Bijzondere veldwachters

De erkenning van de bijzondere veldwachters die door particulieren of openbare instellingen aangesteld worden om hun eigendommen en vis- en jachtterreinen te bewaken, gebeurt door mij.
 
Daarvoor ga ik na of een kandidaat- bijzondere veldwachter de voorgeschreven opleiding volgde en of hij de garanties biedt om op te treden als officier van de gerechtelijke politie. Slechts daarna kan de kandidaat door de vrederechter beëdigd worden als bijzondere veldwachter.

Het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters preciseert de aanstelling van de bijzondere veldwachter in toepassing van artikel 64 van het Veldwetboek. Dit koninklijk besluit regelt verder de toegang tot en de uitoefening van het ambt, de opleiding en de uitrusting.