Erkende rampen

Hevige stormen, zware regenval of andere gebeurtenissen ten gevolge van de natuurelementen worden niet automatisch als ramp erkend. Daarvoor moet een aantal stappen ondernomen worden:

  • De burgemeester van een getroffen gemeente moet bij mij een vraag tot erkenning van de ramp indienen. Daarbij zijn het aantal schadegevallen, de aard van de schade (particulieren, bedrijven en/of landbouw) en een raming van de totale schade belangrijk.
  • Ik stel met mijn dienst Rampenschade een dossier samen voor mijn provincie en bezorg dit aan de minister van Binnenlandse Zaken
  • De minister van Binnenlandse Zaken legt het dossier voor aan de ministerraad. De ministerraad beslist om de ramp al dan niet te erkennen als een algemene ramp.

Nieuw is ook dat alle erkende rampen na 2014 door de Gewesten worden behandeld. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de website van het Vlaams Gewest

FOD Binnenlandse Zaken - Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen - Dienst Reispassen/Dienst Rampenschade/Dienst Civiele Veiligheid/Dienst Wapens