Reisdocumenten

Vanaf 1 januari 2018 ben ik als gouverneur niet meer bevoegd voor de afgifte van paspoorten en reisdocumenten.

•    U bent erkend als vluchteling of staatloze? Ga naar de gemeente waar u bent ingeschreven.
•    U bent vreemdeling? Neem contact via mail op met de FOD Buitenlandse Zaken (paspoort@diplobel.fed.be). Meer uitleg vindt u op hun website: https://diplomatie.belgium.be/nl
•    U bent Belg in het buitenland:

o    U was vroeger ingeschreven in België? Ga naar de Belgische gemeente waar u laatst was ingeschreven.
o    U was nooit ingeschreven in België? Ga naar de Belgische gemeente waar u geboren bent.
o    U was nooit ingeschreven in België en u bent ook niet geboren in België? Ga naar om het even welke Belgische gemeente.