Aanpassingen politiebesluiten provincie Antwerpen ivm droogte - opheffing waterbesparende maatregelen

publish date
20.08.2018
  • Nieuw politiebesluit heft waterbesparende maatregelen op;
  • Eerdere captatieverbod onbevaarbare waterlopen en captatie- en recreatieverbod op drie kanalen blijven van kracht;
  • Opheffing kampvuur-, rook –en vuurverbod.

                                                                                                  
Door de toegenomen beschikbaarheid van regenwater na de regen- en onweersbuien van de afgelopen dagen en door de afname van leidingwatergebruik, bracht de Vlaamse Droogtecommissie eerder vandaag een nieuw advies uit.  Code oranje (alarmfase) voor droogte blijft behouden, maar met opheffing van een aantal maatregelen. Waarnemend gouverneur Bram Abrams volgt dit advies en heft de eerder ingevoerde waterbesparende maatregelen voor het gebruik van leidingwater, regenwater en grondwater in de provincie Antwerpen op.
Het algemeen captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen alsook het captatie- en recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van blauwalgen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo blijven wel van kracht.
 
Waterbesparende maatregelen niet langer van kracht, maar blijf spaarzaam!
Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie heeft waarnemend gouverneur Bram Abrams vandaag een nieuw politiebesluit voor de provincie Antwerpen ondertekend.  Dit politiebesluitbesluit heft de waterbesparende maatregelen voor leidingwater, regenwater en grondwater die op 24 juli ingevoerd werden in de provincie Antwerpen, met onmiddellijke ingang op.  Het gaat onder meer om het wassen van de wagen, besproeien van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers, …

Er is echter nog niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden volledig weg te werken.  Omdat het erg droog blijft in Vlaanderen, blijft code oranje (alarmfase) wel behouden.

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen blijft gelden
Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijft het peil en de afvoer van de rivieren en beken zeer laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert bovendien de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg. Het verbod op captatie uit de onbevaarbare waterlopen blijft daarom van kracht. 

Verbod op zachte recreatie in verschillende Antwerpse kanalen blijft gelden
In verschillende kanalen in de provincie Antwerpen is de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld. Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Het politiebesluit van 10 augustus dat elke vorm van zachte recreatie op het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen verbiedt, blijft dan ook van kracht. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart beschouwen we niet als zachte recreatie.

Politiebesluit kampvuren-,  vuur –en rookverbod niet langer van kracht,
waakzaamheid blijft!

Omwille van de dalende temperaturen en de hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen,
past het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de brandwaarschuwingsindex
voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen aan van fase rood naar fase oranje: ORANJE: Hoog gevaar.  Wees voorzichtig!  Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit.  Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens  in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Het politiebesluit kampvuren-, rook –en vuurverbod van 6 juli 2018 is niet langer van kracht in de provincie Antwerpen. Let wel, ook bij code oranje is er een kampvuurverbod  in de natuurgebieden die onder de bevoegdheid van ANB vallen (bosdecreet). Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven uiteraard gelden.  Om een kampvuur zo veilig mogelijk te organiseren, raden we daarom ook aan om steeds advies te vragen aan de lokale brandweer.

Belangrijkste politiebesluiten die tot nader orde onverminderd van kracht blijven in deze context, zijn: 

  • Het politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen van 17 augustus.

  • Het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 10 augustus 2018 dat een captatieverbod en verbod op zachte recreatie n.a.v. het aantreffen van blauwalgen inhoudt en dit voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen.


In waterlopen zwemmen, zowel in bevaarbare als onbevaarbare waterlopen, is en blijft verboden. Ook in spaarbekkens en heel wat putten en vijvers geldt er een zwemverbod. 

Gouverneur Cathy Berx: “Ik dank alle inwoners, bedrijven en openbare besturen van de provincie Antwerpen voor de doorgaans goede opvolging van de waterbesparende maatregelen.  Dankzij alle individuele inspanningen zijn we erin geslaagd om het waterverbruik te verminderen.  Ook de vele suggesties en opmerkingen die we de afgelopen maand ontvingen, waren welkom en nuttig.  We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt om de noodzakelijke maatregelen te verfijnen en af te stemmen op de noden en behoeften van onze burgers, onze bedrijven, onze besturen. Die inzichten en suggesties zijn en blijven welkom met het oog op structurele maatregelen. Meer dan ooit geldt dat samenwerking tussen bevolking, overheden, drinkwatermaatschappijen en sectoren (landbouw en industrie) cruciaal zijn en het verschil zullen maken.

Rationeel en zuinig omspringen met leidingwater, regen- en grondwater blijft in alle situaties noodzakelijk, ook nu de maatregelen niet meer opgelegd zijn.  Water is en blijft te allen tijde een kostbaar goed.  Voor al het beschikbare water, ongeacht herkomst, blijft de boodschap dan ook: spring er zuinig en bedachtzaam mee om.”

Overzicht politiebesluiten
Een volledig overzicht van de politiebesluiten met maatregelen die momenteel van kracht zijn in onze provincie naar aanleiding van de droogte en de waterschaarste kan u nalezen op deze webstek.


Volgende van de detaillijst