Blauwalgen aangetroffen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaal naar Beverlo

publish date
07.08.2018

De VMM bevestigt de aanwezigheid van blauwalgen in het kanaal Bocholt – Herentals. Ook het kanaal naar Beverlo is getroffen. Dit kanaal staat in open verbinding met het kanaal Bocholt-Herentals. Op verschillende plaatsen werd een visuele vaststelling van een drijflaag gedaan.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Geïmpacteerde zones

  • Kanaal Bocholt – Herentals
    Op het kanaal Bocholt – Herentals werd blauwalg vastgesteld in de zone Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol.

  • Kanaal naar Beverlo
    Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals. Ook hier werd blauwalg visueel vastgesteld.

Captatie- en recreatieverbod

Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:

  • Een verbod om water te capteren uit het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee

  • Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.


Ondanks de aantrekkelijke idee van verfrissing, herinneren we aan het algemeen zwemverbod op deze waterwegen.

De tekst van het politiebesluit dat in overleg met de provincie Limburg en De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van betreffende kanalen, werd opgesteld kan u hier nalezen. Beide provinciale politiebesluiten worden bij voorkeur samen gelezen.
 

Bekijk ook de lijst met veelgestelde vragen (UPDATE 09/08/2018: blauwalgen)

Volgende van de detaillijst