Blauwalgen aangetroffen in kanaal naar Beverlo: bijkomend captatie- en recreatieverbod van kracht

publish date
12.08.2019

Download hier:

Door de warme en droge zomer zijn er geregeld blauwalgen aanwezig in de kanalen. Nieuwe metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat er nu ook blauwalgen zijn aangetroffen in het kanaal naar Beverlo, op het traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals (grondgebied Lommel) tot de ophaalbrug NV Nyrstar (grondgebied Balen).  Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, geldt er vanaf nu een bijkomend recreatie- en captatieverbod. Eerder was dat al het geval voor het kanaal Bocholt- Herentals (traject Bocholt-Dessel) en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen Brecht en Schoten.  Ook hier blijft het captatie- en recreatieverbod van kracht.

Wat zijn blauwalgen?

Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.

Voor meer info over blauwalgen: https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen

Politiebesluit voor het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en Bocholt-Herentals
Zopas werd blauwalgenbloei vastgesteld in het kanaal naar Beverlo in de provincie Antwerpen. Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt waarnemend gouverneur Bram Abrams in overleg met VMM en De Vlaamse Waterweg Nv en in samenspraak met Limburgs provinciegouverneur Herman Reynders een politiebesluit uit dat in de besmette zones zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt. Het besluit geldt enkel voor het kanaal naar Beverlo (traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals op grondgebied Lommel tot de ophaalbrug NV Nyrstar op grondgebied Balen), voor het kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel, kanaalkruising) en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen Brecht (sluis 2) en Schoten (sluis 10).

Captatie-en recreatieverbod
Voor deze kanalen gelden volgende maatregelen:

  • een verbod om water te capteren -binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag- voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

  • een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… zijn er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten.

Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden
(zie ook https://www.visuris.be/zwemmen).

Voor meer info over de blauwalgenbloei in Vlaanderen:
https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel

Volgende van de detaillijst