Coronavirus: wijziging maatregelen 12 augustus

publish date
12.08.2020

Op woensdag 29 juli ging de politieverordening met daarin de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor de provincie Antwerpen, van kracht. Op woensdag 5 augustus werd de politieverordening een eerste maal geherevalueerd. Vandaag, op 12 augustus werden de maatregelen nog bijgestuurd.

Gouverneur Cathy Berx: “De maatregelen van 29 juli waren eerder algemeen en grofmazig, wegens gebrek aan gedetailleerde info en cijfers. Inmiddels beschikken we door voortdurende, dagelijkse evaluatie en door een verbeterde contactopsporing en communicatie-uitwisseling over heel wat meer informatie, meer kennis, meer gegevens en cijfers die ons toelaten om de maatregelen steeds meer op maat en fijnmaziger uit te werken. Dat deden we vorige week een eerste keer, en nu opnieuw. Ik ben me ervan bewust dat het vervelend en verwarrend kan zijn dat de maatregelen al voor een tweede keer worden bijgestuurd. Maar liever dan 4 weken maatregelen op te leggen die te algemeen zijn, verkies ik in te zetten op maatwerk, met oog voor de veranderende situatie en cijfers, met aandacht voor de opmerkingen en verzuchtingen van onze inwoners, onze ondernemers, burgemeesters, van de vele sectoren.

De Provinciale Crisiscel onder leiding van gouverneur Cathy Berx vergadert zo goed als elke dag en volgt de situatie in de provincie grondig en nauwgezet op. Niet enkel de epidemiologische situatie, maar ook de opvolging van de maatregelen, de handhaving ervan, analyses van de vele vragen en berichtgeving in de media komen daarbij uitgebreid aan bod. Daarnaast organiseerde gouverneur Cathy Berx nog diverse overlegmomenten met alle burgemeesters en gedeputeerden van de provincie, alsook met verschillende sectoren en hun vertegenwoordigers, waaronder de cultuursector, Antwerpse studenten uit de gemeenschappen, Horeca Vlaanderen. Verder was er ook regelmatige afstemming met het Nationaal Crisiscentrum en dagelijks overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Op basis van de verzamelde informatie, kennis, gegevens en cijfers uit deze vele overlegmomenten en contacten met specialisten experten, maar ook op basis van vragen en opmerkingen van burgers en burgemeesters en recente adviezen van Celeval over het dragen van mondneusmaskers, werden de maatregelen grondig gemonitord, geëvalueerd en waar nodig of wenselijk dus ook lichtjes bijgestuurd. Gouverneur Cathy Berx: “ Deze verfijning van de maatregelen was noodzakelijk omdat je voortdurend moet afwegen wat de doelstelling van de maatregelen is, wat de proportionaliteit ervan is, en welke onwenselijke effecten van de maatregelen je kan wegwerken zonder de vooropgestelde doelstelling uit het oog te verliezen. Deze doelstelling is duidelijk: de toename van de besmettingen verder aftoppen, het aantal besmettingen verder tegengaan. Mensen moeten daarbovenop gemotiveerd blijven om de maatregelen te volgen en moeten zien dat al die inspanningen effect hebben.”

Bekijk de gewijzigde maatregelen. 

Volgende van de detaillijst