Energietour van Minister Tommelein houdt halt in onze provincie

publish date
29.03.2017

Op maandag 13 maart 2017 hield de Energietour van Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein halt in de provincie Antwerpen.  In Campus Vesta in Ranst lichtte de minister zijn energiebeleid toe aan ons provinciebestuur en aan onze gemeenten.  Ook luisterde hij naar al onze plannen, realisaties én verzuchtingen.  Een vervolgtraject zal zijn verhaal ook naar de burgers brengen.  

Vorige week is Vlaams minister van Energie Bart Tommelein gestart met zijn energietour. Het is de bedoeling dat de minister zijn energiebeleid toelicht aan de provincies en gemeenten, maar hij wil ook luisteren naar de plannen en realisaties van de lokale besturen. Heel veel Vlaamse gemeenten hebben immers al een burgemeestersconvenant afgesloten met de EU en die vertaald naar lokale klimaatplannen. Daar zitten vaak originele en waardevolle projecten tussen die de minister graag wil leren kennen en ook wil uitdragen naar andere provincies. Lokale besturen krijgen ook het meest te maken met weerstand bij de bevolking. De omslag naar hernieuwbare energie is er echter één die iedereen moet maken: overheden, bedrijven én burgers, en bij voorkeur ‘van onderuit’. Daarom is het uitwisselen van informatie van de verschillende beleidsniveaus zo belangrijk.

Na zijn energietour voor de burgemeesters en schepenen, zet minister Tommelein zijn ronde verder, maar dit keer gericht naar de burgers. ‘De energie-omslag kan maar slagen als we er allemaal samen voluit voor gaan. Om zoveel mogelijk mensen mee aan boord te krijgen, zal ik in Vlaanderen rondtrekken met mijn energietour. Mensen overtuigen lukt immers het best door hen persoonlijk aan te spreken’, zegt Tommelein. ‘Maar als politicus moet je niet alleen je beleid uitleggen aan de mensen, je moet ook goed luisteren naar wat zij te vertellen hebben, wat hen bezighoudt, welke oplossingen zij zien. Ik ben ervan overtuigd dat ik op mijn energietour weer heel wat zal bijleren en veel goede ideeën zal opdoen.’ De presentatie van minister Tommelein kunt u hier nalezen.

Gouverneur Cathy Berx leidde de namiddag in: “Antwerpen, provincie die alle beschikbare capaciteit aan hernieuwbare energie ook daadwerkelijk produceert en spaarzaam consumeert. Zie daar mijn droom. Antwerpen kan en dus moet, de provincie zijn waar het grootste aandeel hernieuwbare energie wordt geproduceerd in België. Een provincie ook waar geen energie verloren gaat of verspild wordt.” De volledige inleiding van de gouverneur kan u hier nalezen, alsook de presentatie

Aansluitend informeerden gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert en Rik Röttger, minister Tommelein en de gemeenten over het Provinciaal Duurzaam Energiebeleid en andere provinciale initiatieven op vlak van energie, met daarbij ook veel aandacht voor onze unieke troef, warmte. U kan de volledige presentatie en het verslag van deze bijeenkomst hier nalezen.

 

Volgende