Gouverneur Cathy Berx en deputatie ontvangen Puurse asperges uit volle grond

publish date
27.04.2017

Hoog bezoek in de provinciale hotelschool PIVA. Op donderdag 27 april verwelkomden gouverneur Cathy Berx, gedeputeerden en provinciegriffier er de Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges. In traditionele klederdracht overhandigden Louis Cools, Ludo Ivens en Ludo Daelemans aan de leden van de deputatie de eerste Vlaamse, witte asperges uit de gemeente Puurs die dit jaar 725 jaar bestaat en al lang de bakermat is van het witte goud in onze provincie. De edele groente staat ook centraal tijdens het op stapel staande Aspergefestival dat op zondag 30 april van start gaat. Tijdens het officiële openingsfeest zal de gouverneur worden geridderd in het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges. Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de website: www.aspergefestival.be

Volgende van de detaillijst