Neem deel aan de enquête 'Rouw van nabestaanden na overlijden van een naaste door COVID-19'

publish date
18.05.2020

De coronacrisis heeft niet alleen een stevige impact op ons dagelijks leven, ook het afscheid nemen van een dierbare wordt door de maatregelen (ernstig) bemoeilijkt. Ruim 9000 landgenoten zijn overleden ten gevolge van COVID-19. We weten dat ongeveer 5 tot 8 personen rouwen na een overlijden. Dit aantal zal enkel nog toenemen. 

Een onderzoeksgroep aan de UGent wil nu aan de hand van onderzoek nagaan hoe nabestaanden van een aan COVID-19 overleden persoon de rouw- en afscheidsperiode beleven nu een aantal zaken (afscheid nemen, groeten van het lichaam, deelname aan een afscheidsviering etc.) door social distancing niet meer vanzelfsprekend zijn. Door het in kaart brengen van hun psychosociaal welbevinden, noden en rouwproces wil de onderzoeksgroep inzichten verwerven die aanleiding geven tot het formuleren van aanbevelingen rond rouwzorg tijdens een pandemie.
 
De onderzoeksgroep is daarom op zoek naar eerste- en tweedegraads familieleden die hun ervaringen aan de hand van een vragenlijst willen delen op 4 verschillende tijdstippen: de periode kort na het overlijden en 2, 7 en 13 maanden na overlijden. Concreet denken ze daarbij aan de partner/echtgenoot, ouder, kind (al dan niet geadopteerd), broer of zus, grootouders en kleinkinderen van de persoon overleden ten gevolge van COVID-19.
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten, deelnemen kan digitaal of op papier.
 

  • Digitaal: je kan de vragenlijst hier meteen starten
     
  • Per post: contacteer de onderzoeksgroep via mail (rouwcovid19@uzgent.be) of telefonisch (09/332.23.56) om zo snel mogelijk de vragenlijst (met gefrankeerde retourenvelop) te ontvangen. Dit telefoonnummer is elke werkdag bereikbaar tussen 08u30 en 17u.
     

Voor vragen over deze enquête kan je contact opnemen met wetenschappelijk medewerker Liesbeth Van Humbeek (liesbeth.vanhumbeeck@uzgent.be) of op het nummer: 09 332 04 35
 
 

 
 

Volgende van de detaillijst