Opheffing rook- en vuurverbod van 3 april 2020

publish date
04.05.2020

Om bos- en natuurbranden te voorkomen, kondigde gouverneur Cathy Berx op 3 april een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegde in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken.  Dat verbod gold voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.
Vandaag heft de gouverneur middels een opheffingsbesluit, dat rook- en vuurverbod op.

Ondanks dat nieuwe politiebesluit blijft het echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken.

 

Volgende van de detaillijst