Opheffing rook- en vuurverbod van 7 augustus 2020

publish date
17.08.2020

Gouverneur Cathy Berx tekende vandaag een politiebesluit om het rook- en vuurverbod, uitgevaardigd op 7 augustus  2020, op te heffen.

Om bos- en natuurbranden te voorkomen, vaardigde gouverneur Cathy Berx op 7 augustus een politiebesluit uit dat een absoluut rookverbod oplegde in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken. Dat verbod gold voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen. Vandaag heft de gouverneur middels een opheffingsbesluit, dat rook- en vuurverbod op.

Dat kan omdat de brandfase in onze provincie de voorbije twee dagen van oranje naar geel is geëvolueerd. De brandfase wordt bepaald op basis van verschillende gegevens waaronder specifieke weermodellen. De berekening van het brandrisico is specifiek gericht op brandgevaarlijke natuurterreinen zoals heide en naaldbossen. De preventieve brandcodes zijn echter geldig voor alle bos- en natuurgebieden.

Toelichting brandfases:

GROEN:

Weinig gevaar.
Er is geen verhoogd risico op brand in natuurgebieden.

GEEL:

Gevaar.
Er is een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden.
Spring voorzichtig om met alles wat vuur kan veroorzaken zoals een BBQ, smeulende assen, sigarettenpeuken, kampeervuurtjes, uitlaat van auto en moto, vuurkorven en vonken bij werkzaamheden.

ORANJE:

Hoog gevaar.
Er is een groot risico op brand in natuurgebieden. Het is erg droog en brandgevaarlijk.
Wees voorzichtig.
Laat uw kinderen niet zonder toezicht in bos-en heidegebieden.
Vuur maken is verboden.

ROOD:

Extreem hoog gevaar
Er is een acuut risico op brand in natuurgebieden. Het is extreem droog en brandgevaarlijk.
Toegang tot bos-en heidegebieden wordt afgeraden.
Vuur maken is verboden.
 
Ondanks het nieuwe politiebesluit blijft het echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden. Tot slot is het zo dat het niet is omdat het acute brandgevaar in de natuurgebieden is afgenomen, dat ook de droogteproblematiek is opgelost. De gevallen en voorspelde hoeveelheid neerslag zal niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.