Opheffing van het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod op de kanalen van provincie Antwerpen

publish date
21.09.2018

De warme zomermaanden zorgden voor een uitzonderlijke bloei van blauwalgen in onze waterwegen. Omwille van de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s was een captatieverbod en verbod op zachte recreatie op verschillende kanalen in de provincie Antwerpen noodzakelijk.  We stellen nu vast dat dat zachte recreatie –en captatieverbod op de kanalen niet langer nodig is.

Tijdens de maand augustus stelden we op verschillende kanalen op het grondgebied van de provincie Antwerpen grote haarden van blauwalgen vast.  Op (delen van) de kanalen  Dessel–Kwaadmechelen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt –Herentals en de aftakking naar Beverlo werd er een captatieverbod en ook een verbod op zachte recreatie ingevoerd.

Omdat we het verbod niet langer dan strikt noodzakelijk willen aanhouden, controleert  Vlaamse Waterweg nv dagelijks onze waterwegen op aanwezigheid van blauwalgen.  Deze controles geven een zichtbare afname van de blauwalgenbloei weer. Verdere analyses van waterstalen tonen nu aan dat er geen  gevaarlijke concentraties van toxische stoffen aanwezig zijn zodat dat we opnieuw de veiligheid en gezondheid  van mens en dier kunnen garanderen. 

Waarnemend gouverneur Bram Abrams ondertekende vandaag het politiebesluit dat het captatieverbod en het verbod op zachte recreatie op (delen van) de  kanalen Dessel–Kwaadmechelen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt –Herentals en de aftakking naar Beverlo opheft.  Alertheid voor blauwalgen blijft wel nodig, zeker zo lang het warme weer aanhoudt.  Waarnemend gouverneur Bram Abrams dankt iedereen voor het begrip tijdens de voorbije weken.  

 

Volgende van de detaillijst