Slotmoment actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten

publish date
28.09.2018

Om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen liever vandaag dan morgen terug te dringen, sloegen Provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) de handen in elkaar om samen een project Verkeersveilige gemeente uit te werken. De eerste fase van het project Verkeersveilige gemeente werd vandaag afgesloten met een actieplan verkeersveiligheid voor zestien geselecteerde gemeenten.

16 gemeenten
De provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de VSV en OVK selecteerden op basis van de ongevallencijfers zestien deelnemende gemeenten: Bornem, Borsbeek, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel.  De vier partners hebben voor hen een begeleidingstraject rond verkeersveiligheid uitgewerkt. Werner De Dobbeleer (VSV): ”Fase 1 van dit traject, de verkeersveiligheidscoaching van de VSV onder begeleiding van studiebureau TRIDÉE, is vandaag afgerond. Op basis van een zelfevaluatie ingevuld door de betrokken gemeenten en politiezones, peilden we hoe ze scoorden op vijf aspecten die gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid: educatie, handhaving, betrokkenheid, infrastructuur en evaluatie. De bespreking aan de hand van de zelfscan en een inspiratielijst met mogelijke acties resulteerde in een concreet actieplan verkeersveiligheid voor alle zestien gemeenten.”

Koen van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van OVK, vult aan: “Het SAVE-label betekent dat de ontvangende gemeente zich  grondig voorbereid heeft op de ultieme verkeersveiligheidstest. Het toont tevens de wil aan om verkeersveiligheid binnen de gemeente te laten uitgroeien tot een heuse verkeerveiligheidscultuur, door samenwerking tussen alle betrokken diensten en medewerking  van alle lokale actoren/stakeholders. De letter S van SAVE betekent inderdaad ‘samen’, een essentiële voorwaarde voor succes.”
 
Vervolgtraject Verkeersveilige gemeente
Vanaf vandaag gaan Provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur en OVK in een tweede fase aan de slag met de zestien gemeenten. Zij ondersteunen de gemeenten om de verkeersveiligheidsacties uit het actieplan te verwezenlijken om een SAVE- en een ZERO-label te behalen.Een gemeente ontvangt het SAVE-label na uitvoering van de dertien acties voor de onderwerpen waar OVK binnen het SAVE-actieplan de nadruk op legt.

Luk Lemmens vult aan: “Om het ‘ZERO-label Verkeersveilige gemeente’ te behalen, zorgt een gemeente ervoor dat verkeersveiligheid volledig ingebed is in het bestuur, de gemeentediensten en politiezone aan de hand van een duidelijke visie. Samen formuleren ze verschillende acties ter verbetering van de verkeersveiligheid op hun grondgebied. Vanuit de provincie Antwerpen bieden we onze expertise aan om de gemeente daarbij maximaal te ondersteunen. We maken de acties in het verkeersveiligheidsactieplan concreet en meetbaar, evalueren de snelheids- en ongevallencijfers en optimaliseren de samenwerking tussen politie en gemeente.”

Gouverneur Cathy Berx: “Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat de eerste zestien gemeenten amper zes maanden na de officiële aftrap van het project Verkeersveilige gemeente al een concreet actieplan kunnen voorleggen en klaar zijn om te starten met hun ZERO-begeleiding uit fase 2 motiveert. Zolang er doden en zwaargewonden vallen door en in het verkeer, blijft de inzet op verkeersveiligheid immers cruciaal. Een daling van het aantal slachtoffers, na een dramatisch zwaar jaar, is allerminst een reden tot enige zelfgenoegzaamheid. Het doel is en blijft zero, nul, geen slachtoffers in en door het verkeer. Dat gemeenten deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze zowel mijn diepe verontwaardiging als de ambitie steunen. Dat ze geven om de veiligheid van hun inwoners, hun jongeren. Daarom blijven we vastberaden en gedreven om ons gemeenschappelijke doel: nul/ZERO doden en zwaargewonden in en door het verkeer in de provincie Antwerpen, samen met onze projectpartners zonder tijdverlies te realiseren.“
 

Volgende van de detaillijst