Nieuw politiebesluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen

publish date
13.09.2018

Op 13 september adviseerde de Vlaamse Droogtecommissie om het algemeen captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in alle provincies op te heffen, (behoudens uitzonderingen omwille van de aanwezigheid van blauwalgen of het borgen van de drinkwaterproductie). Gouverneur Cathy Berx volgt dit advies en heft het eerder ingevoerde captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen op. Het captatieverbod en verbod op zachte recreatie door de aanwezigheid van blauwalgen in drie Antwerpse kanalen, blijft wel nog steeds van kracht.

Algemene droogtetoestand blijft op niveau oranje (alarm)

De algemene droogtetoestand blijft op het niveau “alarm” (oranje) en dit om volgende redenen:

 • De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Op de bevaarbare waterlopen zijn de debieten op heel wat plaatsen historisch bijzonder laag voor de tijd van het jaar.
 • Nooit eerder was het neerslagtekort in Vlaanderen zo groot voor de tijd van het jaar. Het is het grootste tekort dat ooit werd gemeten en overtreft dat van de historische hittezomer van 1976.
 • In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken.
 • Ook voor de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

Nieuw politiebesluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Niettemin heeft gouverneur Cathy Berx, na advies van de Vlaamse Droogtecommissie, beslist om het captatieverbod onbevaarbare waterlopen (politiebesluit dd. 17/08/2018) op te heffen (nieuw politiebesluit van 14/09/2018).

Het politiebesluit van 23/08/2018 m.b.t. het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen op drie Antwerpse kanalen blijft van kracht tot alle metingen negatief zijn en er geen toxische stoffen meer worden aangetroffen in het water. Dit besluit geldt meer bepaald voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo en voor een deel van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen (gedeelte van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).

Water capteer en gebruik je met mate, gezond verstand en oog voor het algemeen belang!
Gouverneur Cathy Berx: “Bij deze roep ik iedereen op om blijvend spaarzaam om te springen met water en in het algemeen belang mee zorg te dragen voor de kwantiteit en de kwaliteit van de waterlopen. Water is en blijft een kostbaar goed en onze waterlopen blijven kwetsbaar. De toestand is wel voldoende gestabiliseerd waardoor een strafrechtelijk verbod niet langer proportioneel is. Vanzelfsprekend mag het opheffen van het captatieverbod er niet toe leiden dat iedereen op grote schaal en tegelijk water begint te capteren. Dit kan mogelijk leiden tot een dermate grote, nieuwe verslechtering van de kwantiteit en kwaliteit van de water in de waterlopen dat een nieuw verbod noodzakelijk wordt. Stel daarom het aanvullen van voorraden uit tot de waterlopen volledig hersteld zijn. Wij zullen u hierover te gepasten tijde informeren.

Tot slot dank ik alle betrokkenen en stakeholders voor de behoorlijke goede naleving van de besluiten én voor de inspanningen van eenieder om zo rationeel mogelijk met water om te springen. Uit de omstandigheid dat de waterlopen nog steeds onvoldoende hersteld zijn, blijkt dat alle maatregelen en uw inspanningen absoluut noodzakelijk waren.”

 

Gouverneur Cathy Berx huldigt drie nieuwe windturbines in op bedrijventerrein van Geel en Laakdal

publish date
10.09.2018

Op vrijdag 7 september huldigde provinciegouverneur Cathy Berx drie nieuwe windturbines van Luminus plechtig in. Het bedrijf dat momenteel nummer 1 is in de productie van windenergie op het vasteland en waterkracht in België, bouwde de windturbines in samenwerking met IOK, IOK Afvalbeheer en IVAREM.

Perfecte integratie in een industriezone en een positief gebaar voor het milieu   
De drie nieuwe windturbines met elk een hoogte van 150 meter werden gebouwd ter hoogte van het industriegebied aan de Eindhoutseheide op het grondgebied van Geel en Laakdal. Ze hebben elk een vermogen van 2,2 MW en zullen samen jaarlijks 12.000.000 kWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 9.000 gezinnen. De lokaal geproduceerde groene energie wordt afgenomen door de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie van IOK Afvalbeheer. Dankzij de groene energie vermijden zij zo 2.497,2 ton CO2-uitstoot.

Gouverneur Cathy Berx bevestigt het belang van hernieuwbare energie. “Een energie-onafhankelijke provincie Antwerpen, dat is een provincie zonder energieverspilling en mét een aanbod aan hernieuwbare energie dat de vraag naar energie dekt. Dit is geen droom, maar mijn scherpe ambitie.  Een gezonde, duurzame, hernieuwbare energiemix betekent dan ook maximaal investeren in zonne-, wind-, (geo)warmte-,  en waterkrachtenergie. Ik ben IOK, IOK Afvalbeheer, IVAREM en EDF Luminus erg dankbaar voor hun investering hier in Geel en Laakdal, voor hun bijdrage aan een meer energie-onafhankelijke provincie Antwerpen.”

Frederik Snoeck, Corporate Director Production van EDF Luminus: “IOK baat heel wat industriële gronden uit en zet deze niet alleen in om ecologische waarde te creëren, maar ook ecologische waarde. Groene stroom uit windenergie past perfect in dit verhaal. We zijn verheugd dat wij hen hierbij konden helpen. Windenergie is namelijk een groene en betrouwbare oplossing in die strijd tegen de klimaatopwarming.”

Mogelijkheid tot participatie voor burgers en verenigingen
Wat de drie nieuwe windturbines in Geel en Laakdal uniek maakt is dat burgers en verenigingen de mogelijkheid krijgen om te participeren in de uitbating via de cvba EDF Luminus Wind Together. Deze coöperatieve werd door EDF Luminus opgericht om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten. Coöperant worden kan nu al via www.windtogether.be. Luminus doet met dit initiatief haar reputatie van doorwinterde producent van groene stroom alle eer aan. Met zijn windpark van 167 turbines, goed voor 389 MW, produceert EDF Luminus jaarlijks 864 GWh energie wat neerkomt op een energieverbruik voor ongeveer 210.000 gezinnen.

U kan de toespraak van gouverneur Cathy Berx hier nalezen.

Nu ook blauwalgen in deel van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen:bijkomend recreatie- en captatieverbod van kracht

publish date
23.08.2018

Door de warme en droge zomer zijn er opvallend veel blauwalgen aanwezig in onze wateren.  Eerder al werden er in de provincie Antwerpen blauwalghaarden vastgesteld in het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het Kanaal Bocholt–Herentals en het kanaal naar Beverlo.  Nu duikt de bacterie ook op in een deel van het Kanaal Dessel- Kwaadmechelen, zo blijkt uit nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in. De toxische stoffen kunnen namelijk lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk kan bij besproeiing hinderlijk zijn voor omwonenden. Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen.  Een grote hoeveelheid neerslag heeft doorgaans wel een positief effect.

Bijkomend politiebesluit voor deel van Kanaal Dessel – Kwaadmechelen
Tijdens deze warme zomermaanden controleert de Vlaamse Waterweg nv dagelijks onze waterwegen op aanwezigheid van blauwalgen.  Na de eerder vastgestelde broeihaarden in enkele kanalen, is er nu een nieuwe, bijkomende geïmpacteerde zone vastgesteld in het Kanaal Dessel–Kwaadmechelen.  Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s beslist waarnemend provinciegouverneur Bram Abrams in overleg met de Federale Dienst Noodplanning Provincie Antwerpen en Vlaamse Waterweg nv om een nieuw politiebesluit uit te vaardigen dat ook in deze zone een captatieverbod en een verbod op zachte recreatie oplegt. Het besluit geldt voor het kanaal Dessel–Kwaadmechelen  vanaf het kanaal Bocholt–Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).
De situatie wordt op de voet gevolgd. 

Zones provincie Antwerpen waar er een captatieverbod en een verbod  op  zachte recreatie geldt:

 • NIEUW 23/08: Kanaal Dessel–Kwaadmechelen: Het verbod is van toepassing op het gedeelte vanaf het kanaal Bocholt – Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, grondgebied Dessel en Mol (kilometerpunt 3.125).

 • Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
  Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Dessel, Retie, Mol, Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten. 

 • Kanaal Bochol –Herentals
  Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Dessel.

 • Kanaal naar Beverlo
  Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt–Herentals (Balen).


Captatie- en recreatieverbod

Voor deze aangeduide zones gelden volgende maatregelen:

 • Een verbod op het capteren van water uit het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125) voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

 • Een verbod op elke vorm van zachte recreatie (kajakken, kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,…) op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).

Zwemmen is en blijft absoluut verboden in alle bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Ook in spaarbekkens en heel wat putten en vijvers geldt er een zwemverbod.  We herinneren hierbij ook aan het gelijkaardige verbod in de  provincie Limburg.

De tekst van het nieuwe politiebesluit blauwalgen dat geldt voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, en voor een deel van het kanaal Dessel–Kwaadmechelen (gedeelte van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125) kan u hier nalezen.

Dit politiebesluit vervangt het vorige politiebesluit met betrekking tot blauwalgen van 10/08. Raadpleeg hier ook de lijst met veelgestelde vragen over de uitgevaardigde politiebesluiten naar aanleiding van de droogte en blauwalgen.
 

Aanpassingen politiebesluiten provincie Antwerpen ivm droogte - opheffing waterbesparende maatregelen

publish date
20.08.2018
 • Nieuw politiebesluit heft waterbesparende maatregelen op;
 • Eerdere captatieverbod onbevaarbare waterlopen en captatie- en recreatieverbod op drie kanalen blijven van kracht;
 • Opheffing kampvuur-, rook –en vuurverbod.

                                                                                                  
Door de toegenomen beschikbaarheid van regenwater na de regen- en onweersbuien van de afgelopen dagen en door de afname van leidingwatergebruik, bracht de Vlaamse Droogtecommissie eerder vandaag een nieuw advies uit.  Code oranje (alarmfase) voor droogte blijft behouden, maar met opheffing van een aantal maatregelen. Waarnemend gouverneur Bram Abrams volgt dit advies en heft de eerder ingevoerde waterbesparende maatregelen voor het gebruik van leidingwater, regenwater en grondwater in de provincie Antwerpen op.
Het algemeen captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen alsook het captatie- en recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van blauwalgen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo blijven wel van kracht.
 
Waterbesparende maatregelen niet langer van kracht, maar blijf spaarzaam!
Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie heeft waarnemend gouverneur Bram Abrams vandaag een nieuw politiebesluit voor de provincie Antwerpen ondertekend.  Dit politiebesluitbesluit heft de waterbesparende maatregelen voor leidingwater, regenwater en grondwater die op 24 juli ingevoerd werden in de provincie Antwerpen, met onmiddellijke ingang op.  Het gaat onder meer om het wassen van de wagen, besproeien van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers, …

Er is echter nog niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden volledig weg te werken.  Omdat het erg droog blijft in Vlaanderen, blijft code oranje (alarmfase) wel behouden.

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen blijft gelden
Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijft het peil en de afvoer van de rivieren en beken zeer laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert bovendien de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg. Het verbod op captatie uit de onbevaarbare waterlopen blijft daarom van kracht. 

Verbod op zachte recreatie in verschillende Antwerpse kanalen blijft gelden
In verschillende kanalen in de provincie Antwerpen is de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld. Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Het politiebesluit van 10 augustus dat elke vorm van zachte recreatie op het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen verbiedt, blijft dan ook van kracht. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart beschouwen we niet als zachte recreatie.

Politiebesluit kampvuren-,  vuur –en rookverbod niet langer van kracht,
waakzaamheid blijft!

Omwille van de dalende temperaturen en de hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen,
past het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de brandwaarschuwingsindex
voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen aan van fase rood naar fase oranje: ORANJE: Hoog gevaar.  Wees voorzichtig!  Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit.  Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens  in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Het politiebesluit kampvuren-, rook –en vuurverbod van 6 juli 2018 is niet langer van kracht in de provincie Antwerpen. Let wel, ook bij code oranje is er een kampvuurverbod  in de natuurgebieden die onder de bevoegdheid van ANB vallen (bosdecreet). Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven uiteraard gelden.  Om een kampvuur zo veilig mogelijk te organiseren, raden we daarom ook aan om steeds advies te vragen aan de lokale brandweer.

Belangrijkste politiebesluiten die tot nader orde onverminderd van kracht blijven in deze context, zijn: 

 • Het politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen van 17 augustus.

 • Het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 10 augustus 2018 dat een captatieverbod en verbod op zachte recreatie n.a.v. het aantreffen van blauwalgen inhoudt en dit voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen.


In waterlopen zwemmen, zowel in bevaarbare als onbevaarbare waterlopen, is en blijft verboden. Ook in spaarbekkens en heel wat putten en vijvers geldt er een zwemverbod. 

Gouverneur Cathy Berx: “Ik dank alle inwoners, bedrijven en openbare besturen van de provincie Antwerpen voor de doorgaans goede opvolging van de waterbesparende maatregelen.  Dankzij alle individuele inspanningen zijn we erin geslaagd om het waterverbruik te verminderen.  Ook de vele suggesties en opmerkingen die we de afgelopen maand ontvingen, waren welkom en nuttig.  We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt om de noodzakelijke maatregelen te verfijnen en af te stemmen op de noden en behoeften van onze burgers, onze bedrijven, onze besturen. Die inzichten en suggesties zijn en blijven welkom met het oog op structurele maatregelen. Meer dan ooit geldt dat samenwerking tussen bevolking, overheden, drinkwatermaatschappijen en sectoren (landbouw en industrie) cruciaal zijn en het verschil zullen maken.

Rationeel en zuinig omspringen met leidingwater, regen- en grondwater blijft in alle situaties noodzakelijk, ook nu de maatregelen niet meer opgelegd zijn.  Water is en blijft te allen tijde een kostbaar goed.  Voor al het beschikbare water, ongeacht herkomst, blijft de boodschap dan ook: spring er zuinig en bedachtzaam mee om.”

Overzicht politiebesluiten
Een volledig overzicht van de politiebesluiten met maatregelen die momenteel van kracht zijn in onze provincie naar aanleiding van de droogte en de waterschaarste kan u nalezen op deze webstek.


Nieuw politiebesluit behoudt waterbesparende maatregelen maar versoepelt uren voor gebruik regen- en/of grondwater (tussen 18u ’s avonds en 10u ’s ochtends) in provincie Antwerpen

publish date
13.08.2018

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste  provincie Antwerpen die eerder vandaag vergaderde, dat  de geldende waterbesparende maatregelen van kracht blijven.  Op vraag van de landbouwsector versoepelt ze wel de uren voor het gebruik van regen- en/of grondwater. Voortaan is het gebruik van regen- en/of grondwater tussen 18u ’s avonds en 10u ’s ochtends toegestaan (i.p.v. tussen 20u en 8u).

Wat doet de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen?

De coördinatiegroep vergaderde een eerste keer in onze provincie op donderdag 26 juli. Ze evalueerde toen de genomen maatregelen en bekeek of bijkomende maatregelen noodzakelijk waren door het groeiende neerslagtekort en de aanhoudende droogte. Tijdens het tweede overleg van vandaag oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen opnieuw dat de geldende maatregelen nodig blijven. De toestand op de waterlopen en -wegen blijft immers -ondanks de regenval van de voorbije dagen- problematisch. Ook het uitgevaardigde politiebesluit van 10 augustus n.a.v. de blauwalgen blijft van kracht.

Wat is er nieuw in het aangepaste besluit?

De afgekondigde maatregelen werden bijgesteld zodat bepaalde activiteiten die gedurende de dag verboden zijn langer toegestaan worden. Zo is het gebruik van regen- of grondwater voor beregenen voortaan toegestaan tussen 18u en 10u (i.p.v. tussen 20u en 8u). Deze versoepeling maakt het vooral voor de landbouwsector draaglijker om hun akkers en gewassen te besproeien en is niet het gevolg van de neerslag van de voorbije dagen. 

Wat blijft hetzelfde?

Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

1.  Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;

 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen.

 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;

 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van specifieke land –en/of tuinbouwactiviteiten die leidingwater vereisen, en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen.
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen

 • in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2.   Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 10:00u en 18:00u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen. In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200   of met één van de straffen alleen.

Een overzicht van de belangrijkste (politie)besluiten op een rijtje:

 • Het politiebesluit van de gouverneur van 6 juli 2018 dat een verbod op kampvuren en een absoluut rook- en vuurverbod  in bossen, natuur- en heidegebieden uitvaardigt voor de ganse provincie;

 • Het politiebesluit captatieverbod en waterbesparende maatregelen (zie hierboven) van 13 augustus.

 • Het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 10 augustus 2018 dat een captatieverbod en verbod op zachte recreatie n.a.v. het aantreffen van blauwalgen inhoudt en dit voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen.
Wij herinneren opnieuw aan het algemeen zwemverbod op alle waterwegen.
 
Waarnemend gouverneur Bram Abrams: “Met dit nieuwe droogtebesluit en de beperkte versoepeling van de maatregel die het gebruik van regen- of grondwater toelaat tussen 18u ’s avonds en 10u s ’ochtends  komen we -na zorgvuldige afweging- vooral tegemoet aan de verzuchtingen van heel wat landbouwers uit onze provincie. De nieuwe regeling maakt het voor de landbouwsector draaglijker om hun akkers op gerichte tijdstippen te besproeien maar is niet het gevolg van de neerslag van de voorbije dagen. De huidige regenval verantwoordt voorlopig geen fundamentele wijzigingen. De toestand is en blijft problematisch, zowel op de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen.
 
Rationeel en zuinig omspringen met water blijft de boodschap. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling).
 
Het volledige politiebesluit met waterbesparende maatregelen van 13 augustus 2018 kan u hier nalezen. Dit nieuwe besluit vervangt het politiebesluit van 26 juli 2018 en is onmiddellijk van kracht.

Een overzicht van alle politiebesluiten die momenteel van kracht zijn in onze provincie, kan u nalezen op de homepagina van deze webstek.

Nieuwe haarden van blauwalgen ontdekt in kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

publish date
13.08.2018

De blauwalgen houden lelijk huis in onze waterwegen. Ook in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten zijn de bacteriën nu aangetroffen, zo blijkt uit nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in. De toxische stoffen kunnen namelijk lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk kan bij besproeiing hinderlijk zijn voor omwonenden. Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen, hoewel veel neerslag doorgaans een positief effect heeft.

Getrapte aanpak
Gelet op de vaststelling van nieuwe broeihaarden in de provincie Antwerpen willen waarnemend provinciegouverneur Bram Abrams, de Dienst Noodplanning en De Vlaamse Waterweg nv elk risico uitsluiten maar kiezen ze ook bewust voor een trapsgewijze aanpak. Die bestaat erin om niet meer verbodsmaatregelen op te leggen dan noodzakelijk. De kanalen blijven immers, zeker in deze tijden van droogte, een belangrijke bron van water. Resultaten van bijkomende metingen zullen de volgende dagen uitwijzen of een verdere aanpassing of uitbreiding van de eerdere politiebesluiten aan de orde is.

Geïmpacteerde zones

 • Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
  Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Dessel, Retie, Mol, Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten.

 • Kanaal Bocholt – Herentals
  Op het kanaal Bocholt – Herentals op het grondgebied van de provincie Antwerpen werd blauwalg vastgesteld achter sluis 7 en 8 te Geel. Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Dessel.

 • Kanaal naar Beverlo
  Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals (Balen).


Captatie- en recreatieverbod

Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:

 • Een verbod om water te capteren uit het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

 • Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart blijft wel toegelaten.


Het algemeen zwemverbod blijft onverminderd van kracht. We herinneren hierbij ook aan het gelijkaardige verbod in de  provincie Limburg.

De tekst van het nieuwe politiebesluit blauwalgen dat geldt voor het volledige kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo kan u hier nalezen.

 

Nieuw politiebesluit blauwalgen voor volledige kanaal Bocholt-Herentals en kanaal naar Beverlo

publish date
09.08.2018

Bijkomende metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij in het kanaal Bocholt-Herentals hebben de aanwezigheid van blauwalgen bevestigd achter sluis 7 en 8 te Geel. Het nieuwe politiebesluit vaardigt daarom een captatie- en recreatieverbod uit  voor het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Risico’s uitsluiten
Waarnemend provinciegouverneur Bram Abrams en de Dienst Noodplanning willen – nu de aanwezigheid van blauwalgen na nieuwe metingen bevestigd is op bijkomende plaatsen in het kanaal – elk risico uitsluiten. Daarom geldt er vanaf vandaag, in nauwe samenspraak met De Vlaamse Waterweg nv, een captatieverbod voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee in het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo alsook een totaal recreatieverbod. Provincie Antwerpen en de bevoegde instanties volgen de situatie op de voet.

Geïmpacteerde zones

•  Kanaal Bocholt – Herentals

Op het kanaal Bocholt – Herentals op het grondgebied van de provincie Antwerpen werd blauwalg vastgesteld achter sluis 7 en 8 te Geel. Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Dessel.

•   Kanaal naar Beverlo
Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals.

Captatie- en recreatieverbod

Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:
•    Een verbod om water te capteren uit het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee
•    Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart beschouwen we niet als zachte recreatie.

We herinneren u nogmaals aan het algemeen zwemverbod op de kanalen en brengen ook het gelijkaardige verbod in de  provincie Limburg opnieuw onder de aandacht.

U kan de tekst van het nieuwe politiebesluit hier nalezen.

 

Blauwalgen aangetroffen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaal naar Beverlo

publish date
07.08.2018

De VMM bevestigt de aanwezigheid van blauwalgen in het kanaal Bocholt – Herentals. Ook het kanaal naar Beverlo is getroffen. Dit kanaal staat in open verbinding met het kanaal Bocholt-Herentals. Op verschillende plaatsen werd een visuele vaststelling van een drijflaag gedaan.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

Geïmpacteerde zones

 • Kanaal Bocholt – Herentals
  Op het kanaal Bocholt – Herentals werd blauwalg vastgesteld in de zone Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol.

 • Kanaal naar Beverlo
  Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals. Ook hier werd blauwalg visueel vastgesteld.

Captatie- en recreatieverbod

Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen:

 • Een verbod om water te capteren uit het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee

 • Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.


Ondanks de aantrekkelijke idee van verfrissing, herinneren we aan het algemeen zwemverbod op deze waterwegen.

De tekst van het politiebesluit dat in overleg met de provincie Limburg en De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van betreffende kanalen, werd opgesteld kan u hier nalezen. Beide provinciale politiebesluiten worden bij voorkeur samen gelezen.
 

Bekijk ook de lijst met veelgestelde vragen (UPDATE 09/08/2018: blauwalgen)

Nieuw politiebesluit waterbesparende maatregelen en captatieverbod onbevaarbare waterlopen van kracht in de provincie Antwerpen

publish date
26.07.2018

Omwille van de aanhoudende droogte en het uitblijven van regen riep de Droogtecommissie eerder deze week code oranje uit voor heel Vlaanderen.  Op advies van de Droogtecommissie ondertekende gouverneur Cathy Berx  op 24/07 een politiebesluit waardoor er bijkomende waterbesparende maatregelen werden opgelegd in de provincie Antwerpen.  Eerder vandaag evalueerde en verfijnde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste deze maatregelen. Op basis van de bevindingen van de coördinatiegroep is er een nieuw politiebesluit met waterbesparende maatregelen opgesteld. Dat nieuwe politiebesluit is vanaf nu van kracht.

Spring steeds zuinig om met water!
Gouverneur Cathy Berx roept nogmaals op om rationeel en zuinig om te springen met water. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water.  Niet enkels burgers, maar ook openbare besturen en bedrijven vragen we om gezond verstand te gebruiken en geen drinkwater te verspillen aan niet-essentiële zaken. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling). Ook voor andere types water zoals grond-of regenwater geldt: spring er zuinig en bedachtzaam mee om.

Wat doet de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen?
Vanmiddag kwam de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen samen om de eerder genomen maatregelen te evalueren. Ze bekeken bovendien of er bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.  Door het groeiende neerslagtekort en de aanhoudende droogte kunnen er immers ernstige moeilijkheden ontstaan voor een normale waterbedeling. De coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen oordeelt dat maatregelen nodig blijven met het oog op het oog op rationeel, zuinig en functioneel waterverbruik, het voorkomen van waterverspilling en het handhaven van een minimumpeil in de waterlopen. 

Gouverneur Cathy Berx: “Je moet dit besluit zo interpreteren dat zuinig waterverbruik verzekerd moet kunnen blijven met het oog op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mens en dier.  Zeker in tijden van grote of aanhoudende hitte zoals nu.  We hebben de maatregelen ook telkens afgewogen tegenover bestaande nood –en interventieplannen, en/of met het oog op een veilig verloop van sportmanifestaties, evenementen of festivals.

We vragen wel uitdrukkelijk aan iedereen om maximaal gebruik te maken van een ander type water dan drink/leidingwater, tenzij wanneer dit om de veiligheid en gezondheid van mens en dier noodzakelijk is.  Ook hier geldt weer: gebruik alle water, ongeacht herkomst, spaarzaam en doordacht. 

Onderstaande maatregelen zijn ook ingegeven door de zorg voor de goede ecologische toestand van onze onbevaarbare waterwegen.  Evenals door het garanderen van de economische functie van de bevaarbare waterwegen.

Wat staat er nu in het aangepaste besluit?

Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.
Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

     1. Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land –en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen; in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.


2. Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 08:00u en 20:00u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.
Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200 [1] of met één van de straffen alleen.

Water besparen, hoe doe ik dat?
Zorgzaam omgaan met water blijft de kernboodschap. Enkele tips:
•    Wees zuinig met alle water, ook het regenwater. Zo vermijd je te moeten overschakelen op drinkwater voor huishoudelijke toepassingen.
•    Probeer maximaal je water te hergebruiken. Voordat warm water uit de kraan komt, gaat er eerst koud water verloren. Vang dit op om planten water te geven of om groenten mee te wassen.
•    Laat alleen een volle wasmachine draaien.  Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers
Meer waterbesparende tips? Kijk op https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte

Het volledige politiebesluit met waterbesparende maatregelen van 26/07 kan u hier nalezen. Dit besluit vervangt het politiebesluit van 24 juli 2018.

Nog vragen?

Bekijk hier de lijst met veelgestelde vragen

Bijkomende waterbesparende maatregelen van kracht in provincie Antwerpen

publish date
24.07.2018

Omwille van de aanhoudende droogte en het uitblijven van regen riep de Droogtecommissie eerder vandaag code oranje uit voor heel Vlaanderen.  Ook voor de provincie Antwerpen heeft dit concrete gevolgen.

Al beschikken de drinkwatermaatschappijen in de provincie Antwerpen op dit ogenblik nog  over voldoende drinkwaterreserves, is  het toch noodzakelijk om spaarzaam om te gaan met water. Omdat er bovendien onduidelijkheid is over hoe lang de droogte nog zal aanhouden, volgen er nu bijkomende waterbesparende maatregelen.  Eerder vandaag ondertekende gouverneur Cathy Berx een politiebesluit dat deze maatregelen oplegt.

Wat staat er in het verspillingsbesluit?
De maatregelen ter beperking van het waterverbruik gelden zowel voor drink/leidingwater als regen- en grondwater.  De maatregelen zijn van toepassing voor zowel particulieren als voor  openbare besturen.

Het politiebesluit bepaalt een verbod op gebruik van water:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen tussen 20u00 en 8u00;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten. 


Gouverneur Cathy Berx roept eveneens op om in álle situaties spaarzaam en doordacht om te springen met water.  Gebruik gezond verstand en verspil geen drinkwater aan niet-essentiële zaken. Gebruik drinkwater enkel en alleen voor het welzijn van mens en dier (drinken, voedsel, koken, reinigen van voeding, persoonlijke hygiëne). Ook regenwater kan enkel in dit kader gebruikt worden bv. voor het besproeien van een moestuin.

Zullen er nog bijkomende maatregelen volgen?

Later deze week, op donderdag 26/07, zal de coördinatiegroep droogte en waterschaarste provincie Antwerpen samenkomen om te bekijken of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Tijdens dat overleg zullen ook captatieverboden en eventuele modaliteiten ervan voor onbevaarbare en bevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen besproken worden.  

Het volledige besluit kan u hier nalezen.

Bezoek ambassadeur van Vietnam

publish date
24.05.2018

Op woensdag 22 mei bracht de ambassadeur van Vietnam, de heer Z.E. Vu Anh Quang, een bezoek aan de gouverneur. Hij werd daarbij o.a. vergezeld door baron de Grand Ry, ereconsul van Vietnam en een medewerkster van de ambassade.

Gouverneur Cathy Berx reikt Burgerlijk Ereteken voor Moed, Zelfopoffering of Menslievendheid uit aan Rita Goormans uit Nijlen

publish date
16.05.2018

Tijdens een korte plechtigheid ontving mevrouw Rita Goormans een brevet en een burgerlijke medaille 2de klasse uit de handen van gouverneur Cathy Berx.  Aanleiding is haar dappere en heldhaftige optreden toen op woensdag 20 mei 2015 een bejaarde vrouw op een spooroverweg in Nijlen ten val was gekomen. Net op dat ogenblik naderde er een trein.  De Olense Agnes Janssens sprong uit haar wagen en liep de sporen op om de vrouw te helpen. Ook Rita Goormans aarzelde niet en snelde toe. Gelukkig konden beide dames de vrouw tijdig overeind helpen en in veiligheid brengen.       

Eerder reikte gouverneur Cathy Berx al een brevet en een burgerlijke medaille 1ste klasse uit aan Agnes Janssens. Op dinsdag 15 mei was het de beurt aan Rita Goormans. Naast familieleden en vrienden was ook de heer Paul Verbeeck, burgemeester van Nijlen, aanwezig zijn bij de overhandiging van het brevet en de decoratie.

 

Volgende