Condolence message Saint Petersburg metro attack

publish date
05.04.2017

It is with great sadness that I was informed about the horrible news of the explosions that took place in Sint Petersburg metro station last Monday 3rd April 2017. After the horrifying terroristic attacks in Westminster two weeks ago, another European city was targeted.  Sadly, 14 people were killed and about 45 people injured in the incident some of which are still fighting for their lifes. My heart goes out to the numerous victims, their families and their relatives, to all the people from Sint Petersburg and the Leningrad Oblast to who I present my deepest sympathy and sincere condolences.  We must stay united and firm, now and in the future and will never allow these barbarian acts to affect our common democratic norms and values.


             

Ontvangst 'Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei'

publish date
30.03.2017

Op donderdag 30 maart ontvingen de gouverneur en de andere deputatieleden in het Provinciaal Instituut PIVA de eerste aardbeien van de nieuwe teelt uit handen van het 'Hertogelijk genootschap van de Ghesellen van de Aardbei'. Tijdens dit plechtige overhandigingsmoment droegen de Ghesellen uit Hoogstraten hun traditionele klederdracht en lieten ze gouverneur en deputatie proeven van de sappige, rode streekvruchten.

 

 

Energietour van Minister Tommelein houdt halt in onze provincie

publish date
29.03.2017

Op maandag 13 maart 2017 hield de Energietour van Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein halt in de provincie Antwerpen.  In Campus Vesta in Ranst lichtte de minister zijn energiebeleid toe aan ons provinciebestuur en aan onze gemeenten.  Ook luisterde hij naar al onze plannen, realisaties én verzuchtingen.  Een vervolgtraject zal zijn verhaal ook naar de burgers brengen.  

Vorige week is Vlaams minister van Energie Bart Tommelein gestart met zijn energietour. Het is de bedoeling dat de minister zijn energiebeleid toelicht aan de provincies en gemeenten, maar hij wil ook luisteren naar de plannen en realisaties van de lokale besturen. Heel veel Vlaamse gemeenten hebben immers al een burgemeestersconvenant afgesloten met de EU en die vertaald naar lokale klimaatplannen. Daar zitten vaak originele en waardevolle projecten tussen die de minister graag wil leren kennen en ook wil uitdragen naar andere provincies. Lokale besturen krijgen ook het meest te maken met weerstand bij de bevolking. De omslag naar hernieuwbare energie is er echter één die iedereen moet maken: overheden, bedrijven én burgers, en bij voorkeur ‘van onderuit’. Daarom is het uitwisselen van informatie van de verschillende beleidsniveaus zo belangrijk.

Na zijn energietour voor de burgemeesters en schepenen, zet minister Tommelein zijn ronde verder, maar dit keer gericht naar de burgers. ‘De energie-omslag kan maar slagen als we er allemaal samen voluit voor gaan. Om zoveel mogelijk mensen mee aan boord te krijgen, zal ik in Vlaanderen rondtrekken met mijn energietour. Mensen overtuigen lukt immers het best door hen persoonlijk aan te spreken’, zegt Tommelein. ‘Maar als politicus moet je niet alleen je beleid uitleggen aan de mensen, je moet ook goed luisteren naar wat zij te vertellen hebben, wat hen bezighoudt, welke oplossingen zij zien. Ik ben ervan overtuigd dat ik op mijn energietour weer heel wat zal bijleren en veel goede ideeën zal opdoen.’ De presentatie van minister Tommelein kunt u hier nalezen.

Gouverneur Cathy Berx leidde de namiddag in: “Antwerpen, provincie die alle beschikbare capaciteit aan hernieuwbare energie ook daadwerkelijk produceert en spaarzaam consumeert. Zie daar mijn droom. Antwerpen kan en dus moet, de provincie zijn waar het grootste aandeel hernieuwbare energie wordt geproduceerd in België. Een provincie ook waar geen energie verloren gaat of verspild wordt.” De volledige inleiding van de gouverneur kan u hier nalezen, alsook de presentatie

Aansluitend informeerden gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert en Rik Röttger, minister Tommelein en de gemeenten over het Provinciaal Duurzaam Energiebeleid en andere provinciale initiatieven op vlak van energie, met daarbij ook veel aandacht voor onze unieke troef, warmte. U kan de volledige presentatie en het verslag van deze bijeenkomst hier nalezen.

 

Condolences Westminster Terror Attack in the UK

publish date
23.03.2017

Another European capital in shock after a horrifying terroristic attack.  The Westminster Terror Attack took the life of 4 innocent people, 4 people who were at the wrong place at the wrong time.  My heart goes out to their families, to the numerous victims and their relatives, to all the people from London and the United Kingdom.  We will never, can never and shall never get used to the images of and stories about these devastations and horrors. Those attacks touch us in our deepest soul and feelings, because we know and realise that these acts can hurt and touch us or some of our loved ones as well.  At the same time, this common and shared experience strengthens and unites us against  these barbarian acts.  We must stand united and firm, now, and in the future.  This is something we must overcome together, as a nation, as a broad European community, founded on the same norms and democratic values. 

Grootschalige WODCA-actie tijdens weekend van 18 maart 2017

publish date
21.03.2017

Elk weekend vinden er in de provincie Antwerpen WODCA-controles plaats waarbij bestuurders gecontroleerd worden op overdreven snelheid en op alcohol- en druggebruik. Doel van de WODCA-controles is om de weekendongevallen terug te dringen en een halt toe te roepen en dit door intensieve en gecoördineerde controles. In de provincie Antwerpen namen tijdens de nacht van 18 op 19 maart 2017 alle politiezones, de Scheepvaartpolitie alsook studenten van de politieschool ‘Campus Vesta’ (afdeling politie) van de provincie Antwerpen deel aan de grootschalige WODCA-actie.  De controles startten op zaterdag 18 maart om 22.00u en eindigden de volgende ochtend, zondag 19 maart, om 08.00u.

Gouverneur Cathy Berx maakte bovendien de resultaten van de WODCA-acties 2016 bekend.  Die kan u hier nalezen, alsook de belangrijkste conclusies m.b.t. de jaarresultaten WODCA 2016.

Gouverneur Cathy Berx bracht samen met de pers een bezoek aan een WODCA-controleplaats van de Politiezone Antwerpen in Antwerpen. Nadien bezocht ze nog een controlepost in Brecht, Politiezone Voorkempen. Gouverneur Cathy Berx: "Voor alles,  heel hartelijk dank aan alle politiemensen, de studenten van campus Vesta en aan allen die van de WODCA-controles steeds weer een succes maken. Het is vooral dankzij hun inzet dat een cruciale gedrags- en mentaliteitswijziging kan worden afgedwongen die  cruciaal is om het aantal weekendongevallen en verkeersslachtoffers door nachtelijke weekendongevallen duurzaam terug te dringen.”

De resultaten van de grootschalige provinciale WODCA-actie van 18-19 maart vindt u hier terug.

Eedaflegging burgemeesters Jan Bertels en Patrick Heremans

publish date
21.03.2017

Op maandag 20 maart 2017 legden de heren Jan Bertels (Herentals) en Patrick Heremans (Herenthout) de eed van burgemeester af in handen van gouverneur Cathy Berx.   

In Herentals stond burgemeester Jan Peeters sinds 2001 aan het roer van de stad.  Nu geeft hij de fakkel door aan de heer Jan Bertels, die al 10 jaar als schepen actief is in Herentals.  Ook in Herenthout nemen de inwoners afscheid van hun burgervader. Na 10 jaar burgemeesterschap gaat de heer Roger Gabriëls met pensioen, en geeft hij de sjerp door aan de heer Patrick Heremans, cultuurschepen in Herenthout.

  • Herentals:  Jan Bertels  (sp.a) volgt huidig burgemeester Jan Peeters (sp.a) op.
  • Herenthout: Patrick Heremans ( GemeenteBelangen Herenthout) volgt huidig burgemeester Roger Gabriëls ( GemeenteBelangen Herenthout)  op. Na de eedaflegging bij gouverneur Cathy Berx kunnen Jan Bertels en Patrick Heremans officieel aantreden als burgemeester van hun stad en gemeente.

Gouverneur Cathy Berx  dankte tijdens de plechtigheid ook de aftredende burgemeesters Jan Peeters en Roger Gabriëls voor de goede samenwerking tijdens de voorbije jaren.   


 

Condolence message Turkish stadium attacks

publish date
14.12.2016

Istanbul, struck by again a horrifying act of senseless violence.  A deadly attack that targeted innocent police officials on duty as well as civilians.  The death toll and the number of victims from the twin blasts Saturday night is shockingly high.   Every single one of them is part of a family, of a community, of a nation.  One cannot imagine the grief of those who are left behind with pain, with sorrow, after a such tragic event. 

I want to convey my deepest sympathy and solidarity with the families, loved ones and friends touched in this tragedy, with the people of Istanbul and Turkey.  I also want to express my support and gratitude to all the police officers, rescue and aid workers that were present or involved in the aftermath of the attack.   

A book of condolence will be opened to signature at the Chancery of the Consulate-General (Sorbenlaan 16, 2610 Wilrijk) on 14th, 15th and 16th December 2016 between 10 a.m. and 4 p.m.

 

 

Openingsrede 2016: Antwerpen, omarm de warmte!

publish date
02.12.2016

"Hopelijk breekt snel de dag aan dat in de provincie Antwerpen evenveel hernieuwbare energie wordt geproduceerd als de vraag naar energie groot is. Wachten is geen optie. Immers, de dag dat provincie Antwerpen evenveel hernieuwbare energie produceert als de vraag naar energie groot is, en dus de “energie-onafhankelijkheid” kan uitroepen, is het wereldenergieprobleem definitief van de baan”. Tot daar het prikkelende antwoord van VITO-directeur Dirk Fransaer op de vraag van de gouverneur of en hoe Antwerpen ooit energieonafhankelijk kan worden. 500 jaar na de publicatie van “Utopia” van Thomas More, lijkt het meer dan ooit toegestaan om te dromen van - of zoveel beter nog - te werken aan een nieuw  en vooral duurzaam energiescenario voor Antwerpen.

Op vrijdag 2 december sprak gouverneur Cathy Berx net voor de begrotingsbesprekingen haar jaarlijkse openingsrede uit voor de voltallige provincieraad met als thema: 'Antwerpen, omarm de warmte'. Ze focuste daarbij o.m. op het onderbenutte potentieel restwarmte en diepe geothermie dat onze provincie herbergt en de uitdagingen en kansen waarmee burgemeesters en lokale besturen in hun huidige en toekomstige energiebeleid aan de slag kunnen. U kunt de toespraak van de openingsrede hier nalezen. Voor de uitgebreide tekst verwijzen we u graag naar de desbetreffende webpagina.

Voorstelling ZERO-label Provincie Antwerpen

publish date
23.11.2016

Tijdens de tweejaarlijkse Veiligheidsconferentie met als thema: verkeer in innovatie van dinsdag 22 november in Technopolis Mechelen stelden gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens samen het nieuwe ZERO-label voor. Het nieuwe label wil een aanvulling zijn op het al erge goede en uitgebreide SAVE-charter dat vooral focust op inspanningen op het vlak van verkeersveiligheid. Gemeenten in de provincie Antwerpen die in een jaar tijd geen doden of zwaargewonden op hun wegen hoeven te betreuren of een daling in de cijfers kunnen voorleggen, worden voortaan beloond met het ZERO-label dat zich baseert op meetbare resultaten en effecten.

De eerste drie gemeenten die het label begin 2017 ontvangen zijn Baarle-Hertog, Sint-Amands en Dessel. Voor de 67 andere steden en gemeenten moet het ZERO-label een streven worden. Daarbij krijgen ze hulp van de provincie Antwerpen die jaarlijks de kosten van het coachingtraject voor tien of vijftien gemeenten voor haar rekening zal nemen. Hiervoor zal een werknemer van de provincie voltijds worden ingezet.

Ultieme doelstelling blijft nul verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2030 en nultolerantie voor rijden onder invloed van alcohol en drugs al proberen we daar, indien mogelijk, veel eerder naar te streven.

De afgelopen jaren stagneerde het aantal doden en zwaargewonden in de provincie. In 2015 vielen er 90 doden, 715 zwaargewonden en 7 742 lichtgewonden in het Antwerpse verkeer.

Copyright foto: Jo De Nijn, GVA

Let's Go Urban en PIVA zetten Provincie Antwerpen in de kijker tijdens Koningsfeest

publish date
23.11.2016

Op 15 november vierde de Senaat Koningsdag. Dagthema van dit jaar was Leven in een geglobaliseerde wereld. De jongeren van Let's Go Urban zetten de provincie Antwerpen stevig op de kaart en brachten tijdens de viering een dynamische choreografie. De leerlingen van onze provinciale hotelschool PIVA tekenden dan weer, samen met hun collega's van de hotelschool uit Waals-Brabant, voor de receptie achteraf en boden alle aanwezige gasten een uitgelezen selectie hapjes aan.

Eerste herdenkingsmoment overleden en zwaargewonde verkeersslachtoffers Provincie Antwerpen

publish date
28.10.2016

Elke dag sterft er in Vlaanderen iemands kind, partner, vader, moeder of vriend door roekeloos rijgedrag, onoplettendheid, intoxicatie, overdreven snelheid…al dan niet met vluchtmisdrijf. Samen met de gemeenten en lagere scholen van Provincie Antwerpen, stond gouverneur Cathy Berx stil bij het onnoemelijke leed veroorzaakt door zware verkeersongevallen. Op vrijdag 28 oktober vond het eerste herdenkings- en aandachtsmoment plaats voor de overleden en zwaargewonde verkeersslachtoffers uit de Provincie Antwerpen.

"Elke weggebruiker sensibiliseren en oproepen tot verkeersveilig gedrag is het doel. De boodschap is duidelijk: we dulden geen verkeerscriminaliteit. We kunnen niet aanvaarden dat mensen het leven laten of zwaar gewond raken in en door het verkeer. Tegelijk willen we met zoveel mogelijk gemeenten en scholen ons diep respect betuigen aan de slachtoffers van verkeersongevallen. We hopen dat de getroffen families, vrienden dit herdenkingsmoment ervaren als steun en troost", aldus gouverneur Cathy Berx.

Aangezien de gouverneur samen met de deputatie op vrijdagochtend een werkbezoek bracht aan de gemeente Berlaar, werd het verkeersproject van de nieuwe Gemeentelijke Basisschool volop in de kijker geplaatst. Na een korte toespraak van de burgemeester brachten leerlingen er hulde aan alle verkeersslachtoffers uit de Provincie met hun gepersonaliseerde tekeningen, teksten en muziek. De gouverneur sprak hen na aflloop kort toe en bezocht samen met de kinderen de verkeerstentoonstelling die directie en leerkrachten er uitwerkten.

Het herdenkingsmoment krijgt volgend jaar beslist navolging: dan bundelen we de krachten met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en Rondpunt.


 

Uitreiking Christoffel Plantinprijs 2016

publish date
25.10.2016

Op maandagavond 24 oktober reikte gouverneur Cathy Berx namens het Fonds Christoffel Plantin de 47ste Christoffel Plantinprijs uit aan Chris Dercon, directeur en curator van het Tate Modern in Londen en aangeduide directeur van de Volksbühne in Berlijn. Een terechte bekroning voor zijn veelzijdige carrière en inspirerend leiderschap in de grensoverschrijdende dienst van kunst en cultuur. U kan de laudatio die de gouverneur uitsprak ter gelegenheid van de prijsuitreiking hier nalezen.

Volgende