PB: Gedeeltelijke opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen in provincie Anwerpen

publish date
18.11.2020

Op 18 november 2020 wordt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast.

Door de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in het grootste deel van de onbevaarbare waterlopen gestegen tot boven het vooropgestelde ecologische drempelpeil. Voor enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken is het waterpeil nog niet voldoende hersteld van de droge zomerperiode.  Daarom blijft het geldende captatieverbod in een beperkt aantal stroomgebieden wel nog van kracht.

Op 12 augustus 2020 stelde gouverneur Cathy Berx een derde uitbreiding van het captatieverbod in voor onbevaarbare waterlopen. Op basis van peil- en debietmetingen, uitgevoerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen 6 weken in de meeste stroomgebieden zijn gestegen tot boven de vooropgestelde drempelpeilen. 

Voor elk stroomgebied is er in detail beoordeeld of de waterpeilen en debieten voldoende structureel hersteld zijn. Uit deze analyse volgt dat voor de meeste stroomgebieden het geldende captatieverbod kan worden opgeheven.  Wel blijft een captatieverbod behouden voor enkele stroomgebieden waarvan het waterpeil onvoldoende herstelde. 

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid volgt door middel van automatische peilmeters de waterpeilen continu op. Zodra het vooropgestelde drempelpeil wordt bereikt kan het captatieverbod worden opgeheven. Hierbij wordt steeds het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte” toegepast.

Het captatieverbod blijft wel nog van toepassing op gecategoriseerde waterlopen in volgende stroomgebieden: Maasbekken (gedeeltelijk), Molenbeek (gedeeltelijk), Laarse Beek, Zwarte Neet, Voorste Neet en Achterste Neet. Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder De Vlaamse Waterweg. Voor de exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden wordt verwezen naar de kaart hieronder of de online kaarten via onderstaande links. De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Dit captatieverbod betekent o.a. dat er geen water mag worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen. Het captatieverbod geldt niet voor hulpdiensten bij noodgevallen, het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Download hier:

Persbericht: verlenging verbod op kerstmarkten en evenementen tot en met 31 januari 2021

publish date
10.11.2020

Met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en gelet op de huidige epidemiologische situatie, worden in provincie Antwerpen de regels voor het organiseren van evenementen alvast vastgelegd tot en met 31 januari 2021. Tot dan zullen kerstmarkten, winterdorpen, in - en outdoor gelegenheidsshaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of evenementen voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verboden zijn.

Epidemiologische situatie in provincie Antwerpen
Gouverneur Cathy Berx:"Helaas is de verspreiding van het coronavirus COVID-19 nog steeds bijzonder sterk en continu in provincie Anterpen. Zo bedraagt de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners maar liefst 800 wat nog veel te hoog is. Ook stijgen het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en de opnames op intensive care nog steeds. We moeten bovendien ook lessen trekken uit de vorige golf: het te vroeg loslaten en versoepelen van de maatregelen heeft verregaande gevolgen. daarom kijken we in provincie Antwerpen naar controle en beheersing op de langere termijn, al is zelfs ook die termijn helaas steeds relatief."

Nog steeds vergadert de Provinciale Crisiscel onder leiding van gouverneur Cathy Berx meedere keren per week, en is er regelmatig overleg met het Nationaal Crisiscentrum. Ook organiseert de gouverneur wekelijks een video-overleg met alle burgemeesters en gedeputeerden. Tijdens het burgemeestersoverleg van afgelopen week werd duidelijk dat de gemeenten al heel wat aanvragen binnen krijgen voor evenementen in de maand januari. Meer concreet gaat het om kerstboomverbrandingen, nieuwjaarsdrinks, uitgestelde kerstmarkten en winterhappenings. Ook in januari zal het nog niet wenselijk zijn om evenementen te organiseren waar veel mensen samenkomen en nauw fysiek contact onvermijdelijk is. Het risico op superverspreider-evenementen met nieuwe uitbraken en snel stijgende besmettingscijfers blijft te groot. Om in duidelijke, uniforme en duurzame regels in de provincie Antwerpen voor het (nog niet) organiseren van evenementen te voorzien, tekende gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit dat kerstmarkten, winterdorpen, in- en outdoor gelegenheidsschaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of evenementen voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verbiedt tot en met 31 januari 2021. 

Op dit ogenblik zijn alle evenementen - ook kleine evenementen - uitdrukkelijk verboden. Sommige burgemeesters stelden de vraag of ze - zodra dit volgens het Ministerieel Besluit opnieuw toegestaan zou zijn - zeer specifieke, kleinschalige, lokale initiatieven, onder strikte voorwaarden en mits voorafgaande goedkeuring, toch kunnen laten plaatsvinden. Artikel 1 van het besluit van de gouverneur sluit die mogelijkheid niet a priori uit, met dien verstande dat de gemeentelijke overheid de nationale regelgeving steeds zeer strikt moet blijven naleven en handhaven. Bovendien moeten ze steeds ook en in de eerste plaats oog hebben voor de epidemiologische situatie in de gemeente. Een nieuwe golf van besmettingen vermijden is onze aller opdracht en doen we samen!

Politiebesluit van 9 november 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19

Dag van de Jeugdbeweging: gouverneur Cathy Berx motiveert en feliciteert alle jeugdbewegingen in videoboodschap

publish date
23.10.2020

Het coronavirus COVID-19 zette ook de werking van jeugdbewegingen de voorbije manden stevig op haar kop. Ook gouverneur Cathy Berx beseft dat en steekt de jongeren ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging maar wat graag een hart onder de riem. Haar boodschap kadert binnen een sensibiliserend filmpjesproject waarmee de gouverneur sinds begin deze maand de inwoners van haar provincie wijst op en overtuigt van het belang van de strengere maatregelen.

In het filmpje motiveert ze alle leden om door te bijten, en mét respect voor de (zeker voor jongeren) veeleisende gouden principes en maatregelen, toch plezier te blijven beleven met un vrienden en vriendinnen van de jeugdbeweging. Ze sluithaar boodschap af met een warme opreoep en vraagt hen om tijdens de Dag van de Jeugdbeweging massaal hun uniform aan te trekken.

 • Bekijk de videoboodschap voor de Dag van de Jeugdbeweging alvast hier: https://youtu.be/alfGKO1Jsro
 • Copyright: kabinet gouverneur provincie Antwerpen

Perscontact:

Kabinet gouverneur Cathy Berx:


Nathalie Milio
Kabinetsadviseur
M: 0479 28 16 43
E: nathalie.milio@provincieantwerpen.be

Ontvangst ambassadeur van Nederland in België, de heer Pieter Jan Kleiweg De Zwaan

publish date
14.10.2020

Op 13 oktober vond een kennismakingsgesprek plaats tussen gouverneur Cathy Berx en Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, de nieuwe ambassadeur van Nederland in België. Eind augustus volgde hij ambassadeur Maryem van den Heuvel en Tijdelijk Zaakgelastigde Caspar Veldkamp op. 

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan was voordien ambassadeur in Senegal. Voordat hij samen met zijn gezin naar Brussel verhuisde, werkte hij in Den Haag als plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vooral in deze COVID-19-tijd, zullen beide buurlanden die een rijke geschiedenis en taal delen, nog regelmatig onderling afstemmen en overleg plegen.

 

Uitreiking brevetten Koninklijke maatschappijen

publish date
14.10.2020

Op dinsdag 13 oktober ontving gouverneur Cathy Berx drie verenigingen die vijftig jaar of langer bestaan en om die reden voortaan de titel Koninklijke mogen voeren COVID-proof in het Provinciehuis. Dit keer was het de beurt aan De Zilverreiger uit Klein-Brabant, de Gilde Heren van Lier en Scheidsrechtersvereniging Noordergouw uit Wuustwezel. Na een korte toespraak, kreeg de voorzitter van elke vereniging het officiële brevet door de gouverneur uitgereikt.

Aankondiging: publieksraadpleging over de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van verschillende hogedrempel Sevesobedrijven

publish date
12.10.2020

Van 16 november 2020 tot 15 december 2020 organiseert gouverneur Cathy Berx een publieksraadpleging over de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van enkele hogedrempel Sevesobedrijven in de provincie.  Als inwoner van de betrokken gemeenten kunt u de ontwerpteksten raadplegen en uw opmerkingen formuleren.

Concreet gaat het om volgende bedrijven:

 • AGC Glass Europe (Mol)

          Betrokken gemeenten: Mol, Balen, Dessel

 • Suez Water Technologies & Solutions (Herentals)

           Betrokken gemeenten: Herentals, Grobbendonk

 • Kaneka Belgium (Westerlo)

          Betrokken gemeenten: Westerlo, Olen, Geel

 • Oostvogels Logistics (Hoogstraten)

          Betrokken gemeenten: Hoogstraten

 • Opslag en Distributie Ter Haeghe (Willebroek)

          Betrokken gemeenten: Willebroek, Puurs-Sint-Amands, Boom, Mechelen, Rumst

 • Tank Opslag Verbeke (Hemiksem)

          Betrokken gemeenten: Hemiksem, Antwerpen

 • Campine en Campine Recycling (Beerse)

          Betrokken gemeenten: Beerse

 • Transfurans Chemicals (Geel)

          Betrokken gemeenten: Geel, Westerlo

Sevesobedrijven zijn ondernemingen die gevaarlijke stoffen produceren, behandelen, opslaan of vervoeren. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website www.seveso.be

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stellen om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, 2000 Antwerpen).

De raadplegingsperiode loopt van 16 november 2020 tot 15 december 2020. Een afspraak maken kan per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be

Meer informatie? Neem contact op met de dienst via noodplanning@fdgantwerpen.be

PERSBERICHT: gouverneur Cathy Berx overlegt met grenspartners in gezamenlijke strijd tegen het coronavirus COVID-19

publish date
06.10.2020

Op 5 oktober organiseerde gouverneur Cathy Berx een digitaal overleg met de Antwerpse grensburgemeesters en de burgemeesters van de Nederlandse grensgemeenten, samen met de deputatie en vertegenwoordigers van de hulpdiensten van de provincie, van de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant en verantwoordelijken van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in Nederland.

Gouverneur Cathy Berx bracht alle grenspartners samen om een duidelijk en up-to-date beeld te krijgen van de impact van zowel de Belgische als de Nederlandse coronamaatregelen op diverse sectoren: horeca, onderwijs, evenementen, … De deelnemers waren blij met dit initiatief, en ze gaven aan dat het ook in de toekomst zinvol is om op regelmatige basis informatie uit te wisselen over de grens heen.

Uit het overleg bleek dat er de afgelopen dagen geen noemenswaardige problemen werden vastgesteld. Wel werd er melding gemaakt van privéfeestjes waar men het niet te nauw neemt met de corona-maatregelen, de noodzaak om elkaar te informeren bij (vermoeden van) besmettingen en het belang van grensoverschrijdende contactopvolging en brononderzoek en opvolging van mogelijke grensoverschrijdende clusters.

Met het oog op de eindejaarsperiode wordt er bovendien op verzoek van verschillende burgemeesters een grensoverschrijdende werkgroep opgericht die zich zal buigen over de problemen en knelpunten in verband met het aankopen en het afsteken van in Nederland inmiddels verboden knalvuurwerk en vuurpijlen.

Gouverneur Cathy Berx: “Samen met de grenspartners volgen we de verspreiding van hetvirus en de impact ervan nauwgezet op, en dit aan beide kanten van de grens. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende maatregelen, en meer nog van de mogelijke effecten ervan aan de andere kant van de grens. Door goede samenwerking en informatie-uitwisseling en afstemming dragen we maximaal bij tot de gezondheid en veiligheid van onze inwoners”.

Bekijk hier het filmpje waarin de gouverneur toelichting geeft over het overleg.

Perscontact:

Kabinet gouverneur Cathy Berx:

Sara Claes
Kabinetsadviseur – communicatieverantwoordelijke
T: 03 240 50 52 M : 0476 50 55 91
E: Sara.Claes@provincieantwerpen.be 

Ontvangst H.E. Mevrouw Isabelle Berro Amadeï, ambassadeur van Monaco

publish date
02.10.2020

Op woensdag 30 september bracht H.E. mevrouw Isabelle Berro Amadeï; ambassadeur van Monaco in België, een kennismakingsbezoek aan gouverneur Cathy Berx.

PERSBERICHT: Strengere nationale regels mond-neusmaskers uit het MB van 30 juni blijven behouden in provincie Antwerpen

publish date
01.10.2020

Met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, op de continuïteit van de maatregelen, duidelijkheid en uniformiteit voor de burgers, en gelet op de huidige epidemiologische situatie, zullen in provincie Antwerpen de regels voor het dragen van mondneusmaskers zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 30 juni en aangepast in het Ministerieel besluit van 25 september, ongewijzigd blijven. 

De regels voor het dragen van mond-neusmaskers zoals ze de voorbije weken nationaal van kracht waren, blijven in de provincie Antwerpen behouden.  Hierover tekende gouverneur Cathy Berx zonet een politieverordening, en dit mede op verzoek van de burgemeesters.  Zij  willen graag duidelijke, uniforme en duurzame regels over het dragen van mondneusmaskers in de provincie Antwerpen.

Epidemiologische situatie en overleg in  provincie Antwerpen
Gouverneur Cathy Berx: “Helaas is de verspreiding van het coronavirus COVID-19 virus nog steeds bijzonder sterk en continu in provincie Antwerpen. Zo bedraagt de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 198,6 in 14 dagen en bedraagt de positiviteitsratio 5,3 %. Dit betekent dat de Provinciale Crisiscel nog steeds meerdere keren per week vergadert om de epidemiologische situatie op de voet te volgen.  De Provinciale Crisiscel monitort, verzamelt en evalueert voortdurend de meest recente besmettingscijfers en ziekenhuisopnames per gemeente en ook voor de hele provincie.  Lokale uitbraken volgen we van zeer nabij, en bespreken we met de burgemeester en andere lokale actoren.  Verder overleg ik ook éénmaal per week via videogesprek met alle burgemeesters en gedeputeerden.”  

Burgemeesters – vraag voor uniforme regels
Tijdens het overleg tussen gouverneur, deputatie en burgemeesters van maandag 28 september werd duidelijk dat heel wat burgemeesters de continuïteit wilden waarborgen van de maatregelen m.b.t. het verplicht dragen van mond-neusmaskers, zoals die voorzien waren in artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Tijdens dat overleg besloten gouverneur Cathy Berx en de burgemeesters om te opteren voor een politieverordening, geldend voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen, m.b.t. het verplicht dragen van mond-neusmaskers. 

Geen versoepeling van de mond-neusmaskerplicht in provincie Antwerpen
De politieverordening herhaalt de maatregelen die nationaal van kracht waren voor wat betreft het dragen van mond-neusmaskers.  Concreet gaat het om de maatregelen uit artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd door het besluit van 25 september.  In provincie Antwerpen blijven bijgevolg de strengere maatregelen m.b.t het verplicht dragen van mond-neusmaskers van kracht. 

In provincie Antwerpen worden deze maatregelen aangevuld met één bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mond-neusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair- hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.

Deze politieverordening is onmiddellijk van kracht en geldt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.

Gouverneur Cathy Berx: “Samen met de burgemeesters volgen we de verspreiding van het virus en de impact ervan nauwgezet op. Maar vooral ook uw en onze inzet maken echt het verschil. Samen met  de experten en vele anderen nodigen we iedereen blijvend uit om de maatregelen strikt en nauwkeurig op te volgen. Dat is in het belang van de gezondheid van iedereen. We leren elke dag bij. Maar wat we zeker weten is: als we de alertheid en discipline laten varen, stijgt het aantal besmettingen snel. Alleen samen kunnen we dat zo goed als mogelijk vermijden. Het risico nul bestaat niet. Samen kunnen het wel tot een minimum beperken."

Politieverordening van 1 oktober betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 

PERSBERICHT: BE-Alert – Provincie Antwerpen koploper op vlak van aansluitingen. Maar het kan nog beter!

publish date
01.10.2020

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we onze burgers graag snel verwittigen, instructies sturen en correcte en betrouwbare informatie bezorgen. Hiervoor kunnen alle overheden BE-Alert gebruiken, een nationaal verwittigingssysteem dat u op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail. Tenminste, indien u aangesloten bent.  

Donderdag 1 oktober- nationale testdag BE-Alert

Uiteraard moeten overheden het gebruik van BE-Alert in een noodsituatie optimaal voorbereiden.  Daarom hebben gemeentelijke, provinciale besturen en de federale overheid de mogelijkheid om BE-Alert testberichten te versturen.  Op 1 oktober vindt de nationale test BE-Alert plaats.  Zo wordt onder andere de capaciteit van het systeem getest. Gemeenten die het gebruik van BE-Alert willen oefenen, kunnen dat morgen doen door een testbericht te verzenden naar de ingeschreven inwoners van hun gemeente.  Zowat de helft van de Antwerpse steden en gemeenten nemen morgen deel. 

Gouverneur Cathy Berx: “We vragen aan onze steden en gemeenten om maximaal deel te nemen aan de nationale BE-Alert testdag. Ik ben alvast erg blij en tevreden dat in onze provincie elke stad en gemeente aangesloten is op BE-Alert, net als al onze politiezones.  Let wel, enkel indien u geregistreerd bent, kan u een bericht ontvangen. Heeft u zich reeds geregistreerd? Hartelijk dank daarvoor! Heeft uw familie of hebben uw vrienden, kennissen, buren, kinderen.... zich ook reeds geregistreerd? Zo niet, tracht hen dan te overtuigen om uw goede voorbeeld te volgen. Dat kan snel en eenvoudig via https://www.BE-Alert.be/nl. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk mensen op een snelle manier de juiste informatie bezorgen over een noodsituatie. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen zichzelf en al wie hen dierbaar is en/of zich toevallig in de buurt bevindt, beter in veiligheid brengen.”

Wanneer wordt BE-Alert ingezet in provincie Antwerpen? 

 • Bij uiteenlopende incidenten, zoals tijdens de voorbije maanden bijvoorbeeld het geval was bij een ammoniaklek in Kasterlee (08/01/2020), een uitslaande dakbrand in Schoten (16/01/2020), een brand bij Umicore Antwerpen (02/03/2020) – Kontich (04/03/2020), een industriebrand in Meerhout (16/03/2020), natuurbrand in domein De Liereman in Oud-Turnhout (23/04/2020),…

 • Waarschuwingen bij stormweer/onweersdreiging: In februari werd BE-Alert bijvoorbeeld gebruikt door 9 gemeenten n.a.v. storm Ciara.

 • Boodschappen en info m.b.t. het corona-COVID-19-virus: Sinds de uitbraak werd er al 27 keer een BE-Alert-bericht uitgestuurd in de provincie Antwerpen, voornamelijk om maatregelen alsook preventietips te delen. Deze meldingen gebeurden in hoofdzaak per email. 

 • Ook voor meldingen van algemeen nut zoals over het afsluiten van straten of wateronderbrekingen kan BE-Alert worden ingezet.
   

Aansluitingen in België in cijfers 

 

 

Aantal inwoners

Aantal adressen in BE-Alert (30/09/2020)

Aandeel in totaal aansluitingen (898 822)

Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

1 218 255

66 798

7,5%

Provincie Antwerpen

1 869 730

185 084

21%

Provincie Limburg

877 370

101 378

11%

Provincie Oost-Vlaanderen

1 525 255

144 764

16%

Provincie Vlaams-Brabant

1 155 843

103 162

11,5%

Provincie West-Vlaanderen

1 200 945

114 936

13%

Provincie Waals-Brabant

406 019

29 182

3%

Provincie Henegouwen

1 346 840

55 035

6%

Provincie Luik

1 109 800

57 206

6%

Provincie Luxemburg

286 752

15 580

2%

Provincie Namen

495 832

25 697

3%

TOTAAL

11 492 641

898 822

100%

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

Gouverneur Cathy Berx: “We zien dat provincie Antwerpen met 21% van de totale aansluitingen in heel België koploper is. Dat is uiteraard heel goed nieuws.  Het voorbije jaar zagen we het aantal inschrijvingen verder stijgen.  Zo waren er eind september 2019 141 987 geregistreerde adressen, nu zijn dat er 185 084 (+43 097). Dat is een stijging van maar liefst 30%. "

Aansluitingen in provincie Antwerpen/arrondissement in cijfers
 

 

Aantal inwoners 

Geregistreerde adressen

(30/09/2020)

aansluitingen/

inwoners

Arrondissement Antwerpen

1 057 736

99 264

9.38%

Arrondissement Mechelen

347 125 

35 408

10.2 %

Arrondissement Turnhout

464 869

50 412

10.84%

TOTAAL

1 869 730

185 084

9.9%

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking
 

Maar provincie Antwerpen kan en moet nog beter! 

Gouverneur Cathy Berx: “Op dit ogenblik zijn in onze provincie zo’n 10% van álle inwoners geregistreerd. Het is mijn grote wens en droom om tegen het einde van de huidige legislatuur, in 2024, voor en met onze provincie een aansluitingsgraad te realiseren van 75% van onze inwoners. Het voorbije jaar kwamen we weer een stap dichter, maar de weg is nog lang. Vandaar mijn oproep: registreer u massaal, zodat wij, zodat elke overheid u snel kan bereiken bij een noodsituatie. Dat is niet alleen belangrijk voor u, maar voor iedereen in uw omgeving, voor de veiligheid van al onze inwoners.”

Is uw profiel op BE-Alert nog up-to-date?

U kan uw persoonlijke gegevens op elk moment aanvullen of wijzigen. Bovendien kan u tot vijf adressen registreren. Voeg dus naast uw thuisadres ook zeker het adres van uw werkplaats en enkele andere belangrijke adressen toe (bv. familie). U doet dit in slechts enkele, eenvoudige stappen: 

 • Surf naar het inschrijvingsformulier van BE-Alert op https://www.BE-Alert.be/nl

 • Meld u aan op de pagina met uw e-mailadres en het paswoord dat u koos bij registratie. Opgelet: dit doet u via de knop ‘aanmelden’, niet via de knop ‘inschrijven’. 

 • Vul uw gegevens aan. 

 • Klik onderaan op de knop ‘Bevestigen’. 

Perscontact:

Kabinet gouverneur Cathy Berx:
Sara Claes (Kabinetsadviseur – communicatieverantwoordelijke)
T: 03 240 50 52 M : 0476 50 55 91
E: Sara.Claes@provincieantwerpen.be

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

publish date
16.09.2020

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be  en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

Wilt u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.

Hoe kunt u een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Wat gebeurt er met uw opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden. 

 

Strengere maatregelen vermijden, begint vandaag en doen we samen: opiniestuk gouverneur

publish date
14.09.2020

In een nieuw opiniestuk bepleit gouverneur Cathy Berx de noodzaak tot volgehouden inspanningen van éénieder, om een verdere en sterkere toename van de verspreiding van het virus en een nieuwe lockdown te vermijden.
 

Volgende van de detaillijst