Eedaflegging burgmeester Dis Van Berckelaer Borsbeek

publish date
18.02.2019

Op vrijdag 15 februari legde de heer Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) de eed als burgemeester af bij gouverneur Cathy Berx. De heer Van Berckelaer was de laatste van de 69 burgemeesters uit de provincie Antwerpen die de eed aflegden voor de legislatuur 2019-2014.
 

Eedaflegging burgemeester Luc Vleugels Heist-op-den-Berg

publish date
09.01.2019

Op dinsdag 8 januari legde burgemeester Luc Vleugels van Heist-op-den-Berg de eed af in handen van provinciegouverneur Cathy Berx. Hij was daarmee de 68ste burgemeester van de nieuwe legislatuur die in provincie Antwerpen werd ingezworen.

Eedaflegging burgemeester Bart De Wever

publish date
04.01.2019

Op vrijdagochtend 4 januari heeft Bart De Wever opnieuw de eed afgelegd in handen van gouverneur Cathy Berx. De Antwerpse burgemeester begint daarmee aan zijn tweede ambtstermijn.

Gouverneur en hulpdiensten willen agressie tegen hulpverleners in provincie Antwerpen samen een halt toeroepen

publish date
19.12.2018

Brandweerlieden, ambulanciers en politieagenten die worden uitgemaakt, aangevallen of bekogeld met eieren. In Antwerpen en andere steden gebeurt het jammer genoeg wel vaker. Ook elders in onze provincie krijgen hulpverleners geregeld te kampen met gericht agressief gedrag tijdens interventies. Dat is volstrekt ontoelaatbaar, aldus gouverneur Cathy Berx. Samen met de hulpdiensten lanceert ze een oproep tot meer respect voor hulpverleners. In het bijzonder ook wie hulp verleent, mag nooit slachtoffer worden van verbaal of fysiek geweld.

Drie geregistreerde gevallen van agressie per week sinds start registratie

Agressie tegen hulpverleners komt in onze provincie veel vaker voor dan velen denken. Op vraag van de provinciale veiligheidscel registreerde de provinciale dienst noodplanning sinds 1 april van dit jaar tot nu liefst 3 gevallen van agressie per week. Allicht is bovendien sprake van een ‘onder-registratie’ waardoor de werkelijkheid ernstiger is dan de cijfers doen vermoeden. Deze meting is een vervolg op een registratie van agressie tegen hulpverleners uit 2010. De resultaten zullen gebruikt worden om het beleid rond deze problematiek bij te sturen.

Soorten en oorzaken agressie tegen hulpverleners

Verbale agressie komt het vaakst voor, maar ook het aantal meldingen van fysiek geweld tegen hulpdiensten neemt verontrustend toe. Vooral ambulanciers en politiemensen krijgen te maken met agressie in de uitoefening van hun job. Ook brandweerlui worden helaas niet gespaard. Bert Brugghemans, woordvoerder van het Netwerk Brandweer en commandant van Brandweer Zone Antwerpen: "Tijdens oudjaar stelden we vast dat burgers ons naar een bepaalde locatie lokten door opzettelijk brand te stichten om ons daarna te bestoken met vuurwerk. Op zo'n momenten wordt echt een heel duidelijke grens overschreden. We staan altijd paraat om mensen te helpen en het laatste wat je dan verwacht bij een oproep of incident, is om zelf door burgers aangevallen te worden. Bij zulke zware agressiegevallen kunnen we gelukkig rekenen op de steun van de collega's van de politie, maar deze agressoren mogen niet ongestraft blijven."

Hoe kunnen we dergelijk gedrag verklaren? Federaal gezondheidsinspecteur dr. Winne Haenen: "Burgers voelen zich vaak gefrustreerd, machteloos en onzeker als ambulanciers toekomen. Vaak weten ze met deze gevoelens en emoties geen blijf wat resulteert in agressief gedrag, zeker als mensen onder invloed zijn van alcohol of drugs. Daarbij moeten hulpverleners het al te vaak ontgelden. Steeds vaker gaan burgers heftig in discussie met de hulpverleners. Ze stellen hun optreden scherp in vraag omdat het niet zou beantwoorden aan hun eisen of verwachtingen. En vaak gaat dit gepaard met ernstige verbale of zelfs fysieke agressie. Dat mogen we niet tolereren. Daarnaast stellen we ook meer en meer vast dat omstaanders de interventies van hulpverleners filmen en hen zo, al dan niet bewust, hinderen in hun werk. Omdat men niet beseft hoe hinderlijk dergelijk gedrag kan zijn is de stap naar agressie zeer klein wanneer men gevraagd wordt om opzij te gaan en de hulpdiensten hun werk te laten doen. We vragen ook hier respect voor slachtoffer en hulpverlener.”

Website en meldpunt over geweld tegen politiepersoneel

Ook de politiediensten worden in toenemende mate geconfronteerd met verbale en fysieke agressie, en namen een concreet initiatief om beter zicht te krijgen op de problematiek. Jean-Claude Gunst, bestuurlijk directeur-coördinator van de Federale Politie provincie Antwerpen verduidelijkt: “Sinds juni 2018 staat er voor alle medewerkers van de lokale en federale politie een website online over geweld tegen personeelsleden van de politie. Deze website fungeert als meldpunt en biedt medewerkers bijkomend laagdrempelige informatie over het aanbod aan juridische en psychosociale steun: wat moet ik doen? Tot wie kan ik mij richten? Hoe gaan we om met een medewerker die slachtoffer werd?.”

Oproep tot nultolerantie

Alle hulpdiensten herhalen de oproep voor nultolerantie. Gouverneur Cathy Berx ondersteunt deze oproep ten volle. “Agressie tegen hulpverleners is volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk. We mogen of zullen geweld tegen hulpverleners nooit tolereren. Hulpverleners staan mensen in nood bij in vaak zeer moeilijke omstandigheden en verdienen eenieders respect. Wie hulpverleners hindert in de uitoefening van hun veeleisende job, speelt met mensenlevens. Bovendien, wie wil zich morgen nog inzetten bij brandweer, politie of ambulancediensten als we verbale of fysieke agressie of geweld tegen hulpdiensten minimaliseren of tolereren?”

Vijf burgemeesters uit arrondissement Antwerpen leggen de eed af

publish date
12.12.2018

Op woensdag 12 december legden opnieuw 5 burgemeesters uit het arrondissement Antwerpen de eed af bij gouverneur Cathy Berx. Dit keer was het de beurt aan burgemeester Koen T'Sijen uit Boechout, Gaston Van Tichelt uit Essen, Lukas Jacobs uit Kalmthout, Bart Seldeslachts uit Kontich en Dieter Wouters uit Wuustwezel.
 

Eedaflegging 7 burgemeesters uit Rivierenland en de Kempen

publish date
12.12.2018

Op dinsdag 11 december mochten in de voormiddag 4 burgemeesters uit Rivierenland de eed afleggen bij provinciegouverneur Cathy Berx. Het ging daarbij om Sofie Joosen uit Duffel, Luc Bouckaert uit Hemiksem, Peter Gysbrechts uit Putte en Jurgen Callaerts uit Rumst.

Kort daarna was het de beurt aan de Kempense burgemeesters Geert Daems uit Hulshout, Tine Gielis uit Laakdal en Seppe Bouquillon uit Olen.

Zes burgemeesters uit arrondissement Turnhout leggen de eed af

publish date
12.12.2018

Op maandagnamiddag 10 december 2018 legden 6 burgemeesters uit het arrondissement Turnhout de eed af bij gouverneur Cathy Berx. Voor Arendonk was dat burgemeester Kristof Hendrickx, voor Baarle-Hertog burgemeester Frans De Bont en voor Kasterlee burgemeester Ward Kennes. Voor Lille tekende burgemeester Marleen Peeters present net als burgemeester Walter Luyten van Ravels en zijn collega Gilles Bultinck uit Vosselaar.


Eedafleggingen burgemeesters provincie Antwerpen gestart

publish date
12.12.2018

Vorige week vonden in de provincie Antwerpen de eerste eedafleggingen van de burgemeesters plaats voor de legislatuur 2019-2024.  Op donderdag 6 en vrijdag 7 december kwamen er in totaal 10 burgemeesters langs bij gouverneur Cathy Berx.

Op donderdag 6 december legden 5 burgemeesters uit de Zuiderkempen: Johan Leysen (Balen), Vera Celis (Geel), Nele Geudens (Meerhout), Wim Caeyers (Mol) en Patrick Geuens (Retie) de eed af alsook burgemeester Koen Van Den Heuvel van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands.

Op vrijdag 7 december was het de beurt aan Sven Deckers (Brecht), Koen Volckaerts (Hove), Johan De Ryck (Ranst) en Maarten De Veuster (Schoten) uit het arrondissement Antwerpen.
   
 

Openingsrede 2018: Meanderende lijnen doorheen tien jaar gouverneurschap

publish date
26.11.2018

Op vrijdag 23 november sprak gouverneur Cathy Berx haar jaarlijkse ‘state of the province’ uit voor de voltallige provincieraad.  Ter gelegenheid van haar tienjarig gouverneurschap blikte de gouverneur dit jaar terug en vooruit op zes thema’s die haar de voorbije tien jaar nauw aan het hart lagen en nog steeds relevant blijven voor provincie Antwerpen in een voortdurend veranderende wereld en beleidscontext.

 1. Veiligheid: wijze zelfredzaamheid en zero
  Een veilige provincie is een aantrekkelijke provincie. Zij gaat in op de diverse initiatieven die zij en provincie Antwerpen de voorbije 10 jaar ontwikkelden op het vlak van veiligheid. Daarnaast breekt gouverneur Berx een lans voor meer zelfredzaamheid en actieve inbreng van burgers om de veiligheid van wijken, buurten, straten en finaal de hele samenleving te verhogen. In het verkeer blijft de gouverneur samen met alle partners ijveren voor nul, geen, zero slachtoffers. Want elk verkeersslachtoffer is en blijft er één te veel.

 2. Duurzaamheid: zero-emissie, energie-onafhankelijkheid, ZETA en internalisering van externe effecten
  Antwerpen, een energieonafhankelijke provincie die geen energie verspilt én evenveel hernieuwbare energie produceert als de vraag naar energie groot is, is voor gouverneur Cathy Berx geen droom maar een scherpe ambitie. Deze ambitie halen veronderstelt een succesvolle inzet op meer wind- en zonne-energie, op warmterecuperatie en (on) diepe geothermie.  Maar niet alle initiatieven lukten. ZETA (Zero-Emissie Transport Antwerpen) dat zij destijds samen met wijlen Rudi Thomaes lanceerde, leverde niet het gewenste resultaat op: overheidsmaatregelen om vrijwillige, onafhankelijk gemonitorde doelstellingen op het vlak van emissie en lawaai-reductie door bedrijven, beter af te dwingen met het oog op schonere lucht en minder lawaai. Tot slot gaat ze in op kleinere maar veelbelovende projecten zoals Hydroville, de waterstofboot van CMB. En houdt ze een pleidooi voor de internalisering van alle externe effecten van emissies en vervuiling.

 3. Mobiliteit: Toekomstverbond, modal shift en de onomkeerbaar verworven co-creatie
  Schone en andere mobiliteit zijn volgens gouverneur Cathy Berx nog grotere gamechangers dan meer mobiliteit door meer infrastructuur. Idealiter gaan ze hand in hand. Het Toekomstverbond dankzij het puike werk van intendant Alexander D’Hooghe en de verworvenheid van co-creatie via werkbanken maken dat burgerbewegingen en overheden voortaan samen werk maken van leefbaarheid, mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Een overkapte Ring, een ambitieuze modal shift en aangepaste nieuwe infrastructuur, maken meer kans op slagen dan ooit tevoren. In december vindt eindelijk de eerste werkbank Haventracé plaats.

 4. Technologie: vierde industriële revolutie, Antwerp smart city en IOT
  We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. De vierde industriële revolutie zal disruptief zijn. Antwerpen gaat er alvast zeer creatief mee aan de slag in de terechte ambitie om uit te groeien tot een smart city dankzij de wijze inzet van IoT en het gebruik van big data in een open en robuust netwerk. En hoewel technologie veel vermag, blijft de keuze of en hoe ze wordt ingezet, best mensenwerk.

 5. Goed bestuur
  Slimme provincies kennen hun uitdagingen en veroveren zich een goede plek in het vrij complexe tijdperk van multi-level governance. Ze zijn flexibel, passen zich voortdurend strategisch aan en creëren schaal. Tegelijkertijd groeien ze uit tot de beste leveranciers van diensten aan de lokale besturen en richten ze hun blik naar de wereld.

 6. Mensen maken het verschil
  Zolang mensen, hun ideeën en de vertaling ervan in maatschappelijke, technologische en institutionele vernieuwing dé doorslaggevende factor blijven, zijn we allemaal aan zet, hebben we iedereen nodig en geloven we oprecht in de kracht van mensen.


U kan de volledige tekst van de openingsrede nalezen in het online magazine dat we voor deze gelegenheid samenstelden en u kan raadplegen via volgende link: https://provincie-antwerpen.preview.instantmagazine.com/publicaties/rede-2018/welkom/

Behalve de tekst, kan u er ook bijkomende foto’s en videofilmpjes over de verschillende thema’s (o.m. over Antwerp Smart City, de vierde industriële revolutie,…) bekijken.


Resultaten coördinatieoverleg populatiebeheer everzwijnen

publish date
07.11.2018

Op vraag van Vlaams Minister Joke Schauvliege organiseerde gouverneur Cathy Berx een afstemmend overleg over de schade veroorzaakt door everzwijnen, de bejaging ervan en de vermijding van de Afrikaanse varkenspest (AVP).
Alle relevante partners waren op het overleg aanwezig: Agentschap voor Natuur en Bos, INBO, FAVV, de directeur Noodplanning van de gouverneur, de jagers, de landbouw- en natuursector.

Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor de mens, maar kan wel grote economische schade voor de varkenssector veroorzaken.

Voor meer info over AVP kunt u terecht op de volgende website: http://www.afsca.be/avp/

In tegenstelling tot in Wallonië (provincie Luxemburg) is er in Vlaanderen nog nergens Afrikaanse varkenspest vastgesteld, dus uiteraard ook niet in provincie Antwerpen. Niettemin is grote waakzaamheid geboden en moeten we al doen wat mogelijk is om AVP te vermijden. Maatregelen om het risico op besmetting uit te sluiten of te verkleinen, zijn noodzakelijk. Het beheersen van de everzwijnpopulatie is noodzakelijk om twee redenen: schade aan gewassen, tuinen, waardevol natuurgebied beperken én vermijden dat Afrikaanse varkenspest ook in Vlaanderen opduikt.
   
Het overleg leverde volgende resultaten op:

 • De problematiek van de AVP en het populatiebeheer is bijzonder complex. Om die reden is uitgebreid ingezet op kennis- en informatiedeling en op de bewustmaking van de risico’s. De lokale besturen en de provincie zullen verder werk maken van een heldere en alomvattende communicatie aan alle betrokken stakeholders en de burgers in het algemeen.
 • Alle partners zijn het erover eens dat populatiebeperking absoluut noodzakelijk is, anders ontstaat een ongewenste exponentiële populatiegroei.
 • Schadebeperking is de prioritaire doelstelling van de diverse concrete maatregelen. Iedereen erkent dat het een illusie is om de volledige everzwijn-populatie uit te roeien. Dat is niet de optie en zou ook onmogelijk en onhaalbaar zijn. Ook in Vlaanderen is er plaats voor een beheerste everzwijnpopulatie in het bijzonder op plaatsen waar de dieren geen of minimale en aanvaardbare schade veroorzaken.
 • Er werd een overzicht gegeven van de noodzakelijke preventieve maatregelen om besmetting van varkens in buitenloop te vermijden. FAVV controleert  varkensbedrijven en particuliere varkenshouders. Het FAVV ziet toe o.m. op de correcte uitvoering van de dubbele afsluiting. De Vlaamse diensten gaven informatie over de steunmogelijkheden om andere vormen van besmetting met AVP door everzwijnen te vermijden.
 • De concrete aanpak op het terrein en de concrete maatregelen moeten worden uitgewerkt door de bestaande faunabeheerzones (FBZ).

  De FBZ komen opnieuw samen voor het einde van dit jaar om nieuwe afspraken te maken over populatiebeheer. Zij houden daarbij rekening met de problematiek van de AVP. De vorige plannen zijn gemaakt toen er van AVP in België nog geen sprake was.

  De gemeenten zullen worden uitgenodigd voor het overleg van de FBZ;

  Momenteel zouden niet alle afspraken gemaakt binnen de FBZ correct worden nagekomen. Kennelijk zijn ze te vrijblijvend. Aan bevoegd minister Joke Schauvliege zal worden gevraagd om de afspraken gemaakt in de FBZ dwingender te maken.

 • Lokale besturen zullen actiever sensibiliseren / communiceren. Deze communicatie zal worden gestroomlijnd. Hierbij zal ook veel aandacht gaan naar:

  Het melden van schade (een duidelijk schadebeeld is essentieel om gerichte bestrijdingsmaatregelen te nemen) en de opruiming en verwijdering van dode everzwijnen;.

  Het nemen van preventieve maatregelen (erfafsluiting, beschermen van de bedrijfszetel, …).

 • Slachtafval van geschoten everzwijnen moet reglementair worden afgevoerd. In de praktijk gebeurt dit niet altijd, wat een risico op verspreiding van AVP inhoudt. ANB zal op korte termijn een regeling uitwerken waarbij het agentschap de kosten voor de verwerking op zich zal nemen.

 • De gouverneur roept alle actoren (landbouw, jagers, natuursector, lokale besturen, …) op om, binnen de bestaande overlegstructuren (FBZ en WBE), hun verantwoordelijkheid te nemen en nog beter samen te werken, om de gedeelde doelstelling: schadebeperking en de correcte uitvoering van de nieuwe Faunabeheerplannen (beperking van everzwijnpopulatie) te verzekeren. Goede samenwerking, een geïntegreerde en integrale benadering zijn cruciaal om gedeelde doelstellingen te halen en resultaten te boeken

 • De gouverneur roept in februari 2019 opnieuw een overleg samen om de situatie te evalueren en zal rapporteren aan Vlaams minister Schauvliege.
Meldpunt schade door everzwijnen: www.natuurenbos.be/meldpuntschade

Meldpunt dood everzwijn (provincie Antwerpen): Vogelopvangcentrum (VOC) Brasschaat Kapellen:  0473 48 48 97

Gouverneur bezoekt controlepost in Brecht tijdens provinciale WODCA-actie

publish date
23.10.2018

Op zaterdag 20 oktober bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone Voorkempen, in het gezelschap van Luc Aerts, burgemeester van Brecht, HCP Jean-Claude Gunst, Directeur-Coördinator Federale Politie Arrondissement Antwerpen en HCP Geert Smet, korpschef van de Politiezone Voorkempen.

Gouverneur Cathy Berx: "Voor alles,  heel hartelijk dank aan alle politiemensen, de studenten van campus Vesta en aan allen die van de WODCA-controles steeds weer een succes maken. Het is vooral dankzij hun inzet dat een cruciale gedrags- en mentaliteitswijziging kan worden afgedwongen die  cruciaal is om het aantal weekendongevallen en verkeersslachtoffers door nachtelijke weekendongevallen duurzaam terug te dringen.”  

Resultaten van de controles van de WODCA-actie van 20-21 oktober 2018

Resultaten WODCA-snelheidscontroles:

1 858 bestuurders werden op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 166 te snel (9.0 %).

Resultaten WODCA-alcoholcontroles
5 320 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen, waarvan 196 bestuurders een positieve ademtest aflegden (3.7 %).  Van de 196 bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed hadden, hadden 116 bestuurders zelfs meer dan 0,8 promille in het bloed (of 59.2 %).

Resultaten WODCA-drugscontroles
Bij 11 chauffeurs werd een speekseltest afgenomen. 6 chauffeurs testten positief op de speekseltest en moesten een bloedproef ondergaan.

Ingetrokken rijbewijzen
39 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Calamiteiten en voorvallen:
Politiezone Voorkempen: Een ANPR-camera aan de Schotensteenweg in Brecht registreerde een voertuig dat als gestolen geseind stond.  De interceptie-eenheid van de WODCA-controlepost kon het voertuig, een BMW X5, onderscheppen aan de Laaglandlaan en in beslag nemen.
Politiezone Antwerpen Binnensingel thv Berchem-station: in de wachtrij aan de controlepost probeerden in twee voertuigen passagiers het stuur over te nemen van de bestuurders.  Bij nazicht bleken beide bestuurders een rijverbod te hebben.
• In Politiezone Hekla gebeurde op het einde van de WODCA-actie ter hoogte van het dispositief op de Kontichse N1 een aanrijding.  De bestuurder, afgeleid door GSM-gebruik, reed er in op een stilstaand voertuig.

Toelichting bij de cijfers van de controlenacht van 20-21 oktober 2018
Gouverneur Cathy Berx: “Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd 3.7 % van de gecontroleerde bestuurders betrapt op rijden onder invloed bij grootschalige controleacties in de provincie. In vergelijking met de resultaten van de vorige grootschalige WODCA-controlenachten van oktober 2017 (3.0 %) en maart 2018 (3.2 %) gaat het opnieuw om een lichte stijging.  Helaas blijkt ook deze keer weer dat van de bestuurders die een positieve ademtest aflegden, het ruime merendeel (59.2%) méér dan 0.8 promille in het bloed heeft.  

Het aantal chauffeurs dat te snel reed, stijgt helaas weer  tot bijna 1 op 10 (9%).  Tijdens de vorige provinciale WODCA-controlenacht van oktober 2017 was dat 6.5%, of ongeveer 1 op 15 bestuurders.  In maart zakte dat aantal nog eens aanzienlijk, en werden ongeveer 1 op 30 gecontroleerde bestuurders of 3.1 % betrapt op te snel rijden.”  

Toelichting bij de cijfers van de controlenacht van 20-21 oktober 2018
“Bij elk bezoek aan de WODCA-acties  stel ik vast dat verkeersveiligheid helaas nooit verworven is, maar elke dag opnieuw moet worden waargemaakt door álle verkeersgebruikers: vrachtwagenchauffeurs, automobilisten, bus –en tramchauffeurs, motorrijders, fietsers, voetgangers.  Opvallend is dat tijdens de weekendnachten in de periode januari tot en met september het aantal dodelijke verkeersslachtoffers van 12 naar 3 gedaald is. Maar het enige perspectief is en blijft nul slachtoffers. Elk verkeersslachtoffer door een ongeval is er één te veel.  

De boodschap is en blijft dan ook hard werken, veel controleren, de pakkans blijven verhogen.  Want de cijfers van de eerste periode van 2018  tonen bijvoorbeeld ook dat het aantal zwaargewonden lichtjes steeg.  Ook de snelheidsovertredingen stegen van 8.2% naar 9.1%.

Alle WODCA-resultaten januari – september 2018 kan u hier nalezen.

Stem mee voor de Port of Antwerp Sustainability Award 2018

publish date
10.10.2018

De haven van Antwerpen, als koploper in het creëren van duurzame toegevoegde waarde, wil alle bedrijven die actief zijn in de haven, aanmoedigen om effectief bij te dragen aan een transitie naar een duurzamere haven. Hiertoe reiken het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport VOKA tweejaarlijks een Sustainability Award uit. Met deze award willen de organisatoren duurzame initiatieven genomen door havengebruikers extra onder de aandacht brengen en bedrijven stimuleren om duurzaam te ondernemen. Dit jaar werden 18 projecten ingediend en hieruit heeft de jury 3 genomineerden gekozen: Ashland Specialties Belgium, BASF en CMB NV. Vanaf vandaag kan het brede publiek online haar stem uitbrengen. Op 29 november wordt de award uitgereikt aan de opvolger van Ecluse, de winnaar van de vorige editie.

Jurylid en gouverneur Cathy Berx steunt het initiatief en roept éénieder op om zijn stem uit te brengen. Stemmen voor één van de drie duurzame projecten kan door te klikken op deze link.

Volgende van de detaillijst