Internationale Dag van de Vrijwilliger 5 december 2017

publish date
21.11.2017

Op dinsdag 5 december zetten we alle vrijwilligers in de bloemetjes. Misschien wil ook u de BIN-medewerkers uit uw wijk bedanken voor de geleverde inspanningen of iemand anders op een originele manier een hartverwarmende e-card bezorgen? Zoek en vind daarvoor inspiratie op de website van Vrijwilligerswerk Vlaanderen.

 

 

Vice-eersteminister Jan Jambon en provinciegouverneur Cathy Berx lanceren Certificaat Inbraak Veilig in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

publish date
08.09.2017

Vandaag stelden minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en gouverneur Cathy Berx in aanwezigheid van andere federale en lokale veiligheidspartners en met de steun van AG Insurance het Certificaat Inbraak Veilig voor in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Met dit Certificaat toon je aan dat je woning over een goede basisbeveiliging beschikt en ontmoedig je potentiële inbrekers. Binnen de provincie Antwerpen pioniert de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met de instap in het proefproject. Ze volgt daarmee het voorbeeld van de provincie Vlaams-Brabant die het Certificaat begin dit jaar als eerste in België invoerde. 

Het Certificaat Inbraak Veilig als stimulans
Wie wil er geen beveiligde woning?  Velen dénken dat hun huis goed beveiligd is. Al te vaak is de werkelijkheid helaas anders. Jaarlijks tellen we in België meer dan 55.000 woninginbraken. In 2016 waren er dat alleen al in de provincie Antwerpen 7374. Om dat cijfer terug te dringen werkten deskundigen op vlak van inbraakpreventie het Certificaat Inbraak Veilig uit naar analogie met het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nederland. Dit Certificaat verwijst naar werkbare normen en minimale eisen om woningen tegen inbraken te beschermen.

Wanneer komt u in aanmerking  voor het Certificaat?

Om het Certificaat Inbraak Veilig te behalen vraagt u een gratis inbraakpreventief advies aan bij de lokale politie, de preventiedienst van uw gemeente of surft u naar www.diefstalpreventieadviseur.be. Daarna voert  u de geadviseerde maatregelen uit. In deelnemende politiezones kan u vervolgens in aanmerking komen voor het Certificaat Inbraak Veilig. De inbraakpreventie-adviseur controleert of de geadviseerde maatregelen goed zijn opgevolgd. Zo ja, dan wordt het Certificaat Inbraak Veilig uitgereikt. In deelnemende politiezones ontvangt u behalve een attest dat tien tien jaar geldig blijft, ook een sticker en een plaatje dat u aan uw gevel kan bevestigen. Mogelijk zet u zo ook uw buren aan om uw goede voorbeeld te volgen en inbrekers minder kans te geven. Op de website www.certificaatinbraakveilig.be vindt u alle informatie over het Certificaat.

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout als eerste van start in de provincie Antwerpen
Goede voorbeelden inspireren. Samen met de politiezones Geel-Laakdal-Meerhout en Rupel van de provincie Antwerpen werkte de provincie Vlaams-Brabant begin 2017 het Certificaat Inbraak Veilig uit. In de provincie Antwerpen start de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout met het proefproject Certificaat Inbraak Veilig. Vanaf 2018 kunnen ook andere politiezones en gemeenten in de provincie Antwerpen met het Certificaat aan de slag.

Gezamenlijk initiatief, provinciaal en lokaal charter
Het Certificaat is een gezamenlijk initiatief van verschillende partners: gouverneur, burgemeesters, korpschef, federale politie en procureur des Konings maken er samen werk van. Elke partner neemt een engagement op om samen met de burger woninginbraken te voorkomen. Als cruciale partner verleende ook AS Insurance haar medewerking aan de totstandkoming van het Certificaat Inbraak Veilig. AS Insurance gelooft net als wij sterk in de slaagkansen van dit project. Het bedrijf werkte in overleg met PZ Geel-Laakdal-Meerhout o.m. de brochure, de promotiefilm en de nationale communicatiecampagne uit.

1dagniet
1dagniet gaat dit jaar door op vrijdag 27 oktober. Naar jaarlijkse gewoonte streven we die dag naar ZERO-woninginbraken in België én Nederland. Met deze actiedag moedigen we iedereen aan om van de woning, straat en wijk een (inbraak)veilige(r) plek te maken. Meer informatie en een overzicht van alle initiatieven vindt u op www.1dagniet.be 

 

Toekomst synagoge Heide (Kalmthout) hoopvol: Vlaams minister-president Bourgeois ondertekent premiebesluit in Kalmthout

publish date
06.09.2017

Op dinsdag 5 september 2017 verzamelden Vlaams minister-president Geert Bourgeois, o.a. bevoegd voor Onroerend Erfgoed, Antwerps gouverneur Cathy Berx, Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs en vertegenwoordigers van de vzw Synagoge Heide-Kalmthout en van de joodse gemeenschappen Machsike Hadas en Shomre Hadas in Kalmthout om er het verhaal van de synagoge van Heide (Kalmthout) en het restauratiedossier toe te lichten.  De boeiende geschiedenis, de uitdagingen in het complexe dossier, en vooral, een eerste grote stap naar herstel en herwaardering van dit heel bijzonder stuk erfgoed in Kalmthout kwamen tijdens het persmoment aan bod.    

Bovendien tekende Vlaams minister-president Geert Bourgeois er ook het Besluit tot toekenning van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure voor het uitvoeren van beheersmaatregelen en werkzaamheden aan of diensten voor beschermd onroerend erfgoed: een kleine premie voor dringende stutwerken en instandhoudingswerken, maar een grote stap voor de toekomst van de synagoge.

Programma persmoment:

 • Minister-president Geert Bourgeois:
  Belang van het premiebesluit – korte geschiedenis van de synagoge

 • Gouverneur Cathy Berx:
  Geschiedenis van het complexe synagogedossier – samen met verschillende partners oplossingen zoeken én ook vinden

 • Burgemeester Lukas Jacobs
  Toelichting over de sporen van Joods erfgoed in Kalmthout en over het belang van het synagogegebouw voor de gemeente.

 • Advocaat Koen Maenhout, beheerder van de synagoge Kalmthout
  Toelichting bij de instandhoudingswerken, korte blik op de toekomst.


Aansluitend sprak Operrabijn Lieberman zijn dank uit aan alle betrokkenen.  Aansluitend trokken de aanwezigen naar het synagogegebouw zelf, in de Leopoldstraat in Heide.  Vertegenwoordigers van de vzw “Synagoge Heide” en van de joodse gemeenschappen Machsike Hadas en Shomre Hadas gaven ter plaatse toelichting bij het gebouw, bij de geschiedenis  ervan, en bij de joodse eredienst. Een artikel dat verscheen naar aanleiding van het premiebesluit kan u hier nalezen.
 

Persmoment opnames prestigieuze Chinese tv-serie ‘Mr. Right’ in Antwerpen

publish date
31.07.2017

Antwerpen, decor voor een prestigieuze Chinese tv-serie

Vanaf 1 augustus start een 60-koppige Chinese productieploeg met de opnames van de Chinese tv-serie ‘Mr Right’ (恋爱先生) in Antwerpen.  ‘Mr Right’ is het 2de seizoen van ‘How to be a Better Man’  - een tv-reeks die in 2016 op de Chinese publieke tv werd uitgezonden en trouw gevolgd door meer dan 380 miljoen kijkers. Trailer ‘How to be a better man’.

‘Mr Right’ gaat over tandarts Cheng Hao (Jin Dong) die in een gerenommeerde tandartsenpraktijk in Shanghai werkt. Ondanks zijn drukke agenda heeft hij een opvallende hobby:  mannen adviseren in de liefde. Zijn successen als ‘Love Advisor’ doen niet vermoeden dat hijzelf nog nooit verliefd is geweest. Op het trouwfeest van een klant –dat plaatsvindt in België-  ontmoet hij Luo Yue (Jiang Shuying), een ambitieuze maar afstandelijke hotelmanager. De twee zijn absolute tegenpolen. Wanneer het fout loopt op het trouwfeest, wordt Luo Yue verplicht Cheng Hao en zijn goede vriend Zhang Mingyang mee op een roadtrip door Antwerpen te nemen.

Producent is Yi Da Cinema, dochterbedrijf van Shaanxi Wentou Group, (Shaanxi Culture Industry Investment Group Ltd.) een productiehuis dat zich specialiseert in kwalitatieve tv- en filmproducties in China. Shaanxi Wentou group is de rechtsopvolger van de befaamde Xi’An Film Studio. Deze studio werd opgericht in 1958 en kende zijn hoogtepunt dankzij Zhang Yimou’s  wereldbefaamde‘Red Sorghum’ en talloze, even succesrijke opvolgers.  In haar 10-jarig bestaan heeft Yi Da cinema bekendheid en erkenning ontvangen voor projecten als ‘The road we have taken’, ‘To be a better man’, ‘ A very long engagement’, ‘The Wolf’, ‘The Brothers’, etc.

‘Mr Right’ kwam tot stand in het raam van het vriendschapsakkoord tussen de provincie Antwerpen en de Chinese zusterprovincie Shaanxi.  Producent mevrouw Jia Yiqun heeft 2 jaar in Antwerpen gestudeerd (2002 tot 2004), als uitwisselingsstudent van Shaanxi. Belgisch producer is Sancta - een productiehuis gevestigd in Antwerpen, opgericht door zaakvoerder Kristoff Leue, dat al jaren actief  is in- en met China.

De opnames gebeuren in nauwe samenwerking met het Antwerpse stadsbestuur, in het bijzonder de filmcel en de lokale politie Antwerpen, de gouverneur en provincie, het Havenhuis, de Diamantsector, De Lijn, brouwerij Moortgat, Campus Vesta en talloze andere partners.

Tijdens een persmoment in het Parkhuis lichtten gouverneur Cathy Berx, gedeputeerde Ludwig Caluwé, burgemeester Bart De Wever, Chinees producent Jia Yiqun en Belgisch producent Kristoff Leue de samenwerking, de keuze voor Antwerpen (stad waarvan de drie belangrijkste exportproducten chocolade, bier en diamanten symbolisch zijn voor de liefde die zoet, bitter en eeuwig is/kan zijn) en het opnameschema toe.

Hittegolf: ga in provincie Antwerpen spaarzaam om met drinkwater

publish date
22.06.2017

Het staat in alle kranten: gisteren vaardigde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege een algemeen sproeiverbod voor recreatieve doeleinden uit. Eerder vandaag vertaalde onze gouverneur het Vlaamse verbod met een politiebesluit. Nochtans zeiden we eergisteren nog dat de Antwerpse drinkwaterbedrijven geen bevoorradingsprobleem verwachten. Hoe zit dat dan?

Het klopt dat onze provincie voorlopig nog over voldoende drinkwaterreserves beschikt. Op andere plaatsen in Vlaanderen botsen de leveranciers echter stilaan op hun productielimieten – en dat terwijl het verbruik de afgelopen dagen piekte tot bijna 40% meer dan op een gemiddelde dag. Een verdere stijging van de vraag zouden zij niet kunnen opvangen. Bovendien is onduidelijk hoe lang de droogte nog zal aanhouden.

Als we willen garanderen dat heel Vlaanderen voldoende drinkwaterreserves overhoudt voor de rest van de zomer, moeten we allemaal bezuinigen. Het politiebesluit van gouverneur Berx is dan ook vooral te interpreteren als een preventieve en proactieve maatregel.

Wat betreft de reikwijdte van het verbod: dat is een kwestie van gezond verstand. Het politiebesluit viseert vooral het gebruik van drinkwater voor recreatieve doeleinden. Lees: vul uw zwembad niet met leidingwater en breng uw vuile auto voor een keertje naar de carwash, waar ze het water kunnen opvangen en recycleren. Snakken de tomatenplanten in uw tuin naar vocht? Geef ze dan gerust wat te drinken, maar ga niet het hele gazon besproeien met een tuinslang. Hebt u leidingwater nodig voor uw professionele activiteiten? Ga uw gang, maar probeer wel zo weinig mogelijk water te verspillen.

De volledige lijst van verboden activiteiten vindt u in het politiebesluit, dat alle burgemeesters deze ochtend ontvingen per mail en dat u hier kan nalezen.

Gouverneur Cathy Berx bezoekt woonwagenterrein Mortsel

publish date
19.06.2017

Op donderdag 8 juni bracht gouverneur Cathy Berx, in aanwezigheid van bevoegd schepen Gitte Vanpeborgh en coördinator Oksana Odnolko en na een korte toelichting op het stadhuis, een bezoek aan het woonwagenterrein gelegen aan de Gasthuishoeven in Mortsel. Ze nam daarbij uitgebreid de tijd om kennis te maken met de bewoners en te luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Het was inmiddels al acht jaar geleden dat de gouverneur het terrein nog had bezocht en ze was aangenaam verrast door de orde, netheid en het enthousiasme van de woonwagenbewoners. Bijna alle kinderen gaan ondertussen ook naar school en een aantal vrouwen zocht en vond inmiddels ook werk. Een aantal onder hen neemt bovendien ook deel aan workshops over gezond koken en een naaiatelier. Ook de lentepoets waaraan alle gezinnen deelnamen, was onverwacht een groot succes. Het stadsbestuur van Mortsel plant binnenkort te starten met de aanleg van een nieuw woonwagenterrein naast het huidige. Dat is nodig want de nutsvoorzieningen zijn sterk verouderd en het terrein dat dateert van de jaren '70 kampt met betonrot.

© foto: Syl Nuyts, grafische dienst Mortsel

Kick-off moment '1dag niet' provinciehuis Vlaams-Brabant

publish date
06.06.2017

Dit jaar loopt '1 dag niet', de nationale actieweek tegen woninginbraken, van 23 tot 29 oktober 2017. Afsluiter en tegelijkertijd hoogtepunt is vrijdag 27 oktober 2017. Dit is opnieuw het begin van de donkere dagen, het moment dat er zal worden overgeschakeld naar het winteruur. De nationale actiedag zal voor het vierde jaar op rij honderden gemotiveerde burgers, preventiewerkers, politiemensen… op de been brengen. O.m. voor anti-inbraakcontroles, maar ook en vooral om burgers bewust te maken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraken.  

Om alle mogelijke initiatiefnemers te motiveren en te inspireren om van ‘1 dag niet’ 2017 een nog groter succes te maken dan de voorbije jaren, organiseren we in samenwerking met de andere provincies en de FOD Binnenlandse Zaken op 7 juni een kick-off-moment in het provinciehuis van Vlaams-Brabant. We evalueren er de campagne van 2016 en kondigen de nieuwigheden voor 2017 aan. Daarna zijn er 3 interessante workshops voorzien die gemeenten en deelnmers stimuleren om op een leuke en goede manier te communiceren over '1dag niet'.

 

Condolences Manchester attack

publish date
24.05.2017

Manchester Arena, 22nd of May. What had to be a remarkable and joyful evening and highlight in the lives of so many, turned out in a tremendous tragedy.  How cowardly, how barbaric, how heartless to aim at those adolescents and children, loving parents, innocent people who just wanted to enjoy an evening of music, of pleasure, of being together.

I want to express my sincere condolences and support to the families and friends of those affected.  For those who have lost a loved one, for those who are injured and traumatised by the attack: our thoughts are with you. May all the children and youngsters who witnessed this horror, have the strength and positivism as well as a supportive and caring environment to overcome and this tragic experience.  Their lives should be carefree, their minds eager and curious to explore the world and all it has to offer.

Our solidarity goes out to the British people, to the people of Manchester.  
 
Let us also spread the heart-warming stories of families opening their houses for stranded people, of people helping each other out, of all those heroic aid workers and police men, of taxi drivers offering free rides to help out… We need to hear these stories: they show that they cannot ruin our solidarity, our strength.    

Cathy Berx
Governor of the Province of Antwerp

Gouverneur Cathy Berx en deputatie ontvangen Puurse asperges uit volle grond

publish date
27.04.2017

Hoog bezoek in de provinciale hotelschool PIVA. Op donderdag 27 april verwelkomden gouverneur Cathy Berx, gedeputeerden en provinciegriffier er de Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges. In traditionele klederdracht overhandigden Louis Cools, Ludo Ivens en Ludo Daelemans aan de leden van de deputatie de eerste Vlaamse, witte asperges uit de gemeente Puurs die dit jaar 725 jaar bestaat en al lang de bakermat is van het witte goud in onze provincie. De edele groente staat ook centraal tijdens het op stapel staande Aspergefestival dat op zondag 30 april van start gaat. Tijdens het officiële openingsfeest zal de gouverneur worden geridderd in het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges. Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de website: www.aspergefestival.be

Gouverneur en deputatie ontvangen de Orde van het Liers Vlaaike

publish date
24.04.2017

Op donderdag 20 april ontvingen gouverneur en deputatie de leden van de Orde van het Liers Vlaaike in het Provinciaal Instituut voor Voedingskunde Antwerpen (PIVA).  Dat was sinds 2008 geleden. Na 9 jaar afwezigheid kwam de Orde met veel trots opnieuw haar lokale streekproduct voorstellen.

Condolences Stockholm attack

publish date
12.04.2017

On Friday, April 7th, Stockholm and its shopping street Drottninggatan were under attack. A truck ran into a crowd, with the horrifying purpose of killing.  My thoughts are with the victims of this tragedy and their relatives,  with the police and aid workers, with the people in Stockholm and Sweden. I also want to express my deepest sympathy with the family and friends of the Belgian woman from Halle who lost her life in the attack .  In the aftermath of the tragedy, a reporter asked the Swedish Crown Princess Victoria “How do we move on from here?”.  Visibly affected, she replied "together".  We must.  We do.  Again, we have to pull ourselves together,  and face the challenges, together.

Condolence message Saint Petersburg metro attack

publish date
05.04.2017

It is with great sadness that I was informed about the horrible news of the explosions that took place in Sint Petersburg metro station last Monday 3rd April 2017. After the horrifying terroristic attacks in Westminster two weeks ago, another European city was targeted.  Sadly, 14 people were killed and about 45 people injured in the incident some of which are still fighting for their lifes. My heart goes out to the numerous victims, their families and their relatives, to all the people from Sint Petersburg and the Leningrad Oblast to who I present my deepest sympathy and sincere condolences.  We must stay united and firm, now and in the future and will never allow these barbarian acts to affect our common democratic norms and values.


             

Volgende