Jaarverslag coördinatieopdracht 2019 gouverneur Cathy Berx

publish date
12.05.2020

Het nieuwe jaarverslag over de coördinatieopdracht 2019 is vanaf nu beschikbaar. In dat jaarverslag blikt de gouverneur telkens terug op de belangrijkste verwezenlijkingen in enkele belangrijke, Vlaamse dossiers waar ze samen met arrondissementscommissaris Bram Abrams, beleidsadviseur Maarten Jans en de medewerkers de schouders onder zet. Krachtlijnen voor 2019 waren, naast tal van andere dossiers:

  1. Hernieuwbare energie 
  2. Gebiedsgerichte werking 
  3. Verkeersveiligheid en mobiliteit
  4. Integraal waterbeleid en droogte
  5. Jacht / Afrikaanse varkenspest
  6. Openingsrede 2019 met als titel: Op onze gezondheid: samen naar/voor schone lucht in Antwerpen (en omstreken)

U kan het jaarverslag 2019 over de coördinatieopdracht hier nalezen of een kijkje nemen op de gelijknamige webpagina.

 

 

Captatieverbod in 10 ecologisch kwetsbare stroomgebieden in provincie Antwerpen

publish date
08.05.2020

Wegens de aanhoudende droogte stelt Antwerpse gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een captatieverbod voor 10 ecologisch kwetsbare stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

Deze kaart geeft een overzicht van de 10 ecologisch kwetsbare stroomgebieden waar het captatieverbod geldt. Het betreft de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop, Loeijens Neetje en het Merkske. In deze gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water opgepompt mag worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het tijdelijk verbod is geldig tot het wordt opgeheven bij politiebesluit. De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op: www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Aanpak droogte in Provincie Antwerpen
Provincie Antwerpen hanteert een gedifferentieerde aanpak bij het beheersen van de droogteproblematiek van haar waterlopen. De provincie heeft in totaal 15 kwetsbare stroomgebieden in beeld gebracht waar duurzaam water- en natuurbeheer een sneller captatieverbod vereisen. Door extreme droogte komen immers de waterkwantiteit en-kwaliteit in gedrang, en kunnen ook planten en beschermde dieren onherroepelijk aangetast worden. In navolging van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG) dient de provincie als waterloopbeheerder dit te voorkomen.

Bij een gedifferentieerd captatieverbod wordt enkel een verbod ingesteld op de waterlopen waar het waterpeil onvoldoende is om een goede ecologische toestand te garanderen. Hierdoor kan tijdig worden ingegrepen voor waterlopen waar de nood hoog is en wordt een algemeen captatieverbod voor heel de provincie Antwerpen vermeden.

Deze maatregel komt ten goede aan het (grond)watersysteem. Door de bovenstroomse valleien te gebruiken als sponzen die het water traag loslaten, blijft de hele vallei langs de hele waterloop langer vochtig. Dat is goed voor alle dieren, planten en gewassen langs de beek.

In de stroomgebieden waar het captatieverbod vanaf nu geldt, worden zo ook Europees beschermde vissoorten beter beschermd . Het is belangrijk dat de jarenlange inspanningen om deze soorten te behouden niet teniet worden gedaan.

Een lokaal captatieverbod is eerder een uitzonderlijke maatregel. De provincie is in haar taak als waterbeheerder vooral proactief bezig met het beheersen van de waterproblematiek door bijvoorbeeld waterlopen te hermeanderen, valleigebieden op te waarderen en overstromingsgebieden aan te leggen.

Download hier:

 

 

Opheffing rook- en vuurverbod van 3 april 2020

publish date
04.05.2020

Om bos- en natuurbranden te voorkomen, kondigde gouverneur Cathy Berx op 3 april een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegde in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken.  Dat verbod gold voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.
Vandaag heft de gouverneur middels een opheffingsbesluit, dat rook- en vuurverbod op.

Ondanks dat nieuwe politiebesluit blijft het echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken.

 

Koning Filip bezoekt volledig operationele haven van Antwerpen

publish date
28.04.2020

Maandagochtend 27 april bracht Koning Filip, in aanwezigheid van gouverneur Cathy Berx, burgemeester Bart De Wever, havenschepen Annick De Ridder en CEO van het havenbedrijf Jacques Vandermeiren, een bezoek aan de Waaslandhaven.Ondanks de coronacrisis blijft de haven nog altijd volledig operationeel. De Koning kreeg er toelichting over de aanpak van de crisis en praatte ook met havenarbeiders over de impact van corona op hun job. Het bezoek ging van start aan de MPET-terminal, de grootste containerterminal van Europa aan het Deurganckdok waar jaarlijks zo'n negen miljoen containers worden gelost. 

Copyright foto: Jonathan Ramael 

 

Extreme droogte zorgt voor brandfase rood in natuurgebieden provincies Antwerpen en Limburg

publish date
20.04.2020

20/04/2020

De brandfase in de natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg wordt opgetrokken van oranje naar rood. Dat houdt in dat er extreem hoog brandgevaar is. Vooral in de droge en open (heide)gebieden is brandgevaar zeer reëel. De aanhoudende droogte en voorspelde strakke oostenwind voor de komende dagen liggen aan de basis van deze beslissing. De beperkte regenval van voorbije zaterdag heeft deze opschaling niet kunnen tegenhouden.

Toegang tot de natuurgebieden in Limburg en Antwerpen wordt afgeraden
De toegang tot brandgevoelige gebieden in de provincies Antwerpen en Limburg wordt afgeraden, dat is de zogenaamde code rood. We kunnen de gebieden niet afsluiten om praktische redenen. Zo is het belangrijk dat hulpdiensten snel het gebied in kunnen indien nodig. Maar de combinatie van droogte en voorspelde strakke oostenwind maakt het risico op brand hoog, dus we vragen de bezoeker om het gezond verstand te gebruiken en uit de gebieden te blijven.

Vuur maken is uiteraard verboden.  Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten.

Dennenbossen en vooral ook droge, open (heide)gebieden zijn nu extra brandgevoelig. Deze komen voornamelijk voor in de provincies Limburg en Antwerpen. Bijvoorbeeld grassen als het pijpenstrootje beginnen nu pas nieuwe blaadjes te krijgen, de dorre bladeren van vorig jaar zijn nog talrijk aanwezig en zijn zeer brandgevoelig.

Gebruik je gezond verstand
De boodschap is helder en herhalen we nogmaals: gebruik je gezond verstand en wees waakzaam. De natuur is immers kurkdroog. We vragen aan de mensen om extra waakzaam te zijn en problemen onmiddellijk te melden via het noodnummer 112.

Uiteraard is dit voor de mensen geen leuk nieuws. Ook de coronamaatregelen blijven immers van kracht. De voorbije weken is duidelijk gebleken dat de natuur dichtbij een welgekomen plek is om even te onthaasten. Toch raden we nu af om de droge natuur in te trekken. Alvast nog enkele extra tips voor wie er toch even op uit wil trekken: blijf aan de rand van het bos of natuurgebied, laat geen blinkend materiaal rondslingeren, gooi geen sigaretten zomaar weg en blijf de coronamaatregelen respecteren, zoals voldoende afstand houden en in beweging blijven. Samen komen we erdoor.

De situatie wordt op de voet gevolgd door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, samen met de brandweer en lokale overheden. Zij beslissen mee of er een aanpassing van de alarmfases nodig is. De laatste stand van zaken en een overzicht van de betrokken gebieden vind je op www.natuurenbos.be/crisiscommunicatie.

Algemeen contact:

Tel: 02/553.18.88

Lokaal contact:

Provincie Antwerpen:

  • Hildegarde Quintens: 0477/56.04.37

Provincie Limburg:

  • Gui Winters: 0479/67.95.05
 

Gouverneur vaardigt algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen, kampvuurverbod in hele provincie

publish date
03.04.2020

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigt code oranje af voor de provincie Antwerpen.  Doordat het erg droog is in onze natuur –en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot.  Daarom geldt er vanaf vandaag een rook –en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden. 

Wat betekent code oranje?
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen aan naar fase oranje:ORANJE: Hoog gevaar.  Wees voorzichtig!  Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit.  Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens  in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Een rook- en vuurverbod in natuurgebieden, open vuren overal verboden
Om bos- en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken.  Dat verbod geldt voor het volledige grondgebied in de provincie: het is nergens toegestaan een open vuur/kampvuur te maken.

Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen:  ‘Als we massaal uit ons kot komen, zou dat een stommiteit zijn. Mensen zijn de brandstof die het virus nodig heeft om te blijven woeden. Als we niet binnenblijven, steken we groepen mensen aan als bos –en natuurbranden’, aldus biostatisticus Geert Molenberghs vandaag in de media.  Een gepastere quote kan ik niet bedenken, dus herhaal ik zijn  haast merkwaardig toevallige oproep graag, en hoop dat iedereen die dit weekend buiten komt dat verstandig en op veilige afstand zal doen.  Ik vraag bovendien aan iedereen om maximaal waakzaam en alert te zijn voor vuur in de natuur.  Zorg goed voor jezelf, voor anderen, én ook voor onze bossen en heide –en natuurgebieden.”
 

 

Provincie Antwerpen wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2020

publish date
11.03.2020

Provincie Antwerpen viel op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid van dinsdag 10 maart in De Warande in Turnhout in de prijzen en kaapte er de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs weg met het gedragsonderzoek door middel van cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades. Met een 3D-camera op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsostrade F18 Sint-Niklaas-Mechelen in Bornem, bracht de provincie Antwerpen er het gedrag van alle verkeersdeelnemers in kaart. Gouverneur Cathy Berx die de slottoespraak op het Congres voor haar rekening nam, keek samen met bevoegd gedeputeerde Luk Lemmens, glunderend toe.

Gouverneur Cathy Berx test permanente alcoholtester in café Rex uit Essen zelf uit

publish date
28.02.2020

In café Rex in Essen werd onlangs een permanente alcoholtester geplaatst. Zo kunnen de klanten voortaan na een avondje op café zelf testen hoeveel promille alcohol ze in hun bloed hebben. Klanten kunnen gratis de test afleggen. Gouverneur Cathy Berx kwam cafébaas Gert Raijmaekers persoonlijk feliciteren met dit initiatief en hem een hart onder de riem steken. Ze gaf daarmee nog eens de duidelijke boodschap dat drinken en rijden niet, nooit samengaan.

Keynote gouverneur Cathy Berx op het EGTS-netwerkmoment

publish date
18.02.2020

Op vrijdag 14 februari was gouverneur Cathy Berx gastspreker op het netwerkmoment van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en Hulst. Tijdens deze EGTS-bijeenkomst gaf de gouverneur een keynote over de 'Studie en aanpak van grensknelpunten'.  U kan haar boeiende uiteenzetting, die o.a. dieper ingaat op de Rondweg rond Baarle en de voordelen van grenswijs worden, hier nalezen.

Officiële inhuldiging Maison de France

publish date
12.02.2020

Negen jaar na de sluiting van het vroegere Franse consulaat-generaal in Antwerpen aan de Bosmanslei, werd op 11 februari onder ruime persbelangstelling het nieuwe Maison de France geopend. Het wil een baken zijn voor éénieder die met de Franse taal en cultuur dweept maar ook toegankelijk zijn voor al diegenen die interesse hebben in Frankrijk, haar synergiën en samenwerkingsverbanden met België en andere Europese partners. Behalve de Franse ambassadrice Hélène Farnaud-Defromont en Antwerps burgemeester Bart Dewever, speechte ook gouverneur Cathy Berx. Ter gelegenheid van de officiële opening werd een gedenkplaat onthuld en bezocht het gezelschap het aanpalende Lycée français.

Opiniestuk Israël gouverneur Cathy Berx en reactie Johan Depoortere

publish date
12.02.2020

Op 30 januari schreef gouverneur Cathy Berx een antwoord op het opiniestuk van ex-VRT journalist Johan Depoortere van 21 januari dat verscheen in De Standaard. De vroegere buitenlands correspondent en gepensioneerd journalist diende de gouverneur opnieuw van antwoord en wat volgde was een boeiende maildiscussie.

Zowel gouverneur Cathy Berx als oud-journalist Johan Depoortere besloten in wederzijdse toestemming om hun antwoorden en argumenten te publiceren op de webstek van de gouverneur. U kan beide opiniestukken alsook de conversatie tussen de gouverneur en de heer Depoortere hier nalezen.

Inhuldigingsconcert nieuwe Steinway-vleugel Stichting Conservatorium

publish date
28.01.2020

Begin 2020 liep het bijna 6 jaar durende Save the Piano-plan van de Stichting Conservatorium ten einde. Het Conservatorium kocht in totaal 24 nieuwe buffetpiano's aan en kreeg er 1 cadeau. Ze investeerde in 8 nieuwe vleugels, liet 22 instrumenten grondig restaureren en reviseerde er nog eens 3. En dat alles voor een marktwaarde van meer dan €750.000.

Sluitstuk en kers op de taart van dit project was de aankoop van een tweedehands Steinway-vleugel. Die werd door studenten en docenten officieel voorgesteld tijdens het inhuldigingsconcert van maandagavond 27 januari 2020. De aankoop van de vleugel komt geen seconde te vroeg: student Markiyan Popil die dit jaar aantreedt in de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano, kan zich voortaan op het prachtige instrument optimaal voorbereiden op de wedstrijd. Alumnus en docent Aäron Wajnberg die zelf ooit nog zijn vrouw op de unieke vleugel begeleidde tijdens de editie zang van de Koningin Elisabethwedstrijd, lichtte de bijzondere zoektocht naar de Steinway toe. Gouverneur Cathy Berx nam het welkomstwoord voor haar rekening en bedankte daarin uitdrukkelijk donateur van het eerste uur Daniël De Nijs die eerder deze maand overleed. Zijn echtgenote Irène Lechien kreeg in zijn naam een passend eerbetoon.

Volgende van de detaillijst