Wereld

Antwerpen is geen eiland. Aanwezig zijn in het buitenland én buitenlandse delegaties ontvangen helpt om onze vele troeven zoals de mode- en diamantsector, de haven en de petrochemische industrie maximaal te verzilveren. Al meer dan 25 jaar geleden investeerden mijn voorgangers, gouverneur Kinsbergen en gouverneur Paulus in goede relaties met onder meer China, Rusland, India, Japan en Zuid-Afrika.

We zetten die goede samenwerking- voortaan met een uitgesproken economische focus- onverminderd voort, verdiepen ze en breiden ze waar nuttig voor de Antwerpse regio verder uit. Zo vierden we in 2011 nog de 25ste verjaardag van onze zusterrelatie met Shaanxi, de wieg van China. Sinds 2010 werken we intens samen met Chongqing, de grootste stad ter wereld (32 miljoen inwoners) met een enorm ontwikkelingspotentieel.

Het belangrijkste doel van deze samenwerking en buitenlandse missies is duidelijk: onze regio promoten als aantrekkelijke regio voor investeerders én onze investeerders ondersteunen bij hun plannen om in het buitenland te investeren.Voorts zetten we in op culturele- en kennisuitwisseling en geven we studenten van bij ons en/of daar de kans om een onvergetelijke buitenlandse ervaring op te doen. Zo wordt de wereld kleiner en worden de kansen en troeven op Global Leadership groter.

Wat internationale samenwerking betreft, bepaalt het huidige provinciale bestuursakkoord dat "wanneer deze voor een economische meerwaarde zorgt, het provinciebestuur hierop inzet. De huidige samenwerkingsverbanden worden ook aan deze voorwaarde getoetst. Samenwerking met de omliggende regio’s wordt echter wel uitgebreid." De nadruk ligt hierbij dus op een sterke economische focus en een uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking met de aangrenzende buurlanden.

De Vlaams-Nederlandse Delta

Het grensoverschrijdende samenwerkingsnetwerk van de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland, kortom de Vlaams-Nederlandse Delta, is daar een mooi voorbeeld van. In goede samenwerking met de steden, zeehavens, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen willen we de economisch-logistieke ontwikkeling van de regio faciliteren. In de Analyse Delta 2040, opgesteld door de Universiteit  van Antwerpen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn de ontwikkelingen van de Delta als competitieve en duurzame regio geschetst. Jaarlijks in december organiseert het netwerk een Deltadag voor alle stakeholders uit het gebied rond een voor de Vlaams-Nederlandse partners samengebracht rond een voor de Vlaams-Nederlandse Delta relevant beleidsonderwerp. In 2012 werden partners samengebracht rond afstemming van beleidsprocessen en regelgeving, pijp- en buisleidingen, het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T) en biogebaseerde economie. Ook wordt de DELTA-monitor ontwikkeld, met het oog op de monitoring van de ruimtelijk-economische en logistieke ontwikkeling van de Deltaregio. Bij dit alles staat het grensoverschrijdend perspectief centraal. Meer info over dit gebied en haar economische ontwikkeling vind je op: www.vndelta.eu