Jaarverslag coördinatieopdracht 2019 gouverneur Cathy Berx

In haar jaarverslag over de coördinatieopdracht blikt de gouverneur telkens terug op de belangrijkste verwezenlijkingen in enkele belangrijke, Vlaamse dossiers waar ze samen met arrondissementscommissaris Bram Abrams, beleidsadviseur Maarten Jans en de medewerkers de schouders onder zet. Krachtlijnen voor 2019 waren, naast tal van andere dossiers:

  1. Hernieuwbare energie 
  2. Gebiedsgerichte werking 
  3. Verkeersveiligheid en mobiliteit
  4. Integraal waterbeleid en droogte
  5. Jacht / Afrikaanse varkenspest
  6. Openingsrede 2019 met als titel: Op onze gezondheid: samen naar/voor schone lucht in Antwerpen (en omstreken)

U kan het jaarverslag 2019 over de coördinatieopdracht hier nalezen.