Offerfeest

Tijdens een persconferentie op 29 mei lichtte Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts de definitieve richtlijnen voor religieuze slachtingen toe.  Begin juni schreef de minister ook alle Vlaamse provinciegouverneurs aan met de vraag om – in samenwerking met o.a. de lokale besturen, de moslimgemeenschap en de slachthuizen – de organisatie van het Offerfeest van 23 t/m 25 september 2015 in goede banen te leiden.  

Om na te gaan hoe er samen werk gemaakt kan worden van een correcte toepassing van de nieuwe instructies, en om een vlot verloop van het Offerfeest in de provincie Antwerpen te garanderen, organiseerde gouverneur Cathy Berx verschillende provinciale overlegmomenten. Tijdens de overlegmomenten zochten tal van partijen in overleg vertegenwoordigers van de Moslimgemeenschap naar oplossingen en mogelijkheden om tijdens het komende Offerfeest voldoende slachtcapaciteit te garanderen.  Het beoogde en voornaamste doel van deze bijeenkomsten is om het Offerfeest een feest te laten zijn voor iedereen, en dit conform alle internationale, federale en Vlaamse regelgeving ter zake, met respect voor de grondwettelijk en internationaalrechtelijk gewaarborgde vrije belijdenis van godsdienst of levensovertuiging en rekening houdend met dierenwelzijn.

Een eerste overleg vond plaats op 22 juni, vervolgens op 14 juli en ten slotte nog een overleg op 2 september.  Je kan de presentaties van elk van deze overlegmomenten hieronder nalezen of door te klikken op de desbetreffende links. Ook de richtlijnen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) met betrekking tot het “gemeenschappelijk transport van particuliere schapenkarkassen vanuit een slachthuis naar “verdeelplaatsen” naar aanleiding van het Offerfeest” en het antwoord van gouverneur Cathy Berx op het persbericht van de Liga voor Moskeeën en Islamitische Organisaties van Provincie Antwerpen (LMIOPA) en Antwerpse Moskeeën/Imams vind je hier terug.