Poort Oost

In de provincie Antwerpen staan er heel wat ontwikkelingen op stapel. Ontwikkelingen die belangrijk én noodzakelijk zijn voor de mobiliteit en de bedrijvigheid in de regio. Het gaat om spoor- en tramverbindingen, autosnelwegen en nieuwe bedrijventerreinen. Stuk voor stuk projecten waaraan ook een heel uitgebreid en grondig planningsproces vooraf gaat. Verschillende grote projecten aan de oostelijke (toegangs-)poort van de stad Antwerpen werden gebundeld in een samenwerkingsverband onder de noemer Poort Oost.

Begin 2012 keurde de Vlaamse Regering de “procesnota Poort Oost” goed waarin ik werd aangeduid als projectbegeleider. In het samenwerkingsverband Poort Oost breng ik alle mogelijke stakeholders al in een zeer vroeg stadium, tijdens de plan– en/of studiefase, op structurele basis samen. Voor alles bewaken we de onderlinge samenhang, afstemming en wisselwerking tussen verschillende projecten in Antwerpen en de Antwerpse rand. Voorts detecteren we ook knelpunten gedetecteerd, waarna we die samen en in onderling overleg proberen weg te werken. Afstemmen doen we concreet op de maandelijkse bijeenkomst van het Kernteam Poort Oost. Veelal leggen we daar de basis om constructieve en gezamenlijke gedragen oplossingen te vinden voor knelpunten. Voor zover en in de mate die een verdere politieke besluitvorming impliceren, leggen we concrete vragen voor aan de Vlaamse regering en/of aan de bevoegde ministers.

Het bekendste en meest actuele project dat deel uitmaakt van Poort Oost is de Oosterweelverbinding. Meer info rond de laatste ontwikkelingen omtrent de Oosterweelverbinding kan u vinden op www.hoevlothet.nu.