Blauwalgen in kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel) in provincies Antwerpen en Limburg: recreatie- en captatieverbod van kracht

Download hier:

Door de warme en droge zomer zijn er geregeld blauwalgen aanwezig in de  kanalen.  Recente metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat er ook op verschillende plaatsen in het kanaal Bocholt-Herentals (traject Bocholt-Dessel), haarden van blauwalgen aanwezig zijn. Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, geldt er vanaf nu een recreatie- en captatieverbod.
 
Wat zijn blauwalgen?
Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.
Voor meer info over blauwalgen: https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen

Politiebesluit voor het kanaal Bocholt-Herentals

Zopas werd blauwalgenbloei vastgesteld in het kanaal Bocholt-Herentals in de provincies Antwerpen en Limburg (grensoverschrijdend kanaal).  Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt gouverneur Cathy Berx in overleg met VMM, De Vlaamse Waterweg Nv en in samenspraak met Limburgs provinciegouverneur Herman Reynders een politiebesluit uit dat in het betrokken kanaal zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt. Het besluit geldt enkel voor het traject van Bocholt tot Dessel (kanaalkruising) op het kanaal Bocholt-Herentals.  

Captatie- en recreatieverbod

Voor dit kanaal gelden volgende maatregelen:

  • een verbod om water te capteren -binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag- voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

  • een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag.  Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… zijn er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten.
    Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden (zie ook: https://www.visuris.be/zwemmen).
    Voor meer info over blauwalgenbloei in Vlaanderen: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel

Overzicht politiebesluiten droogteproblematiek zomer 2019:

De zomer van 2019 is minstens even of mogelijk zelfs nog warmer dan die van 2018. Om u goed geïnformeerd te houden over alle momenteel geldende besluiten in de provincie Antwerpen, kan u dit handige overzicht raadplegen.