Corona

Maatregelen verstrengde lockdown

 Meer info op www.info-coronavirus.be

Sensibiliserende communicatie: filmpjesproject gouverneur Cathy Berx

De federale maatregelen blijven opvolgen en naleven is na al die maanden geen sinecure. Dat beseft ook gouverneur Cathy Berx. Toch is en blijft dat belangrijk om het stijgend aantal besmettingen een halt toe te roepen en te voorkomen dat meer mensen ziek worden of in het ziekenhuis belanden. Om alle inwoners uit haar provincie  te informeren, aan te sporen en te motiveren om de maatregelen de komende weken en maanden te blijven opvolgen, in afwachting van een afvlakking van de curve en levensreddend vaccin, richt de gouverneur zich voortaan wekelijks tot hen in een kort filmpje.

 

Affiche coronaregels (b)

Sensibiliserende communicatie: affiches "Stop het virus"

Om de verspreiding van het virus te beperken zijn de gouden regels ondertussen genoegzaam bekend. Toch blijft het belangrijk om onze inwoners blijvend te sensibiliseren op verschillende manieren. 

Afstand houden, onze handen wassen, de sociale contacten beperken en een mond-neusmasker op zak hebben en dragen als het nodig is, zijn maar kleine dingen en makkelijk te volgen. Het zijn de kleine acties die ervoor zorgen dat het virus veel minder kans krijgt om zich te verspreiden. Ze zouden voor iedereen een routine moeten zijn.

Om de boodschap op een andere manier onder de aandacht te brengen, heeft de gouverneur met de Provinciale Crisiscel een affichecampagne opgezet met cartoons die de basisregels verduidelijken. De cartoons zijn van de hand van Dirk Van der Auwera van politie Lier. De cartoons zijn voor iedereen verstaanbaar en de boodschap is duidelijk: stel het juiste gedrag en stop het virus !

 

Provinciale COVID 19-politieverordeningen na 26 augustus 2020

 

Naam politieverordening Publicatiedatum Achtergrondinfo
Organisatie Hybride Provincieraad  22/10/2020

De politieverordening bepaalt dat de Provincieraad van 22 oktober 2020 op een hybride manier zal verlopen. Dit betekent dat de raadsleden zowel fysiek aanwezig kunnen zijn als digitaal kunnen deelnemen aan de provincieraad.

Het openbare gedeelte van de vergadering zal rechtstreeks en integraal via een livestream te volgen zijn.

Mond-neusmaskerplicht 22/10/2020

De politieverordening vult de maatregelen aan die nationaal van kracht zijn voor wat betreft het dragen van mond-neusmaskers. Concreet gaat het om de maatregelen die na aanpassing van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, de verplichting om de mond en de neus te bedekken met een mond-neusmasker of elk ander alternatief in stof ophief op een aantal plaatsen, en dat deze bepalingen evenmin werden hernomen in het Ministerieel besluit van 18 oktober 2020.

In provincie Antwerpen blijven bijgevolg de stregeren maatregelen m.b.t. het verplicht dragen van mond-neusmaskers van kracht. De maatregelen zoals genomen bij politiebesluit van 2 oktober 2020 blijven bijgevolg van toepassing.

Dit betekent dat ook in de omgeving van onderwijsinstellingen het dragen van een mond-neusmasker verplicht is. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair, hoger, universitair en volwassenenonderwijs.

Deze politieverordening geldt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.

Mond-neusmaskerplicht 02/10/2020

De politieverordening herhaalt de maatregelen die nationaal van kracht waren voor wat betreft het dragen van mond-neusmaskers.  Concreet gaat het om de maatregelen uit artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd door het besluit van 25 september.  In provincie Antwerpen blijven bijgevolg de strengere maatregelen m.b.t het verplicht dragen van mond-neusmaskers van kracht. 

In provincie Antwerpen worden deze maatregelen aangevuld met één bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mond-neusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair, hoger, universitair en volwassenenonderwijs. Deze politieverordening geldt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.

Seizoensarbeid 09/10/2020 Verlenging van het vorige besluit dat tot 30 september 2020 van kracht was

Eind juli nam gouverneur Cathy Berx aanvullende maatregelen in de provincie Antwerpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen waren van toepassing tot en met 26 augustus. Vanaf 27 augustus schakelden we voor de provincie Antwerpen volledig over op de federale maatregelen. De Provinciale Crisiscel blijft de epidemiologische situatie nauwgezet opvolgen. Je kan de verdere evolutie van het corona COVID-19-virus in België zelf volgen op de website van Sciensano.

Heb je een vraag over de federale coronamaatregelen? Neem dan een kijkje op www.info-coronavirus.be. Je vindt er een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en links naar de verschillende protocollen. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op met de federale infolijn 0800 14689

Ondertussen schreef de gouverneur ook een opiniestuk (14/09/2020) over de noodzaak tot volgehouden inspanningen van éénieder, om een verdere en sterkere toename van de verspreiding van het virus en een nieuwe lockdown te vermijden. 

Het virus kent geen grenzen. Een interessant opiniestuk in de New York Times geeft helder aan hoe de verspreiding loopt tussen gebieden met veel besmettingen en gebieden met weinig besmettingen. Sommige landen stelden effectieve barrières in, en konden dat omwille van hun morfologie en structuur bijvoorbeeld omdat het eilanden zijn. In een land als België is dat quasi onuitvoerbaar. Daarom blijft het ook zo belangrijk wat men waar doet. De essentiële boodschap blijft: 'als u een verdere verspreiding van het virus wil helpen voorkomen: blijf zoveel als mogelijk thuis, reis niet als het niet strikt noodzakelijk is. En als u toch reist: vermijd contact met andere mensen dan uw gezin. En houd u aan de regels, waar u ook bent: houd afstand, draag een mond-neusmasker, neem niet deel aan evenementen, doe dingen zoveel als mogelijk buiten.