FAQ

Oproep: wees (samen) creatief in de strijd tegen het virus, niet het omzeilen van de maatregelen.

Doelstelling: ons sociaal leven tijdelijk zo reorganiseren dat we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan.

Ieders gezondheid beschermen, niet ziek worden. Sterfte door Covid-19 voorkomen: het hangt van ieder van ons af. Van jong en oud.

Het werk van onze artsen en verpleegkundigen terug draagelijk maken. Velen hebben immers nood aan de beste zorg.

Het aantal nieuwe besmettingen samen zover terugbrengen (tot 10/dag) dat maatwerk écht mogelijk wordt.

Feiten: exponentiële stijging van het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen. De helft van alle nieuwe besmettingen doen zich voor in de provincie Antwerpen.

Aandachtspunt: zoek geen uitvluchten, geen 'gaten' in de maatregelen, maar interpreteer ze ook niet strenger. Dat is nodig om onze economie maximaal te vrijwaren.
 

Deze FAQ dient als verduidelijking bij de politieverordening van gouverneur Cathy Berx van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

De politieverordening moet steeds samen worden gelezen met de federale maatregelen opgenomen in het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De vragen in de FAQ zijn onververdeeld in onderstaande thema's:

Voor meer info en al je vragen: coronamaatregelen@provincieantwerpen.be.

 

Volg via deze link de epidemiologische situatie op de voet. Je kan op deze pagina, met cijfers en grafieken voor heel België, de provincie Antwerpen selecteren om de cijfers en grafieken voor deze provincie te bekijken.