Evenementen, feesten en plechtigheden

Wat met begrafenissen?

Uitvaartdiensten mogen nog steeds plaatsvinden met maximum 100 aanwezigen. Behalve binnen elke gezinsbubbel, moeten de aanwezigen de nodige fysieke afstand in acht nemen. Zij waken erover dat er op het publieke domein geen samenscholingen ontstaan. Koffietafels zijn beperkt tot maximum 10 personen. 

Er gelden andere regels in de meest getroffen zone van de provincie Antwerpen

Wat met huwelijken?

Burgerlijke huwelijken en huwelijksceremonies of diensten mogen nog steeds plaatsvinden met maximum 100 aanwezigen. Behalve binnen elke gezinsbubbel, moeten de aanwezigen de nodige fysieke afstand in acht nemen. Zij waken erover dat er op het publieke domein geen samenscholingen ontstaan. (Huwelijks)recepties, banketten zijn beperkt tot maximum 10 personen.   

Er gelden andere regels in de meest getroffen zone van de provincie Antwerpen