Mondneusmaskers

Wie moet een mondneusmasker op zak hebben?

Iedereen ouder dan 12 jaar moet een mondneusmasker bij zich hebben. Belangrijk is dat dit masker zowel de neus als de mond bedekt. Je kan kiezen voor een wegwerpmasker (bv. type chirurgisch masker) of een herbruikbaar stoffen masker. Een Buff sjaal of bandana mag ook. Welk type je ook kiest, het moet neus én mond bedekken, en je hebt het steeds op zak.

Wanneer draag ik een mondneusmasker?

Iedereen ouder dan 12 jaar die zich buitenshuis begeeft, draagt een mondneusmasker in het hele publieke domein in de provincie Antwerpen. Dat betekent dat je een masker moet dragen op alle openbare plaatsen: op straat, openbare plaatsen buiten en ook openbare plaatsen binnen. Verder draag je een mondneusmasker op alle plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kan houden, zoals bijvoorbeeld op het werk. Wanneer je eet of drinkt, mag je het mondneusmasker even afzetten en ook thuis is een mondneusmasker niet verplicht. 

Zie ook verder: wat is het ‘openbaar domein’

Moet ik een mondneusmasker dragen tijdens het sporten (lopen, fietsen, …)?

Wanneer je intensief sport en dus een grote fysieke inspanning levert, (bv. bij joggen, lopen, fietsen, …) moet je geen mondneusmasker dragen. Voorwaarde is wel dat je dan sport in daartoe bestemde sportinfrastructuur zoals bijvoorbeeld een sporthal, een voetbalveld, een tennisbaan of een fit-o-meter, óf op plaatsen en tijdstippen waarop het risico voor overdracht van het virus klein is. Bijvoorbeeld in een omgeving waar er weinig of geen andere mensen zijn, of op plaatsen waarbij je elkaar slechts toevallig of zeer kortstondig kruist.

Wat is het ‘openbaar domein’?

Openbaar domein of publiek domein betekent de openbare weg, terreinen en plekken die toegankelijk voor het publiek, voor iedereen. Ook niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn, behoren tot het openbaar of publiek domein. Zodra je je privé-domein verlaat, zoals je thuis, bevind je je in de publieke ruimte: op straat, in openbare gebouwen zoals de bibliotheek, het stads- of gemeentehuis, maar ook winkels, horecazaken, provinciale parken en domeinen, … In het openbaar of publiek domein kan je mensen tegenkomen en is er dus risico op overdracht van het coronavirus.

Moet je een mondneusmasker dragen tijdens het wandelen of fietsen? Ook als er weinig mensen in je buurt zijn? 

Op het openbaar domein moet iedereen altijd een mondneusmasker bij zich hebben en dragen. Wandelen en recreatief fietsen beschouwen we niet als ‘intensief sporten’. Dus ja, ook bij die activiteiten moet je een mondneusmasker dragen op het openbaar domein. Wat voor de ene ‘weinig’ is, is dat immers niet voor een ander. Bovendien is het  belangrijk om je mondneusmasker en gezicht niet de hele tijd aan te raken bijvoorbeeld door het op en af te zetten. Alleen kinderen jongeren dan 12 jaar moeten geen mondneusmasker dragen.

Deze regel geldt ook voor personen die een speed pedelec of elektrische fiets gebruiken. 

Zie ook vraag ‘Wat is intensief sporten?’

Moet je een mondneusmasker in de auto dragen?

Als je alleen in de auto zit, of met de leden van je gezin, dan moet je nooit een mondneusmasker dragen in de auto. Dan geldt in je auto wat bij je thuis geldt. Rijden mensen met je mee die niet tot je gezinsbubbel behoren, dan draagt iedereen boven de 12 jaar een mondneusmasker.  

Zie ook verder ‘Mag ik carpoolen?’

Mag ik carpoolen?

Je mag sowieso de auto delen met personen uit je gezinsbubbel. Met je nauwe contacten (mensen uit de zogenaamde ‘groep van 5’) mag je carpoolen, ook wanneer ze van buiten de provincie Antwerpen zijn. Op dat moment moet je wel een mondneusmasker dragen. Met mensen die buiten je gezinsbubbel of je nauwe contacten ‘groep van 5’ vallen, mag je nu even niet carpoolen, ongeacht uit welke provincie ze komen.

Wanneer je beroepshalve een auto deelt met anderen, bijvoorbeeld een taxirit, bewaar je zoveel mogelijk afstand. Iedereen draagt een mondneusmasker en het is aangeraden om het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Zie ook vraag ‘Moet je een mondneusmasker in de auto dragen’?

Moet ik een mondneusmasker dragen tijdens het vissen?  

Hengelsport is een mooie sport, maar we beschouwen dit niet als een ‘intensieve sport’ waarbij je een zware fysieke inspanning moet leveren. Daarom is een mondneusmasker verplicht wanneer je gaat vissen. Vis je op een moment en plaats waar niemand aanwezig is, dan is kans op besmetting  nihil en mag je mondneusmasker af. 

Zie ook vraag ‘Wat is intensief sporten?'

Moet je op een werklocatie een mondneusmasker dragen? 

Momenteel is telewerken de norm. Voor functies waarbij telewerken onmogelijk of onwenselijk is, moeten bedrijven passende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld afstandsregels (social distance) toepassen en collega’s op minstens 1,5 meter afstand van elkaar laten werken. Kan je die afstand niet garanderen op de werkvloer? Dan moet je maatregelen treffen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen. Dat kan gaan van een plexischerm tot het dragen van een mondneusmasker. Op dat moment is het de taak van het bedrijf om voor zijn medewerkers te zorgen door veilige werkomstandigheden te creëren. Coronaproof en met respect voor alle hygiëne- en afstandsregels. Ook draag je een mondneusmasker wanneer je niet aan je werkplek zit of staat.

Moet iedereen die werkt in een publiek domein een mondneusmasker dragen? Ook wie fysiek zwaar werk doet (bv. vuilnisophaler, groenverzorger, wegenwerker, …)?

Wie zwaar werk doet in het publiek domein, moet ook een mondneusmasker dragen. Iedereen moet zo zichzelf én anderen beschermen. Kies op dat moment wel voor een comfortabel mondneusmasker (bijvoorbeeld in een lichtere, ademende stof). Ook vuilnisophalers, groenverzorgers, wegenwerkers moeten zichzelf en anderen beschermen.

Ik heb COPD, astma of een andere medische aandoening. Moet ik een mondneusmasker dragen? 

Als je om medische redenen geen mondneusmasker mag of kan dragen, kies dan voor een alternatief dat vergelijkbare bescherming biedt. Let op: een gezichtsscherm helpt onvoldoende, want schermt de neus-mondzone niet voldoende af. Zorg in dat geval voor aangepaste mondneusbedekking.