Nieuwe blauwalgenbloei aangetroffen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: bijkomend captatie- en recreatieverbod van kracht

Download hier:

Door de warme en droge zomer zijn er geregeld blauwalgen aanwezig in de kanalen. Recente metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat er nieuwe, bijkomende blauwalgenhaarden zijn aangetroffen in het kanaal Bocholt-Herentals en ook in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.  Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, wordt het recreatie- en captatieverbod er verder uitgebreid. 

Wat zijn blauwalgen?

Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.

Voor meer info over blauwalgen: https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen

Politiebesluit voor het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en Bocholt-Herentals
Zopas werden nieuwe blauwalghaarden vastgesteld in het kanaal Bocholt-Herentals en in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in de provincie Antwerpen. In het kanaal Bocholt-Herentals gold er al een verbod op het traject Bocholt-Dessel.

Dat traject wordt nu verlengd tot sluis 6 in Mol. Op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten wordt het traject tussen Brecht (sluis 2) en Schoten (sluis 10) aangevuld met het traject tussen Dessel (kanaalkruising) en sluis 1 in Rijkevorsel.  
Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt waarnemend gouverneur Bram Abrams in overleg met VMM en De Vlaamse Waterweg Nv een politiebesluit uit dat in de besmette zones zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt.

Ook het verbod op het kanaal naar Beverlo (traject aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals op grondgebied Lommel tot aan de ophaalbrug NV Nyrstar in Balen)  blijft van kracht.

Samengevat: het politiebesluit van 14/08/2019 geldt voor:

  • het kanaal Bocholt-Herentals: traject Bocholt – Mol (sluis 6, hmp 374), grondgebied provincie Antwerpen in de omgeving van drijflagen;

  • het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen:

    o    Dessel (hmp 0) en Rijkevorsel (sluis 1, hmp 384) in de omgeving van drijflagen;
    o    Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628) in de omgeving van drijflagen

  • het kanaal naar Beverlo: traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel tot de ophaalbrug NV Nyrstar in Balen (grondgebied provincie Antwerpen);

Captatie-en recreatieverbod

Voor deze kanalen gelden volgende maatregelen:

  • een verbod om water te capteren -binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag- voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

  • een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… zijn er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten.


Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden (zie ook https://www.visuris.be/zwemmen).

Voor meer info over de blauwalgenbloei in Vlaanderen: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel