Nieuwe blauwalgenbloei aangetroffen in kanaal Dessel-Kwaadmechelen en Schelde-Rijnverbinding: bijkomend captatie- en recreatieverbod

 

02 09 2019

Download hier:

 

Recente metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat er nieuwe, bijkomende blauwalgenhaarden zijn aangetroffen in het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en in de Schelde-Rijnverbinding.  Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, wordt het recreatie- en captatieverbod er verder uitgebreid.

 

Wat zijn blauwalgen?

Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.

 

Voor meer info over blauwalgen:

https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen

 

Politiebesluit voor het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en Bocholt-Herentals, de Schelde-Rijnverbinding en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen
Recent werden nieuwe blauwalghaarden vastgesteld in het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en in de Schelde-Rijnverbinding (traject van hmp 0 t.e.m. hmp 52). Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt gouverneur Cathy Berx  in overleg met VMM en De Vlaamse Waterweg Nv en in samenspraak met Limburgs provinciegouverneur Herman Reynders een politiebesluit uit dat in de besmette zones zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt.

Het verbod blijft ook van kracht voor het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo en voor delen van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (traject tussen Brecht en Schoten en het traject tussen Dessel en sluis 1 in Rijkevorsel).   

Samengevat: het politiebesluit van 02/09/2019 geldt voor:

-      het kanaal Bocholt-Herentals

-      het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen:

o   Dessel (kanaalkruising, hmp 0) en Rijkevorsel (sluis 1, hmp 384)

o   Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628)

-      Het kanaal naar Beverlo

-      De Schelde-Rijnverbinding (van hmp 0 t.e.m. hmp 52)

-      Het kanaal Dessel-Kwaadmechelen

Captatie-en recreatieverbod
Voor deze kanalen gelden volgende maatregelen:

 

·       een verbod om water te capteren -binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag- voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

·       een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… zijn er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten.

 

Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden

(zie ook https://www.visuris.be/zwemmen).

 

Voor meer info over de blauwalgenbloei in Vlaanderen:

https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel