Publieksraadpleging over nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen Sea Tank 510, Sea Tank Terminal Antwerp, VLS Jules Servaes, Van Moer Cleaning and Repair en Katoen Natie Liquid Services en Essers Logistics Company

Van 5 november 2018 tot 4 december 2018 organiseert de gouverneur van de provincie Antwerpen een publieksraadpleging over de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) van Sea Tank 510, Sea Tank Terminal Antwerp, VLS Jules Servaes, Van Moer Cleaning and Repair en Katoen Natie Liquid Services en Essers Logistics Company.

Sea Tank 510, Sea Tank Terminal Antwerp, VLS Jules Servaes, Van Moer Cleaning and Repair en Katoen Natie Liquid Services en Essers Logistics Company zijn Seveso-bedrijven. Een Seveso-bedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Onder gevaarlijke stoffen verstaan we alle stoffen die ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Seveso-bedrijven.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website www.seveso.be

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 5 november 2018 tot 4 december 2018. Een afspraak maken kan telefonisch op 03/204.03.60 of per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be

Als u opmerkingen, vragen of adviezen hebt bij de ontwerptekst, kunt u die doorgeven aan de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur. U ontvangt daarvoor ter plaatse een invulformulier.

Het ingevulde formulier kunt u persoonlijk overhandigen op de locatie van de raadpleging, of u kunt het achteraf opsturen per e-mail (noodplanning@fdgantwerpen.be) of per post (FOD Binnenlandse Zaken – Federale Dienst Noodplanning – Italiëlei 4 bus 16 – 2000 Antwerpen). De Federale Dienst Noodplanning moet uw formulier ten laatste ontvangen voor 15 januari 2019.

Meer informatie? Neem contact op met de dienst via het algemene telefoonnummer 03/204.03.60 of via noodplanning@fdgantwerpen.be