Blijf volhouden en respecteer de maatregelen, enquête 'Rouw van nabestaanden bij COVID-19-slachtoffers' en nieuwe update FAQ

Laatste versie FAQ 

Raadpleeg hier de laatste versie van de FAQ-lijst.

Neem deel aan de enquête 'Rouw van nabestaanden na overlijden van een naaste door COVID-19'
De coronacrisis heeft niet alleen een stevige impact op ons dagelijks leven, ook het afscheid nemen van een dierbare wordt door de maatregelen (ernstig) bemoeilijkt. Ruim 9000 landgenoten zijn overleden ten gevolge van COVID-19. We weten dat ongeveer 5 tot 8 personen rouwen na een overlijden. Dit aantal zal enkel nog toenemen.

Een onderzoeksgroep aan de UGent wil nu aan de hand van onderzoek nagaan hoe nabestaanden van een aan COVID-19 overleden persoon de rouw- en afscheidsperiode beleven nu een aantal zaken (afscheid nemen, groeten van het lichaam, deelname aan een afscheidsviering etc.) door social distancing niet meer vanzelfsprekend zijn. Door het in kaart brengen van hun psychosociaal welbevinden, noden en rouwproces wil de onderzoeksgroep inzichten verwerven die aanleiding geven tot het formuleren van aanbevelingen rond rouwzorg tijdens een pandemie.
 

De onderzoeksgroep is daarom op zoek naar eerste- en tweedegraads familieleden die hun ervaringen aan de hand van een vragenlijst willen delen op 4 verschillende tijdstippen: de periode kort na het overlijden en 2, 7 en 13 maanden na overlijden. Concreet denken ze daarbij aan de partner/echtgenoot, ouder, kind (al dan niet geadopteerd), broer of zus, grootouders en kleinkinderen van de persoon overleden ten gevolge van COVID-19.
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten, deelnemen kan digitaal of op papier.

 • Digitaal: je kan de vragenlijst hier meteen starten
 • Per post: contacteer de onderzoeksgroep via mail (rouwcovid19@uzgent.be) of telefonisch (09/332.23.56) om zo snel mogelijk de vragenlijst (met gefrankeerde retourenvelop) te ontvangen. Dit telefoonnummer is elke werkdag bereikbaar tussen 08u30 en 17u.
    

Voor vragen over deze enquête kan je contact opnemen met wetenschappelijk medewerker Liesbeth Van Humbeek (liesbeth.vanhumbeeck@uzgent.be) of op het nummer: 09 332 04 35
 

 

Prof. dr. Huub Savelkoul, immunoloog van de Wageningen Universiteit in Nederland, toont in dit educatieve filmpje hoe het coronavirus meer mannen dan vrouwen doodt, hoe het virus evolueert in je lichaam en welke sporen het daar nalaat.

Aanbevelingen over de maatschappelijke exit-strategie 

120 onderzoekers van alle Belgische bundelden op amper een week tijd hun inzichten over de maatschappelijke exit-strategie in een document. U kan hun aanbevelingen hier nalezen.

Theater in uw kot
Pik een online theatervoorstelling van het Toneelhuis of hetpaleis mee en geniet van een portie cultuur vanuit je luie zetel.

Verduidelijking bij het MB van 4 april 2020 en de FAQ door gouverneur Cathy Berx

"Zaterdag 4 april verscheen er een aangepast Ministerieel Besluit, waarin de maatregelen voor de volksgezondheid tegen de verspreiding van het Covid-19-virus opgenomen zijn. Die maatregelen zijn genomen door de Nationale Veiligheidsraad.  Dit Ministerieel Besluit vormt de wettelijke basis van de maatregelen. Het Federaal Coördinatiecomité verduidelijkt de maatregelen in een bijhorende FAQ, waarvan er op maandag 6 april een aangepaste versie verscheen.  

Het doel van deze FAQ is dubbel: communiceren en sensibiliseren. Dit overzicht van vragen en antwoorden helpt om uit te leggen welk gedrag in uiteenlopende contexten er maximaal kan toe bijdragen om de verspreiding van het virus te vermijden, of om het risico om zelf besmet te raken dan wel anderen te besmetten tot een minimum te beperken. 

Verder bundelt de FAQ de vele interpretatievragen die in het hele land zijn gesteld over de toepassing van het besluit. Zo is het uitgegroeid tot een hulpinstrument om concrete vragen op te lossen in de geest van het Ministerieel Besluit, met als rode draden de social distancing (voldoende afstand bewaren) en containment (blijf in je eigen bubbel).  

Spring er dus verstandig mee om. Hanteer ze met veel gezond verstand.  Besef steeds dat de maatregelen er zijn om uw en onze gezondheid te beschermen.  

Zal iemand die even uitrust op een bank in een park beboet worden, zelfs al is hij kerngezond, jong en goed te been? Neen.  Wat we wél willen vermijden, is dat mensen, koppels, gezinnen de hele dag de banken bezetten in het park. We willen ook anderen -ouderen, zwangere vrouwen, mensen met een zwakkere gezondheid,…-  de kans geven om een wandeling te maken in het park en daarbij even uit te rusten wanneer ze er nood aan hebben. Als iedereen er erg lang blijft zitten, picknicken, blijft er van de schaarse vrije ruimte niet veel meer over voor vele anderen om met respect voor social distancing te wandelen, fietsen of aan een fysieke activiteit in de buitenlucht te doen. 

Met deze leidraad kunnen handhavers –toezichters, politie,...-  mensen ook gericht aanspreken en sensibiliseren. Sanctioneren is immers niet het doel, tenzij uiteraard bij hardleerse, onwillige, recidiverende overtreders die niet enkel een risico vormen voor de eigen gezondheid, maar voor die van de volksgezondheid in het algemeen.  Het doel is en blijft in het bijzonder de volksgezondheid beschermen én onze gezondheidszorgsysteem maximaal beschermen tijdens de pandemie.

Tot slot, een woord van oprechte dank en waardering voor de overgrote meerderheid van u allen die de maatregelen en het belang ervan zeer goed begrepen hebben en heel nauwgezet toepassen. De offers die van ieder van ons gevraagd worden zijn groot. Door u zich zo nauwgezet aan de regels te houden redt u levens, en draagt u zorg voor uzelf, voor wie u dierbaar is en voor alle artsen, verplegers en verzorgers die in uiterst zware omstandigheden moeten zorgen voor al wie ernstig ziek is door Corona of om andere redenen nood heeft aan dringende medische zorg."


Oproep gouverneur Cathy Berx: houd je aub allemaal en zonder onderscheid aan de maatregelen!

"Aan allen, in het bijzonder ook aan iedereen met jonge(re) kinderen en pubers: druk hen a.u.b. op het hart dat de situatie echt zeer ernstig is en nog veel erger zal worden. Verdere verspreiding van het virus vermijden/vertragen om de piek vooruit te schuiven en af te zwakken, is cruciaal.

Ook jonge mensen zijn vatbaar voor Covid-19. Zoals verschillende kranten terecht schrijven: in Nederland ligt een 16-jarige Covid-19 patiënt in kritieke toestand op intensive care. In Italië is de helft van de patiënten jonger dan 65. De speeltijd is echt voorbij. De druk op ons gezondheidszorgsysteem is zeer reëel en het is nog maar het begin.

Uit de dagelijkse verslagen van politie blijkt dat nog steeds niet alle cafés gesloten zijn, dat nog steeds heel wat jongeren in groep op straten en pleinen spelen. Stop daar alsjeblieft onmiddellijk mee. Volg alle maatregelen consequent op: cafés, restaurants… moeten toe blijven, houd afstand, verlaat je huis enkel voor essentiële verplaatsingen alleen, met het gezin of één enkele vriend/vriendin, kom niet samen, school niet samen. 24 maart was een slechte dag: het aantal besmettingen steeg sterk. Het aantal doden helaas ook. De ziekenhuizen organiseren zich zo dat ze heel veel zieken de beste zorgen kunnen blijven geven. Ze kunnen dat niet als wij ons niet allemaal en zonder onderscheid aan de noodzakelijke maatregelen houden.

De inspanningen die we van de bevolking vragen en die we met zijn allen moeten leveren zijn groot. Ze vervallen in het niet met wat de artsen, (thuis)verpleegkundigen en onze ziekenhuizen nu en de komende weken in zeer moeilijke omstandigheden moeten presteren. Deze crisis met z’n allen, in solidariteit en met veel verantwoordelijkheidszin doorkomen met zo weinig mogelijk doden, is onze aller opdracht.

Voor de rest: houd de moed erin, blijf gezond en- ik kan het niet genoeg herhalen- respecteer de voorzorgsmaatregelen. Niet alleen om vele anderen en het gezondheidszorgsysteem te beschermen, maar ook en vooral uzelf en al wie u dierbaar is. Goed zorg dragen voor jezelf en zo ook voor elkaar blijft de nadrukkelijke opdracht en boodschap. Feesten en elkaar weer omhelzen is voor later!" 

De maatregelen nog eens op een rijtje:
Vanaf de middag van 18 maart tot en met 5 april (tot en met 3 april voor de scholen) zijn de maatregelen hieronder beschreven en deze uit het persbericht van de Eerste Minister van kracht. De situatie wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kunnen de maatregelen afgezwakt of versterkt worden.

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de reeds genomen besluiten voor de lokale overheden?
Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit. Het ministerieel besluit en verdere verduidelijkingen volgen in de komende uren. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgisch grondgebied.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?
Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin. De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.
De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Algemene principes:

 • De algemene hygiënemaatregelen blijven van toepassing;
 • De overheden moeten kunnen blijven functioneren;
 • Indien ouders geen andere mogelijkheid hebben dan de grootouders (ongeacht hun leeftijd) om hun kinderen op te vangen moeten kleine kinderen worden opgevangen in de kinderopvang en scholieren op school. Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit vitale sectoren en essentiële diensten;
 • De social distancing maatregelen (minimum 1.5 meter tussen personen) worden behouden in alle omstandigheden, behoudens voor gezinnen die onder hetzelfde dak wonen. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering (dit is niet van toepassing voor personen die onder hetzelfde dak leven);
 • Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden;
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, ...) mogen worden gedaan.

Wat als je de grens over moet?
Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland.
Het goederen- en dienstenverkeer mag wel nog gewoon de grens over. Je kan de geldende richtlijnen voor essentiële verplaatsingen nalezen op de webstek van het Crisiscentrum. Hier vind je ook een overzicht terug van de huidige grensafspraken en -controles in de buurlanden. 
  
Doe de coronagame!
Het coronavirus op een ludieke manier verslaan? Dat kan voortaan met het Play it Safe Corona-spel. Dit interatieve spel is complementair aan de adviezen van de overheid en leert je via trial and error o.a. hoe je best je handen wast, wie tot een potentiële risicogroep behoort. Ontdek het, leer online en geef het virus geen kans!

Omgaan met stress in tijden van corona:
Enkele
algemene richtlijnen om je mentale veerkracht te versterken vind je hier.  
 

Psychosociale eerstelijnshulp tijdens de coronacrisis:
Voor psychosociale steun of een luisterend oor kunnen volwassenen en jongeren in eerste instantie terecht bij:

 

 
 
 
 
 

Naam organisatie

Telefoonnummer 

Voor wie? 

Website
 
Tele-Onthaal  106 

Acute nood aan opvanggesprek / chat mogelijk via website

 
https://www.tele-onthaal.be/ 
Awel  102  Kinderen, jongeren nood aan gesprek (16-22u)/ mail, chat, forum ook mogelijk  https://awel.be/ 
Zelfmoordlijn  1813  Suïcidepreventie / 24/7 , chat (18u30-22u), mail (binnen 5 werkdagen antwoord), zelfhulp-optie  https://www.zelfmoord1813.be/ 
Hulplijn geweld  1712  Relationele spanningen, geweld (alle leeftijden + chat via website)  https://1712.be/ 
JAC (CAW)  0800 13 500  Jongeren met nood aan gesprek en advies rond allerlei hulpverleningsvragen/ chat, mail ook mogelijk en momenteel ook chat op afspraak  https://www.caw.be/jac/ 
WatWat  Niet telefonisch bereikbaar, enkel online  Kinderen en jongeren: informatie op maat van leeftijd  https://www.watwat.be/corona 

Heb je vragen over de nieuwe maatregelen die sinds 18 maart 12:00u van kracht zijn?

Informeer je via de officiële kanalen voor de meest actuele info:

 • http://info-coronavirus.be
 • Corona-infolijn: 0800/14.689 (8u - 20u)
 • Ook het @CrisiscenterBE en @be_gezondheid beantwoorden elke dag jullie vragen tussen 9u-18u.
 • Belgen die momenteel vastzitten in het buitenland, kunnen terecht op het noodnummer van Buitenlandse Zaken voor Belgen in het buitenland: 02/501 40 00
Meertalige info coronavirus:
Links naar posters met preventieve maatregelen, fiches met basisinfo en nuttige websites in verschillende talen kan je hier terugvinden.
 
Mondmaskers, geneesmiddelen en medisch materiaal:
Om de vraag naar mondmaskers, geneesmiddelen en ander medisch materiaal beter in kaart te brengen en de logistieke flux enigszins beheersbaar te houden, bestaan er voortaan twee aanvraagformulieren.
 
1. Aanvraagformulier voor gezondheidszorgverleners en bedrijven:
Hier kunnen ziekenhuizen en hulpverleners terecht om de noden door te geven inzake geneesmiddelen, mondmaskers, intubatiemateriaal, beademingstoestellen en onderdelen, ontsmettingsmiddelen, COVID-detectiesets, handschoenen, beschermende kleding, beschermbillen, etc. Het is van belang dat ziekenhuizen en/of hulpverleners het webformulier ZELF invullen.
 
De vraag naar mondmaskers blijft groot. Particulieren en bedrijven kunnen zorgverleners nog steeds helpen door zelf de handen uit de mouwen te steken en mondmaskers te vervaardigen. Het patroon om zelf aan de slag te gaan vind je hier
 
2. Aanbodformulier voor producenten en leveranciers:
Hier kunnen diegenen terecht die een passend aanbod hebben en zelf als producent of leverancier willen optreden. Ook hier is het belangrijk dat de producenten of leveranciers het webformulier ZELF invullen.
 
 

Hamster niet, er is genoeg voorraad!
Nog niet overtuigd van die boodschap? Lees dan in dit artikel hoe ze met een briljante truc hamstergedrag in Denemarken proberen tegen te gaan.
 

Volg de vieringen van het Bisdom Antwerpen via livestream
Ook en vooral in deze moeilijke tijden wil het Bisdom zijn gelovigen in deze veertigdagentijd nabij zijn, weliswaar op een aangepaste manier. Zo kan je voortaan via life streaming de eucharistieviering op zondag om 10.00 uur bijwonen in de (lege) kathedraal van Antwerpen en ook de dagelijkse vieringen van 17.00 uur.

Hoe maak je verbinding met de livestream?
Ga op het internet naar www.bisdomantwerpen.be en klik vervolgens op ‘Vieren met de bisschop’.

Persbericht gouverneur Cathy Berx zondag 15 maart 2020
In haar persbericht riep de gouverneur alle inwoners op om de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus zeer nauwgezet na te leven. Ze verwijst daarbij heel in het bijzonder naar de twee open emotionele brieven van prof. Wim Derave, inspanningsfysioloog aan de Universiteit Gent aan de burgers en jongeren om nogmaals te wijzen op de ernst van de situatie.

Intrekkingsbesluit 13 maart 'maatregelen tegen verspreiding Covid-19-virus verbod op indoorevenemeneten van meer dan 1000 bezoekers.
Gouverneur Cathy Berx vaardigde op 13 maart een intrekkingsbesluit ‘maatregelen tegen verspreiding Covid-19-virus-verbod op indoor evenementen van meer dan 1000 bezoekers’ uit. Het toepassingsgebied alsook de gestipuleerde maatregelen werden teniet gedaan door de afkondiging van de federale fase op vrijdag 13 maart naar aanleiding van de coronacrisis

Algemene informatie coronavirus en lijst van meest gestelde vragen:

Meer algemene informatie over het coronavirus en een actuele lijst met veelgestelde vragen kan je terugvinden op de volgende websites:
 

Bijkomende, nuttige referentiewebsites kan u hier terugvinden:

Mondmaskers