Veiligheidsconferentie 2019: maatschappelijke veiligheid, een lokaal verhaal

Veiligheidsconferentie: maatschappelijke veiligheid, een lokaal verhaal
De burgemeester als regisseur

Dinsdag 5 februari 2019 – Corda Campus Hasselt van 9u30 tot 16u


Maatschappelijke veiligheid vraagt een weloverwogen nationaal en lokaal beleid én realiseer je niet alleen, maar vergt een doorgedreven samenwerking van de onmisbare zeven, namelijk de bewoners, handelaars/bedrijven, verenigingen, het openbaar ministerie, de media, politie en de burgemeester.

Hoe maak je daar als (kersverse) burgemeester werk van? Hoe motiveer je burgers om hieraan actief hun steen bij te dragen? Wat kunnen bedrijven, verenigingen, media, ... doen? Inzetten op de grootst mogelijke zelfredzaamheid en actieve inbreng van alle zeven partners bij het voorkomen van criminaliteit in haar brede verschijningsvormen, loont. Immers, als alle partners nauw samenwerken, verhogen ze de veiligheid en de leefbaarheid van hun straat, hun wijk en hun stad of gemeente.

Tijdens deze conferentie ontdekte je:

•    hoe je als burgemeester een gedragen maatschappelijk veiligheidsbeleid in jouw stad of gemeente stimuleert en realiseert
•    welke rol elke partner daarbij opneemt en hoe de burger hieraan actief kan bijdragen
•    wat de laatste inzichten en ontwikkelingen zijn
•    hoe je maatschappelijke veiligheid door een andere bril kunt bekijken

Deze Veiligheidsconferentie was een gemeenschappelijk initiatief van de gouverneurs van de provincies Antwerpen en Limburg en de Procureur-Generaal ressort Antwerpen-Limburg.