Blauwalgen aangetroffen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaal naar Beverlo: bijkomend captatieverbod van kracht

publish date
20.08.2020

Recente metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat er blauwalgenbloeien zijn aangetroffen in de Kempische kanalen en meer bepaald op de Zuid-Willemsvaart, (delen van) het kanaal Bocholt-Herentals en (delen van) het kanaal naar Beverlo.  Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, stelt de gouverneur er een captatieverbod in voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen alsook voor het drenken van vee.

Wat zijn blauwalgen?
Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers met (nagenoeg) stilstaand water. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.

Voor meer info over blauwalgen:

https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen

Politiebesluit voor delen van het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo
In de Zuid-Willemsvaart, (delen van) het kanaal Bocholt-Herentals en (delen van) het kanaal naar Beverlo in de provincie Antwerpen werd zopas blauwalg vastgesteld. Omwille van de gezondheidsrisico’s vaardigt gouverneur Cathy Berx in overleg met de VMM, de provincie Limburg en De Vlaamse Waterweg Nv een politiebesluit uit dat in de besmette zones een captatieverbod oplegt voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen evenals voor het drenken van vee.

Het besluit geldt enkel voor:

• Kanaal Bocholt-Herentals (provinciegrens tot kmp 31.1 (net opwaarts sluis 4, Dessel);
• Kanaal naar Beverlo (van provinciegrens tot kmp 5 (ophaalbrug NV Nyrstar).

Captatieverbod

Voor deze kanalen gelden volgende maatregelen:

• In de drijflaag en de omgeving ervan is het verboden om water te capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen. Het water mag ook niet gebruikt worden als drinkwater voor vee.
 

Voor meer info over de blauwalgenbloei in Vlaanderen: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel

Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden, zie ook https://www.visuris.be/zwemmen).

• Tekst van het politiebesluit 20/08/2020