Nieuwe blauwalgenbloei aangetroffen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaal naar Beverlo: nieuw captatie- en recreatieverbod van kracht

publish date
21.08.2019

Download hier:

Door de warme en droge zomer zijn er geregeld blauwalgen aanwezig in de kanalen. Recente metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat er nieuwe, bijkomende blauwalgenhaarden zijn aangetroffen in het kanaal Bocholt-Herentals en ook in het kanaal naar Beverlo.  Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, wordt het recreatie- en captatieverbod er verder uitgebreid. 

Wat zijn blauwalgen?

Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.

Voor meer info over blauwalgen:
https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/blauwalgen


Politiebesluit voor het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal naar Beverlo


Zopas werden nieuwe blauwalghaarden vastgesteld in het kanaal Bocholt-Herentals en in het kanaal naar Beverlo in de provincie Antwerpen. In het kanaal Bocholt-Herentals gold er al een verbod op het traject Bocholt-Dessel. Dat verbod wordt nu uitgebreid naar het hele kanaal. Op het kanaal naar Beverlo gold er al een verbod op het traject vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals (grondgebied Lommel) tot de ophaalbrug NV Nyrstar (grondgebied Balen). Dat verbod wordt nu uitgebreid naar het hele kanaal.

Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt waarnemend gouverneur Bram Abrams in overleg met VMM en De Vlaamse Waterweg Nv een politiebesluit uit dat in de besmette zones zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt. Ook het verbod op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen Brecht (sluis 2) en Schoten (sluis 10) aangevuld met het traject tussen Dessel (kanaalkruising) en sluis 1 in Rijkevorsel blijft van kracht.

Samengevat: het politiebesluit van 21/08/2019 geldt voor:

  • het kanaal Bocholt-Herentals: volledige lengte van het kanaal
  • het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen:
    o    Dessel (hmp 0) en Rijkevorsel (sluis 1, hmp 384)
    o    Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628)
  • Het kanaal naar Beverlo: volledige lengte van het kanaal


Captatie-en recreatieverbod

Voor deze kanalen gelden volgende maatregelen:

  • een verbod om water te capteren -binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag- voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

  • een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… zijn er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten.


Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden
(zie ook https://www.visuris.be/zwemmen).

Voor meer info over de blauwalgenbloei in Vlaanderen:
https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel

 

Volgende van de detaillijst