Openingsrede 2016: Antwerpen, omarm de warmte!

publish date
02.12.2016

"Hopelijk breekt snel de dag aan dat in de provincie Antwerpen evenveel hernieuwbare energie wordt geproduceerd als de vraag naar energie groot is. Wachten is geen optie. Immers, de dag dat provincie Antwerpen evenveel hernieuwbare energie produceert als de vraag naar energie groot is, en dus de “energie-onafhankelijkheid” kan uitroepen, is het wereldenergieprobleem definitief van de baan”. Tot daar het prikkelende antwoord van VITO-directeur Dirk Fransaer op de vraag van de gouverneur of en hoe Antwerpen ooit energieonafhankelijk kan worden. 500 jaar na de publicatie van “Utopia” van Thomas More, lijkt het meer dan ooit toegestaan om te dromen van - of zoveel beter nog - te werken aan een nieuw  en vooral duurzaam energiescenario voor Antwerpen.

Op vrijdag 2 december sprak gouverneur Cathy Berx net voor de begrotingsbesprekingen haar jaarlijkse openingsrede uit voor de voltallige provincieraad met als thema: 'Antwerpen, omarm de warmte'. Ze focuste daarbij o.m. op het onderbenutte potentieel restwarmte en diepe geothermie dat onze provincie herbergt en de uitdagingen en kansen waarmee burgemeesters en lokale besturen in hun huidige en toekomstige energiebeleid aan de slag kunnen. U kunt de toespraak van de openingsrede hier nalezen. Voor de uitgebreide tekst verwijzen we u graag naar de desbetreffende webpagina.

Volgende