Openingsrede 2017: Mobiliteit 2030: innovatieve mobiliteit als motor van een duurzame toekomst

publish date
30.11.2017

Op vrijdag 1 december sprak gouverneur Cathy Berx haar jaarlijkse 'state of the province' uit voor de voltallige provincieraad.  Als steeds koos ze voor een thema dat haar nauw aan het hart ligt.  Dit jaar is dat mobiliteit, met bijzondere aandacht voor duurzamere mobiliteit, voor veiliger verkeer, en hoe innovatieve oplossingen daartoe kunnen bijdragen.

Gouverneur Cathy Berx: “De kansen en mogelijkheden die voorhanden zijn om onze mobiliteit duurzamer en ons verkeer veiliger te maken, zijn gigantisch.  De kennis, knowhow én voorbeelden van hoe het kan en hoe het zou moeten, zijn ruim beschikbaar.  Dit ook heel concreet aantonen en duidelijk maken, is de opzet van mijn openingsrede. Overheden, burgers, ondernemers, scholen, geëngageerde verenigingen ertoe bewegen om met deze ideeën en inspiratie ook effectief aan de slag te gaan om ons verkeer duurzamer en veiliger te maken, dat is mijn ambitie.”

3 thema’s, 8 boeiende gastsprekers, 10 actiepunten

En vooral : ZERO slachtoffers.

#gavoorzero ongevallen en verkeersslachtoffers 

Gouverneur Cathy Berx stelt het ZERO-traject voor, een coaching- en begeleidingstraject dat samen met de provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur,  en Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw werd uitgewerkt.  Lokale besturen die verkeersknelpunten succesvol aanpakken en/of de veiligheid effectief verbeteren op gevaarlijke kruispunten komen vanaf 2018 in aanmerking voor het ZERO-label. Op 13 maart 2018 worden tijdens een groots kick-off moment in de Antwerpse Stadsschouwburg de eerste labels uitgereikt.

Een lokaal bestuur dat zijn strepen al meer dan verdiende op vlak van veilig en duurzaam verkeer, is Bonheiden. Het verhaal van burgemeester Guido Vaganée over hoe een smart-city oplossing op maat van een gemeente het verschil kan maken voor zowat de hele schoolgaande jeugd binnen de gemeente, is grandioos.

Al even begeesterend presenteerde Dominique De Munck zijn grootste doel en droom: op de kortst mogelijke termijn, ‘nieuwe technologie in functie van burgerschap op de weg’ echt populair maken door middel van nudging, social pressure en aangepaste fiscaliteit.

#gavoorzero emissie

Duurzamere mobiliteit, een uitdaging en een opdracht die dringend om actie vraagt.  Uiteraard het wegvervoer, maar ook lucht -en scheepvaart zullen grote én snelle bijdragen moeten leveren.  Yannick Spillemaeckers toonde aan hoe hij met zijn technologische start-up Hakka innovatieve logistiek en een substantiële CO2-reductie uittekent en realiseert voor containertransportbedrijven.   Ook in eigen huis is er veel aandacht voor veilige en duurzame mobiliteit.  Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens legde uit waar en hoe de provincie daarop inzet.  In het bijzonder de fietsostrades en initiatieven als de fietsbarometer maken van de provincie Antwerpen een mobiliteitslaboratorium. 

#gavoorinnovatie

Innovatieve technologieën en mobiliteitsoplossingen zullen, mede dankzij de digitalisering, het gebruik en delen van big data,  bijdragen tot veiliger verkeer en duurzamere mobiliteit. Tenminste, als alle beschikbare en toekomstige technologie en knowhow ook daadwerkelijk slim gebruikt en geïmplementeerd worden. Dat innovatie en regulering hand in hand moeten gaan, spreekt voor zich. 

Van Quinten Passchier van de Rotterdamse Mobiliteit Centrale kon u horen hoe bij onze noorderburen ‘Mobiliteit als Dienst’ er concreet vorm kreeg: Mobility als service dankzij digitale dienstverlening waarbij de klant centraal staat. 
Dat digitaal onlosmakelijk verbonden is met onze toekomstige mobiliteit, was ook de boodschap Wim Michiels van het bedrijf Anyways.  ‘Big data’ verzamelen én ook inzetten om zo data-gestuurd slimme mobiliteit en innovatieve routeplanning te realiseren, dat is zijn core-business.

Voor Marc Kegelaers van UniFLY zijn dat dan weer drones.  Van hem leerden we dat er best wel wat bij komt kijken om drones te laten vliegen, en dat er heuse verkeersmanagementsystemen nodig zijn om het droneverkeer in goede banen te leiden. Meer nog bleef ons bij hoeveel transport er van de baan kan als drones ook effectief en massaal ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld pakketjes te leveren. Actie. En wel nu. 

Verkeersveiligheid, duurzaamheid en innovatie zullen, in zekere zin helaas, nog vele jaren zeer belangrijke thema’s blijven. De maatschappelijke verontwaardiging en roep om duurzame oplossingen worden terecht steeds groter. Ook de media besteedt er –terecht en zeer gewaardeerd- heel wat aandacht aan.

Van Bart Wolput, projectmanager bij Smart Mobility, konden we horen hoe lokale overheden zelf aan de slag kunnen met al deze nieuwigheden, en hoe ze zich kunnen voorbereiden op en inschrijven in de mobiliteitstransitie. Om af te sluiten presenteerde gouverneur Cathy Berx 10 actiepunten.

Online platform: www.visionzerocathyberx.be

Deze punten vindt u samen met nog heel wat meer achtergrond en info terug op het online platform dat speciaal voor deze openingsrede werd ontwikkeld.  Het creatieteam van de provincie Antwerpen zorgde voor een frisse lay-out en uitwerking van deze rede ‘nieuwe stijl’.

Het resultaat kan u raadplegen op http://visionzerocathyberx.be/. Verken zelf en klik doorheen de verschillende thema’s, de presentaties van de sprekers, aangevuld met nog veel meer ideeën, concepten, projecten. 

De uitgesproken tekst van de openingsrede kan u hier nalezen.

Volgende van de detaillijst