Jachtverloven

Inwoners van de provincie Antwerpen kunnen, net als inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Waalse Gewest en het buitenland, een Vlaams jachtverlof aanvragen bij de Vlaamse dienst van de gouverneur van Antwerpen- team Jacht.

Vanaf 1 april 2019 kunt u een jachtverlof aanvragen voor het jachtseizoen 2019-2020 via het e-loket of, voor de aanvragen zonder Belgisch rijksregisternummer, en ten uitzonderlijke titel ook met het papieren aanvraagformulier.

Voor meer informatie kijk op: https://www.natuurenbos.be/formulieren

Jachtplannen digitaal raadpleegbaar via geopunt.be

Wilt u weten of uw woning of andere onroerende eigendom in (de nabijheid van) een jachtgebied ligt? Dan kan u dat voortaan eenvoudig nakijken op www.geopunt.be, de digitale toegangspoort tot de geografische informatie van de Vlaamse overheid.

Jagers mogen in Vlaanderen enkel jagen op een aaneengesloten terrein van 40 hectare. Veel jagers en jachtverenigingen hebben wel jachtgronden, maar dat zijn niet altijd aaneengesloten terreinen. Om aan 40 hectare te komen, dienen ze dan ook andere percelen op te nemen in hun jachtgebied. Voor percelen kleiner dan 1 hectare kon dat tot 2014 zonder toestemming van de eigenaars.

Door een recente wetswijziging zijn jagers voortaan wel verplicht om toestemming te vragen aan de eigenaars voordat ze nieuwe percelen als jachtgebied kunnen inkleuren. De percelen die vóór die datum als jachtterrein waren ingekleurd, behouden dit statuut, tenzij de eigenaar van het perceel verzet aantekent.

Burgers kunnen de jachtplannen inkijken bij het jachtloket in het Anna Bijnsgebouw (Lange Kievitstraat 111-113, Antwerpen).  U moet daarvoor wel een afspraak maken via jacht.antwerpen@vlaanderen.be 

Daarnaast zijn alle plannen tegenwoordig ook digitaal beschikbaar op www.geopunt.be. Als u wilt controleren of uw eigendom in een jachtgebied ligt, selecteert u rechts in het menu ‘Kaarten en plaatsen’ de optie ‘Natuur en milieu’ en dan ‘Jacht’. Als u het vakje ‘Jachttereinen’ aanvinkt, wordt de kaart ingekleurd. Percelen die groen zijn ingekleurd, maken deel uit van een jachtterrein.

Stelt u vast dat uw eigendom in de provincie Antwerpen is ingekleurd als jachtgebied? Dan kan u een aanvraag tot wijziging van het jachtplan indienen bij het jachtloket. Vul dit formulier in en stuur het naar jacht.antwerpen@vlaanderen.be Voeg bij het formulier ook een bewijs van eigendom, bijv. een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing of een eigendomsakte. Kijk goed na of het bewijsstuk de kadastrale afdeling, sectie en precieze perceelnummers vermeldt.

Elke aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Houd er wel rekening mee dat de gegevens op www.geopunt.be slechts driemaandelijks worden geactualiseerd.

Vlaamse Dienst van de gouverneur Antwerpen- team Jacht

Functie
Lange Kievitstraat 111-113 bus 8
Telefoon
03 224 97 83 of 03 224 97 85